viagra australia
viagra online
viagra sale
cialis online
cialis australia
zithromax
viagra online
cialis online
levitra online
viagra sale
clomid
clomid online
levitra australia
levitra online
A blog of all sections with no images
จ.สุราษฎร์ฯ ปิดศูนย์ปฏิบัติการร่วมฯ ช่วงเทศกาลสงกรานต์ 52 PDF พิมพ์ อีเมล์
เขียนโดย ปภ.สุราษฎร์ฯ   
Saturday, 18 April 2009

เมื่อวันศุกร์ที่ 17  เมษายน 2552 เวลา 11.00 น.จังหวัดสุราษฎร์ธานี ปิดศูนย์ปฏิบัติการร่วมฯ ช่วงเทศกาลสงกรานต์ 52  โดยมีรองผู้ว่าราชการจังหวัด (นายบุญส่ง  เตชะมณีสถิตย์) เป็นประธานในพิธี  ณ  ศาลากลางจังหวัดสุราษฎร์ธานี  ซึ่งมี หน.สนง.ปภ.สฎ. (นายธนกร  ตระบันพฤษ์) พร้อมหัวหน้าส่วนราชการ / ตำรวจ / สาธารณสุข / เอกชน/อปพร./ มูลนิธิกุศลศรัทธา/สมาคมคนพิการ/ผู้สื่อข่าว ร่วมพิธีปิดศูนย์ปฏิบัติการร่วมฯ ในครั้งนี้ (เทศกาลสงกรานต์ ปีนี้ จังหวัดสุราษฎร์ธานี มีเหตุเกิด 53 ครั้ง มีผู้บาดเจ็บ 53 ราย ลดลงกว่าปีที่แล้ว / เสียชีวิต 7 ราย เพิ่มขึ้นกว่าปีที่แล้วจำนวน 1 ราย)

dsc_0798.jpg

dsc_0790.jpg

dsc_0808.jpg

dsc_0817.jpg

dsc_0784.jpg

dsc_0802.jpg

dsc_0816.jpg

แก้ไขล่าสุดเมื่อ ( Sunday, 19 April 2009 )
 
ปภ.สุรินทร์ เฝ้าทูลละอองพระบาท สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี PDF พิมพ์ อีเมล์
เขียนโดย หนุ่มเมืองช้าง   
Friday, 17 April 2009

เมื่อเวลา 13.00 น. สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯสยามบรมราชกุมารี  ได้เสด็จพระราชดำเนินทรงประกอบพิธีเปิดพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ สุรินทร์ ถนนสุรินทร์-ปราสาท ตำบลเฉนียง อำเภอเมืองฯ จังหวัดสุรินทร์ ในการนี้ นายอำนวย  จันทรัฐ  หัวหน้าสำนักงานป้องกันและบรรเทา สาธารณภัยจังหวัดสุรินทร์ ได้เฝ้าทูลละอองพระบาทในการเสด็จพระราชดำเนินฯ ครั้งนี้  และได้สั่งการให้ฝ่ายป้องกันและปฏิบัติการ นำกำลังเจ้าหน้าที่พร้อมรถกู้ภัยอเนกประสงค์    เพื่อประจำจุดขึ้น-ลง        เฮลิปคอบเตอร์พระที่นั่ง  ในการเสด็จพระราชดำเนินฯ ในครั้งนี้ด้วย 

picture_003.jpg

picture_004.jpg

picture_006.jpg

picture_008.jpg

แก้ไขล่าสุดเมื่อ ( Sunday, 19 April 2009 )
 
พิธีปิดศูนย์ปฏิบัติการร่วมป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนน PDF พิมพ์ อีเมล์
เขียนโดย เชียงใหม่   
Friday, 17 April 2009

เมื่อวันที่ 17  เมษายน  2552 เวลา 10.00 น. จังหวัดเชียงใหม่ โดยศูนย์อำนวยการความปลอดภัยทางถนนจังหวัดเชียงใหม่ ได้ปิดศูนย์ปฏิบัติการร่วมป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลสงกรานต์ 2552 จังหวัดเชียงใหม่ โดยมี นายไพโรจน์   แสงภู่วงษ์   รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ ให้เกียรติเป็นประธานในพิธีปิดศูนย์ และสรุปผลการดำเนินงานป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลสงกรานต์ ปี 2552 จังหวัดเชียงใหม่ ระหว่างวันที่ 10 - 16 เมษายน 2552 เพื่อสรุปสถิติการเกิดอุบัติเหตุ ของจังหวัดเชียงใหม่ และหามาตรการเพื่อลดอุบัติเหตุให้ลดลงกว่าเดิม  ณ ห้องประชุมสำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดเชียงใหม่

01.jpg
02.jpg
03.jpg
04.jpg
05.jpg
06.jpg
07.jpg
08.jpg
09.jpg
แก้ไขล่าสุดเมื่อ ( Sunday, 19 April 2009 )
 
ปภ.ชย.ปิดศูนย์ฯสงกรานต์ ปี2552 PDF พิมพ์ อีเมล์
เขียนโดย ชัยภูมิ   
Friday, 17 April 2009

เวลา 10.30 น. ของวันที่  17 เม.ย. 2552  ศูนย์ปฏิบัติการร่วมป้องกันลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลสงกรานต์2552  จังหวัดชัยภูมิ  สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดชัยภูมิ  นายอนุชิต  ขันธะมูล  หัวหน้าสำนักงานปภ.จังหวัดชัยภูมิ  ในฐานะเลขานุการศูนย์ปฏิบัติการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลสงกรานต์  2552   ได้ปิดศูนย์ปฏิบัติการร่วมป้องกันลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลสงกรานต์2552 โดยมี พ.ต.อ.ประทีป กิจจะวัฒนะ รอง ผบก.ภ.จว.ชัยภูมิ เป็นประธานในการปิดศูนย์ป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลสงกรานต์ 2552  พร้อมสรุป รายงานข้อมูลในช่วง 7 วันที่ผ่านมาตั้งแต่วันที่ 10-16 เม.ย. 2552   มีอุบัติเหตุเกิด  19 ครั้ง ขนาดเล็ก 18 ครั้ง   ขนาดใหญ่  1 ครั้ง  มีผู้เสียชีวิต  4 คน ชาย 2 คน หญิง 2 คน    มีผู้บาดเจ็บ 27 คนเป็นชาย  19 คน  หญิง8 คน  มีคณะกรรมการคณะทำงานที่เกี่ยวข้องร่วมประชุม สรุปรายงานข้อมูล ในช่วงเทศกาลที่ผ่านมา 

dscn0184.jpg

dscn0185.jpg

dscn0185.jpg

 

 

 

 

 

dscn0187.jpg

dscn0190.jpg

dscn0190.jpg

dscn0189.jpg

dscn0192.jpg

dscn0194.jpg

dscn0195.jpg

dscn0196.jpg

dscn0215.jpg

dscn0216.jpg

dscn0217.jpg

dscn0219.jpg

dscn0220.jpg

dscn0221.jpg
แก้ไขล่าสุดเมื่อ ( Sunday, 19 April 2009 )
 
สมุทรสงคราม ปิดศูนย์ปฏิบัติการร่วมฯ เทศกาลสงกรานต์ 52 PDF พิมพ์ อีเมล์
เขียนโดย สมุทรสงคราม   
Friday, 17 April 2009

เมื่อวันที่ 17 เมษายน 2552 สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดสมุทรสงคราม ปิดศูนย์ปฏิบัติการร่วมป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลสงกรานต์ ประจำปี พ.ศ. 2552 จังหวัดสมุทรสงคราม ณ สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดสมุทรสงคราม มีนายเกียรติศักดิ์  มูลศาสตร์สาทร รองผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรสงคราม เป็นประธาน พร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการ เครือข่าย อปพร. สมาชิก OTOS และภาคเอกชนที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมพิธีปิดโดยพร้อมเพรียงกัน ในการนี้ นายฉัตรชัย  ทองแป้น หัวหน้าสำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดสมุทรสงคราม ได้สรุปรายงานการเกิดอุบัติเหตุในช่วง 7 วันอันตราย โดยมีอุบัติเหตุทั้งหมด 15 ครั้ง บาดเจ็บ 12 คน และเสียชีวิต 5 คน เป็นชาย 2 คน หญิง 3 คน  สาเหตุส่วนใหญ่มาจากรถมอเตอร์ไซด์ไม่สวมหมวกฯ

dscf3730.jpg

dscf3743.jpg

dscf3733.jpg

dscf3719.jpg

dscf3734.jpg

dscf3696.jpg

dscf3745.jpg

แก้ไขล่าสุดเมื่อ ( Friday, 17 April 2009 )
 
ผวจ.ลำปาง ตรวจเยี่ยมจุดตรวจและสถานีขนส่งโดยสาร ให้กำลังใจเจ้าหน้าที่ปฏิบัติงาน PDF พิมพ์ อีเมล์
เขียนโดย สำนักงาน ปภ.จังหวัดลำปาง   
Thursday, 16 April 2009

                          เมื่อวันที่ 16 เมษายน 2552  นายสมบูรณ์ ศรีพัฒนาวัฒน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดลำปาง พร้อมด้วย นายอนุสรณ์ แก้วกังวาล
ผู้อำนวยการศูนย์ ปภ. เขต
10 ลำปาง นายกฤชเพชร เพชระบูรณิน
รก.หัวหน้าสำนักงานปภ.จังหวัดลำปาง
ร่วมตรวจเยี่ยม จุดตรวจพร้อมมอบสิ่งของเพื่อให้กำลังใจเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงาน
ณ จุดตรวจบ้านเสด็จ และ จุดตรวจอำเภอห้างฉัตร  โดยมีนายสุวิทย์ เล็กกำแหง
นายอำเภอห้างฉัตรให้การต้อนรับ และตรวจเยี่ยมสถานีขนส่งรถโดยสารจังหวัดลำปาง มีนายชาญชัย กีฬาแปง  ขนส่งจังหวัดลำปาง
 ให้การต้อนรับ และนำผู้ขับขี่รถยนต์โดยสารตรวจวัดแอลกอฮอล์

2.jpg

3.jpg

4.jpg

6.jpg

7.jpg

9.jpg

5.jpg

10.jpg

11.jpg

แก้ไขล่าสุดเมื่อ ( Friday, 17 April 2009 )
 
<< หน้าแรก < ย้อนกลับ 2721 2722 2723 2724 2725 2726 2727 2728 2729 2730 ถัดไป > สุดท้าย >>

ผลลัพธ์ 27241 - 27250 จาก 33634