หน้าหลัก
             

ข่าวสาธารณภัย/ภารกิจผู้บริหาร

Image

17 เมษายน 2557 เวลา 10.00 น. ณ กรมปภ. นายวิสาร เตชะธีราวัฒน์ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทย  หม่อมหลวงปนัดดา ดิศกุล รองปลัดกระทรวงมหาดไทย นายฉัตรชัย  พรหมเลิศ อธิบดีกรมป้องกันและเทาสาธารณภัย ร่วมเป็นประธานแถลงข่าวผลการปฏิบัติงานป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนในช่วงเทศกาลสงกรานต์ 2557 กล่าวถึงสถิติอุบัติเหตุในรอบ 24 ชั่วโมง ของวันที่ 16 เมษายน 2557 (วันที่หกของการรณรงค์)

เกิดอุบัติเหตุจำนวน 273 ครั้ง สะสมรวม 6 วันจำนวน 2,754 ครั้ง จังหวัดที่เกิดอุบัติเหตุสูงสุด ได้แก่ จังหวัด เชียงใหม่ 107 ครั้ง 

ผู้บาดเจ็บจำนวน 283 ราย สะสมรวม 6 วันจำนวน 2,926 ราย จังหวัดที่มีผู้บาดเจ็บสูงสุด ได้แก่ จังหวัด เชียงใหม่ 118 ราย

ผู้เสียชีวิตจำนวน 29 ราย สะสมรวม 6 วันจำนวน 277 ราย จังหวัดที่มีผู้เสียชีวิตสูงสุด ได้แก่ จังหวัด นครราชสีมา 13 ราย

 

(รายละเอียดเพิ่มเติม)

 

ที่มาของภาพ : กองเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ กรมปภ.

 

 

 

000.jpg001.jpg 002.jpg
>>ดูทั้งหมด
  • รอบรั้วปภ.
  • ข้อสั่งการ
  • ประกวด/สอบ ราคา
  • สรุปผลจัดซื้อ
article thumbnail


ปภ.สาขาปากช่องร่วมการตรวจศูนย์อำนวยการความปลอดภัยทางถนนในเทศกาลสงกรานต์ ๒๕๕๗

         เมื่อวันที่ ๑๒ เมษายน ๒๕๕๗ นายกฤษฏิ์  พูนเกษม...

+ Full Story

article thumbnail


รองผู้ว่าราชการจังหวัดเยี่ยมจุดตรวจการรณรงค์ป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนน

วันที่ 14 เมษายน พ.ศ.2557 เวลา 14.30 น. ว่าที่ ร.ต.ฐิตวัฒน เชาวลิต...

+ Full Story

article thumbnail


สนง.ปภ.จ.ระนอง เยี่ยมจุดตรวจช่วงเทศกาลสงกรานต์

ศูนย์ปฏิบัติการร่วมป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนจังหวัดระนอง...

+ Full Story

เอกสารหมวดหมู่
File Icon ข้อสั่งการในที่ประชุมกระทรวงมหาดไทย ครั้งที่ ๒/๒๕๕๗ข้อสั่งการจาก รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย
File Icon ข้อสั่งการในที่ประชุมกระทรวงมหาดไทย ครั้งที่ ๙/๒๕๕๖ข้อสั่งการจาก รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย
File Icon ข้อสั่งการในที่ประชุมกระทรวงมหาดไทย ครั้งที่ ๘/๒๕๕๖ข้อสั่งการจาก รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย
File Icon ข้อสั่งการในที่ประชุมกระทรวงมหาดไทย ครั้งที่ ๗/๒๕๕๖ข้อสั่งการจาก รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย
>>ดูทั้งหมด

หนังสือราชการ

รายงานผลการดำเนินโครงการประชุมเชิงปฏิบัติการผู้นำองค์กรเครือข่ายด้านการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยประจำปี งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๗
การดำเนินการตามมาตรการการป้องกันไฟป่าและหมอกควันประจำปี ๒๕๕๗
การจัดทำโครงการเพื่อเสนอขอรับการสนับสนุนงบประมาณภายใต้โครงการสำคัญของกระทรวงมหาดไทยประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2557
การทดสอบระบบประชุมทางไกลผ่านระบบ Video Conference ในช่วงเทศกาลสงกรานต์ ปี ๒๕๕๗
การจัดสรรวัสดุสำหรับเครื่องตรวจวัดระดับแอลกอฮอล์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๗
การรายงานผลการปฏิบัติงานป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลสงกรานต์ปี ๒๕๕๗
การปฏิบัติตามระเบียบกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ว่าด้วยการใช้เครื่องวิทยุคมนาคม แบบสังเคราะห์ความถี่ (SYNTHESIZER) ในข่ายวิทยุสื่อสารของกรมปภ. พ.ศ. ๒๕๕๖


>> ดูทั้งหมด

หน่วยงานอื่นๆ

  Advertisement Advertisement Advertisement Advertisement Advertisement Advertisement Advertisement Advertisement Advertisement Advertisement Advertisement Advertisement Advertisement Advertisement Advertisement Advertisement Advertisement Advertisement Advertisement Advertisement Advertisement Advertisement Advertisement Advertisement Advertisement Advertisement Advertisement Advertisement Advertisement Advertisement Advertisement Advertisement Advertisement Advertisement Advertisement
>>ดูทั้งหมด
 
viagra australia
viagra online
viagra sale
cialis online
cialis australia
zithromax
viagra online
cialis online
levitra online
viagra sale
clomid
clomid online
levitra australia
levitra online