หน้าหลัก
             

ข่าวสาธารณภัย/ภารกิจผู้บริหาร

Image

วันที่ 18 เม.ย. ผู้สื่อข่าวรายงานว่า สถานการณ์ภัยแล้งในพื้นที่ จ.สุรินทร์ เริ่มทวีความรุนแรงขึ้นเรื่อยๆ ชาวบ้านโนนสูง หมู่5 และ  บ้านผางเก่า หมู่ 6 ต.บะ อ.ท่าตูม จ.สุรินทร์กว่า 200 ครัวเรือน ต่างได้รับความเดือดร้อนอย่างหนัก หลังจากแหล่งน้ำดิบที่ใช้ในการผลิตน้ำประปาแห้งขอด เต็มไปด้วย โคลนจนไม่สามารถนำไปผลิตน้ำประปาได้ ชาวบ้านต้องซื้อน้ำจากพ่อค้าเร่ ในราคาโอ่งละ 150 บาท

 

ล่าสุด ศูนย์บรรเทาสาธารณภัยจังหวัดทหารบกสุรินทร์ จัดรถบรรทุกน้ำตามโครงการ ราษฎ์ รัฐ ร่วมใจช่วยภัยแล้ง จำนวน 2 คัน นำน้ำดื่มสะอาด 1 แสนลิตร ออกแจกจ่ายบรรเทาความเดือดร้อนอย่างเร่งด่วน สร้างความดีใจให้กับว่าที่ ร.ต.วันทา ใจกล้าผู้ใหญ่บ้านและชาวบ้านในพื้นที่เป็นอย่างมาก โดยต่างหาภาชนะมารองรับน้ำเพื่อสำรองไว้ใช้ ในขณะที่กำลังพลได้นำน้ำดื่มสะอาด ปล่องลงถังกักเก็บน้ำภายในวัดโนนรังราษฏศิริ ซึ่งพระภิกษุกำลังได้รับผลกระทบจากปัญหาภัยแล้งเช่นกัน

ที่มา เดลินิวส์ 

>>ดูทั้งหมด
  • รอบรั้วปภ.
  • ข้อสั่งการ
  • ประกวด/สอบ ราคา
  • สรุปผลจัดซื้อ
article thumbnail


สนง.ปภ.จ.ระนอง เยี่ยมจุดตรวจช่วงเทศกาลสงกรานต์

ศูนย์ปฏิบัติการร่วมป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนจังหวัดระนอง...

+ Full Story

article thumbnail


โครงการรณรงค์สวมหมวกนิรภัย ปภ. สิชล

เมื่อ 3 เม.ย. 57 ปภ.จังหวัดนครศรีธรรมราช สาขาสิชล...

+ Full Story

article thumbnail


ปภ.ขอนแก่นประชุม “คณะกรรมการศูนย์ถนนฯ ช่วงเทศกาลสงกรานต์ปี ๒๕๕๗"

วันพฤหัสบดีที่ ๑๗ เมษายน  พ.ศ. ๒๕๕๗  นายสมศักดิ์   สุวรรณสุจริต...

+ Full Story

เอกสารหมวดหมู่
File Icon ข้อสั่งการในที่ประชุมกระทรวงมหาดไทย ครั้งที่ ๒/๒๕๕๗ข้อสั่งการจาก รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย
File Icon ข้อสั่งการในที่ประชุมกระทรวงมหาดไทย ครั้งที่ ๙/๒๕๕๖ข้อสั่งการจาก รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย
File Icon ข้อสั่งการในที่ประชุมกระทรวงมหาดไทย ครั้งที่ ๘/๒๕๕๖ข้อสั่งการจาก รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย
File Icon ข้อสั่งการในที่ประชุมกระทรวงมหาดไทย ครั้งที่ ๗/๒๕๕๖ข้อสั่งการจาก รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย
>>ดูทั้งหมด

หนังสือราชการ

รายงานผลการดำเนินโครงการประชุมเชิงปฏิบัติการผู้นำองค์กรเครือข่ายด้านการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยประจำปี งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๗
การดำเนินการตามมาตรการการป้องกันไฟป่าและหมอกควันประจำปี ๒๕๕๗
การจัดทำโครงการเพื่อเสนอขอรับการสนับสนุนงบประมาณภายใต้โครงการสำคัญของกระทรวงมหาดไทยประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2557
การทดสอบระบบประชุมทางไกลผ่านระบบ Video Conference ในช่วงเทศกาลสงกรานต์ ปี ๒๕๕๗
การจัดสรรวัสดุสำหรับเครื่องตรวจวัดระดับแอลกอฮอล์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๗
การรายงานผลการปฏิบัติงานป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลสงกรานต์ปี ๒๕๕๗
การปฏิบัติตามระเบียบกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ว่าด้วยการใช้เครื่องวิทยุคมนาคม แบบสังเคราะห์ความถี่ (SYNTHESIZER) ในข่ายวิทยุสื่อสารของกรมปภ. พ.ศ. ๒๕๕๖


>> ดูทั้งหมด

หน่วยงานอื่นๆ

  Advertisement Advertisement Advertisement Advertisement Advertisement Advertisement Advertisement Advertisement Advertisement Advertisement Advertisement Advertisement Advertisement Advertisement Advertisement Advertisement Advertisement Advertisement Advertisement Advertisement Advertisement Advertisement Advertisement Advertisement Advertisement Advertisement Advertisement Advertisement Advertisement Advertisement Advertisement Advertisement Advertisement Advertisement Advertisement
>>ดูทั้งหมด
 
viagra australia
viagra online
viagra sale
cialis online
cialis australia
zithromax
viagra online
cialis online
levitra online
viagra sale
clomid
clomid online
levitra australia
levitra online