สถานการณ์ที่เกิดเหตุเพลิงไหม้พื้นที่พักพิงชั่วคราวผู้หนีภัยจากการสู้รบบ้านแม่สุริน บ้านห้วยฟาน หมู่ที่ 5 ตำบลขุนยวม อำเภอขุนยวม จังหวัดแม่ฮ่องสอน
เมื่อวันที่ 22 มีนาคม 2556 และเพลิงสงบแล้วนั้น(ศูนย์แห่งนี้อยู่ภายใต้การดูแลของข้าหลวงใหญ่ผู้ลี้ภัยแห่งสหประชาชาติ (UNHCR)
United Nation High Commissioner For Refugees มีผู้อพยพ
3,828 คน) 

ความเสียหาย ปัจจุบันมีผู้เสียชีวิต 37 ราย (ชาย 21 ราย หญิง 16 ราย) สูญหาย 1 ราย บาดเจ็บ สาหัส 3 ราย และบาดเจ็บเล็กน้อยประมาณ 100 ราย ได้นำตัวส่งโรงพยาบาลขุนยวม
โรงพยาบาลมหาราชเชียงใหม่ เพลิงไหม้เสียหาย 400 หลังคาเรือน โดยมีสถานที่สำคัญที่ประชาชนผู้อพยพใช้ร่วมกันได้รับความเสียหาย ซึ่งเป็นลักษณะอาคารชั่วคราวทั้งหมด ประกอบด้วย
โรงเรียน 2 แห่ง โรงพยาบาลสนาม 1 แห่ง โรงทำขาเทียม 1 แห่ง คลังเก็บเสบียง 2 แห่ง โบสถ์ 2 แห่ง ร้านค้า 22 แห่ง หอพักนักเรียน 2 หลัง โรงเก็บถ่าน 1 แห่ง หอกระจายข่าว 1 แห่ง

การฝังศพผู้เสียชีวิตทั้งหมด เจ้าหน้าได้ทำพิธีทางศาสนาและนำศพไปฝังห่างจากจุดเกิดเหตุประมาณ 500 เมตร เมื่อวันที่ 26 มีนาคม 2556
 
ประมวลภาพการให้ความช่วยเหลือ
 
ประมวลภาพศูนย์ช่วยเหลือผู้ประสบภัยอัคคีภัย
ณ เทศบาลตำบลขุนยวม อ.ขุนยวม จ.แม่ฮ่องสอน

ประมวลภาพพื้นที่พักพิงชั่วคราวผู้หนีภัยจากการสู้รบ
บ้านแม่สุริน อ.ขุนยวม จ.แม่ฮ่องสอน

รถสื่อสาร(CMV) ปภ.
รายงานการช่วยเหลือฯ ผ่าน Web Conference
รถผลิตน้ำดื่ม ปภ.
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย ติดตามความช่วยเหลือผู้ประสบอัคคีภัย จ.แม่ฮ่องสอน
 

การสื่อสาร
                       การปฏิบัติกับหน่วยงานเครือข่ายด้านการสื่อสาร จนสามารถสถาปนาระบบสื่อสารหลากหลายรูปแบบใช้การได้สำเร็จแล้ว
เพื่ออำนวยความสะดวกและเสริมศักยภาพการปฏิบัติงานการให้ความช่วยเหลือผู้ประสบอัคคีภัยที่ศูนย์อพยพแม่สุริน อ.ขุนยวม จ.แม่ฮ่องสอน. ดังนี้
1) โทรศัพท์พื้นฐานชั่วคราวจำนวน 3 หมายเลข (จาก บริษัท TOT จำกัด (มหาชน)) 053-072400, 053-072350, 02-2819230
2) สป.มท. (Hotline) 51669,51670
3) วิทยุรับ ส่ง ย่านความถี่ VHF  155.050 MHz
4) สัญญาณมือถือ และInternet Wifi จากความร่วมมือของ บริษัทแอดวานซ์อินโฟร์เซอร์วิส จำกัด (มหาชน) (AIS) และบริษัท TOT จำกัด (มหาชน)

การให้ความช่วยเหลือ

                       การให้ความช่วยเหลือเร่งด่วน
                        - พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้มูลนิธิราชประชานุเคราะห์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ จัดหน่วยสงเคราะห์เคลื่อนที่ออกไปช่วยเหลือราษฎรที่ได้รับความเดือนร้อน โดยวันที่ 25 มีนาคม 2556 ได้มอบให้นางนฤมล ปาลวัฒน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดแม่ฮ่องสอน ในฐานะประธานกรรมการมูลนิธิราชประชานุเคราะห์ประจำจังหวัดแม่ฮ่องสอน ไปมอบสิ่งของพระราชทานแก่ราษฎรที่ประสบอัคคีภัย ณ ที่ว่าการอำเภอขุนยวม จังหวัดแม่ฮ่องสอน จำนวน 500 ครัวเรือน

                        - รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย (นายจารุพงศ์ เรืองสุวรรณ) รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวง มหาดไทย (พล.ต.ท.ชัจจ์ กุลดิลก) พร้อมด้วยอธิบดีกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย (นายฉัตรชัย พรหมเลิศ) และอธิบดีกรมการปกครอง (นายชวน ศิรินันทพร) ผู้ช่วยผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติ (พล.ต.ท.จรัญพร สุระมณี) ผู้อำนวยการกองการต่างประเทศ กระทรวงมหาดไทย เข้าอำนวยการ ประสานการช่วยเหลือผู้ประสบภัย พร้อมตรวจเยี่ยมและให้กำลังใจผู้ปฏิบัติงานที่ศูนย์อพยพแม่สุริน อำเภอขุนยวม
ทั้งนี้ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย สั่งการให้กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย กรมการปกครอง และจังหวัดที่เป็นที่ตั้งพื้นที่พักพิงชั่วคราวผู้หนีภัยจากการสู้รบ ทั้งหมด จำนวน 9 ศูนย์ ในพื้นที่ 4 จังหวัด (จังหวัดแม่ฮ่องสอน 4 จุด, ตาก 3 จุด, กาญจนบุรี 1 จุด และจังหวัดราชบุรี 1 จุด) ได้มีมาตรการป้องกันอัคคีภัย    โดยการจัดให้มีเครื่องมือดับเพลิงอย่างง่ายที่ผู้พักพิงสามารถใช้ได้ และจัดให้มีการฝึกซ้อมแผนป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ให้กับผู้พักพิงภายในศูนย์พักพิงฯ ทุกแห่ง


- ด้านอาหาร ผู้ว่าราชการจังหวัดแม่ฮ่องสอน ในฐานะผู้บัญชาการเหตุการณ์ส่วนหน้า องค์กร TBC เป็นหน่วยงานหลักในการดูแลรับผิดชอบ จังหวัดแม่ฮ่องสอน สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดแม่ฮ่องสอน แจกจ่ายถุงยังชีพ อาหาร/น้ำดื่ม เครื่องอุปโภค บริโภค โดยกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย จัดรถผลิตน้ำดื่มได้แจกจ่ายวันละ 10,000 ขวด และหน่วยพัฒนาการเคลื่อนที่ 36 สำนักงานพัฒนาภาค 3 หน่วยบัญชาการทหารพัฒนา นำรถครัวเคลื่อนที่ มาปรุงอาหารสำเร็จแจกจ่ายผู้ประสบภัย


- ด้านที่พักอาศัย องค์กรภายใต้องค์การสหประชาชาติ ได้แก่ UNHCR และ IOM ร่วมกับองค์กรเอกชนด้านการกุศล ได้แก่ TBC  JRS  WEVE  IRC และโคเออร์ เป็นผู้ดูแลด้านที่พักอาศัย รวมถึงการดูแลด้านสุขาภิบาล โดยในเบื้องต้น UNHCR สนับสนุนเต็นท์ที่พักอาศัย 800 หลัง


- ด้านการรักษาพยาบาล สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดแม่ฮ่องสอน ร่วมกับองค์การอินเตอร์เนชั่นแนลเรสคิวคอมมิตตี (IRC) ร่วมดูแลการรักษาพยาบาลให้กับผู้ประสบภัย


- ด้านการสืบสวนและตรวจพิสูจน์เอกลักษณ์บุคคล สำนักงานตำรวจแห่งชาติ สำนักงานพิสูจน์หลักฐาน ตำรวจภูธรภาค 5 เป็นผู้รับผิดชอบ


- ผู้ว่าราชการจังหวัดแม่ฮ่องสอน จัดตั้งศูนย์ขอรับบริจาคเงินและสิ่งของ และเปิดรับบริจาคเงินผ่านบัญชี “ช่วยเหลือผู้ประสบอัคคีภัย พื้นที่พักพิงแม่สุริน” เลขที่ 508-0-25610-9 ธนาคารกรุงไทย สาขาแม่ฮ่องสอน และประสานกับจังหวัดใกล้เคียง จัดตั้งศูนย์รับบริจาคฯ เพิ่มเติม

                           ภาคเอกชน สนับสนุนรถสื่อสารดาวเทียม 2 คัน บริษัทแอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์วิส จำกัด (มหาชน) (AIS) 1 คัน บริษัททรู คอมมูนเดชั่น จำกัด (มหาชน) 1 คัน และบริษัท TOT จำกัด (มหาชน) ติดตั้งระบบการสื่อสารผ่านดาวเทียม 1 ชุด เพื่อช่วยเหลือระบบการสื่อสารในพื้นที่แล้ว

 

การให้ความช่วยเหลือโดยกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
ศูนย์ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เขต 8 กำแพงเพชร เขต 9 พิษณุโลก เขต 10 ลำปาง และ เขต 15 เชียงราย สนับสนุน รถผลิตน้ำดื่ม 3 คัน บรรจุ 56,000 ขวด นำเข้าพื้นที่และแจกจ่าย
36,000 ขวด (ยังคงดำเนินการผลิตอย่างต่อเนื่อง) รถบรรทุกน้ำ 5 คัน รถไฟฟ้าส่องสว่าง 3 คัน รถสื่อสารดาวเทียม (UNIMOC) 1 คัน รถตู้คอนเทนเนอร์ 1 คัน รถปิคอัพ/ตรวจการณ์ 10 คัน
เครื่องกำเนิดไฟฟ้าแบบกระเป๋าหิ้ว 10 เครื่อง เต็นท์บุคคล 100 หลัง ชุดสิ่งของสำรองจ่าย (เครื่องนุ่งห่ม) 3,000 ชุด และจัดกำลังชุดเผชิญสถานการณ์วิกฤติ (ERT) และเจ้าหน้าที่ 150 คน
พร้อมอุปกรณ์ เข้าช่วยเหลือ ณ พื้นที่เกิดเหตุ โดยจัดตั้งศูนย์ช่วยเหลือผู้ประสบภัย ณ เทศบาลตำบลขุนยวม อำเภอขุนยวม ทั้งนี้ ได้สั่งการให้ศูนย์ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเขต
สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัด และประสานจังหวัด อำเภอ และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องให้การช่วยเหลือผู้ประสบภัยอย่างต่อเนื่องจนกว่าสถานการณ์จะคลี่คลาย

 
เนื้อหา : รายงานสถานการณ์สาธารณภัย กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย กระทรวงมหาดไทย ศูนย์อำนวยการบรรเทาสาธารณภัย (ส่วนปฏิบัติการ)