สรุปสถานกรณ์อุทกภัย ตั้งแต่วันที่ 17 กันยายน 2556 จนถึง 15 พฤศจิกายน 2556

อุทกภัย น้ำป่าไหลหลาก น้ำท่วมขังระบายไม่ทัน และน้ำล้นตลิ่ง ตั้งแต่วันที่ 17 กันยายน 2556 จนถึง 15 พฤศจิกายน 2556

มีพื้นที่ประสบภัยรวมทั้งสิ้น 47 จังหวัด 360 อำเภอ 2,355 ตำบล 20,038 หมู่บ้าน ประชาชนได้รับผลกระทบ 1,214,521 ครัวเรือน 4,095,725 คน

(คิดเป็น 6.35 % ของประชากรทั้งประเทศ)

มีผู้เสียชีวิตรวม 86 ราย

จังหวัดที่คลี่คลายแล้ว

คลี่คลายแล้ว จำนวน 47 จังหวัด (เชียงใหม่ แม่ฮ่องสอน เชียงราย พะเยา ลำปาง อุตรดิตถ์ พิษณุโลก พิจิตรเพชรบูรณ์

กำแพงเพชร อุทัยธานี กาฬสินธุ์ มุกดาหาร อำนาจเจริญ ยโสธร สุรินทร์ ชัยภูมิ ขอนแก่น นครสวรรค์ กาญจนบุรี ราชบุรี ชัยนาท ลพบุรี สิงห์บุรี อ่างทอง

สระบุรี เพชรบุรี ปทุมธานี นนทบุรี ชลบุรี สระแก้ว ปราจีนบุรี นครนายก จันทบุรี ระยอง ชุมพร ประจวบคีรีขันธ์ ระนอง สมุทรปราการ

สุพรรณบุรี อุบลราชธานี นครปฐม นครราชสีมา บุรีรัมย์ พระนครศรีอยุธยา ฉะเชิงเทรา ศรีสะเกษ)

ที่มา : ศูนย์อำนวยการบรรเทาสาธารณภัย ปภ. <ข้อมูลเพิ่มเติม>

 

_______________________________________________________________________________________________

ข้อแนะนำ / วิธีดำเนินการให้ความช่วยเหลือผู้ประสบภัย
           
 
 

 

 

กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย กระทรวงมหาดไทย
3/12 ถ.อู่ทองนอก แขวงดุสิต เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร 10300 โทรศัพท์ 0-2637-3000 และ มท.55050 - 58