viagra australia
viagra online
viagra sale
cialis online
cialis australia
zithromax
viagra online
cialis online
levitra online
viagra sale
clomid
clomid online
levitra australia
levitra online
A blog of all sections with no images
จังหวัดอุทัยธานี มอบเครื่องอุปโภค บริโภค ให้แก่ประชาชนผู้ประสบวาตภัย PDF พิมพ์ อีเมล์
เขียนโดย อนุสรณ์ อุทัยธานี   
Monday, 29 April 2013

วันที่ 28 เมษายน 2556 หัวหน้าสำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดอุทัยธานี (นายสันต์  สร้อยแสง) มอบหมายให้หัวหน้าฝ่ายสงเคราะห์        ผู้ประสบภัย (นางสาวสุมาลี  ทรัพย์สมบูรณ์) พร้อมเจ้าหน้าที่ สนง.ปภ.อุทัยธานี เข้าร่วมกับหน่วยงานในจังหวัดอุทัยธานี เพื่อมอบเครื่องอุปโภค-บริโภคให้กับประชาชนที่ประสบวาตภัย (เมื่อวันที่ 26 เมษายน 2556 เวลาประมาณ 14.30 .) ในพื้นที่ ตำบลหนองจอก อำเภอบ้านไร่        จังหวัดอุทัยธานี จำนวน 96 ราย

28045601.jpg  

28045605.jpg  

28045604.jpg  

28045603.jpg  

แก้ไขล่าสุดเมื่อ ( Monday, 29 April 2013 )
 
จังหวัดเพชรบุรี มอบประกาศเกียรติคุณให้อำเภอบ้านลาดที่ไม่มีอุบัติเหตุช่วงเทศกาลสงกรานต์ ปี ๒๕๕๖ PDF พิมพ์ อีเมล์
เขียนโดย เพชรบุรี   
Monday, 29 April 2013

          เมื่อวันที่ ๒๙ เมษายน ๒๕๕๖ เวลา ๐๙.๐๐ น. นายมณเฑียร ทองนิตย์ ผู้ว่าราชการจังหวัดเพชรบุรี เป็นประธานในการประชุมหัวหน้าส่วนราชการ ประจำเดือนเมษายน ๒๕๕๖ ครั้งที่ ๔/๒๕๕๖ และมอบประกาศเกียรติคุณให้แก่อำเภอที่มีผลการดำเนินการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลสงกรานต์ ปี ๒๕๕๖ จำนวน ๑ อำเภอ ได้แก่ อำเภอบ้านลาด ซึ่งเป็นอำเภอที่ไม่มีการเกิดอุบัติเหตุ การบาดเจ็บ และการเสียชีวิต ในการนี้นายเรวัต ผ่องสุวรรณ์ หัวหน้าสำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดเพชรบุรี กล่าวรายงาน เพื่อเป็นการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนน และมีเป้าหมายให้สามารถ ลดจำนวนครั้งของการเกิดอุบัติเหตุ จำนวนผู้เสียชีวิต และจำนวนผู้บาดเจ็บ(Admit) ให้เหลือน้อยที่สุด ณ ห้องประชุมพริบพรี ชั้น ๒ ศาลากลางจังหวัดเพชรบุรี

29-04-561.jpg29-04-562.jpg29-04-563.jpg29-04-564.jpg29-04-566.jpg29-04-567.jpg29-04-56.jpg

แก้ไขล่าสุดเมื่อ ( Monday, 29 April 2013 )
 
ปภ.จังหวัดอำนาจเจริญร่วมประชุมหัวหน้าส่วนราชการจังหวัดอำนาจเจริญ PDF พิมพ์ อีเมล์
เขียนโดย อำนาจเจริญ   
Monday, 29 April 2013

เมื่อวันที่ 29 เมษายน 2556 เวลา 10.00 นนายธีรยุทธ์ จันทร์ดิษฐวงษ์ หัวหน้าสำนักงานป้องและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดอำนาจเจริญ กล่าวรายงานการมอบเงินสงเคราะห์ให้แก่นายบัญญัติ อรอรรถ สมาชิกอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน สังกัดศูนย์ อปพร. เทศบาลตำบลนายม ซึ่งได้รับบาดเจ็บในการปฏิบัติหน้าที่ และร่วมประชุมหัวหน้าส่วนราชการจังหวัดอำนาจเจริญ ณ ห้องประชุมพระมงคลมิ่งเมือง ชั้น 4 ศาลากลางจังหวัด ตำบลโนนหนามแท่ง อำเภอเมือง จังหวัดอำนาจเจริญ โดยนายวีระวัฒน์ ชื่นวาริน ผู้ว่าราชการจังหวัดอำนาจเจริญ เป็นประธานในการประชุม

dscf1450.jpg  

dscf1455.jpg  

dscf1448.jpg  

dscf1461.jpg  

dscf1464.jpg  

ภาพ  เชิดศักดิ์

ข่าว  เชิดศักดิ์

แก้ไขล่าสุดเมื่อ ( Monday, 29 April 2013 )
 
ปภ. ยะลา ร่วมมอบเรือนำเที่ยว และเรือตรวจการณ์กู้ภัย PDF พิมพ์ อีเมล์
เขียนโดย ยะลา   
Monday, 29 April 2013

เมื่อวันที่ ๒๖ เมษายน ๒๕๕๖ นายเดชรัฐ สิมศิริ ผู้ว่าราชการจังหวัดยะลา พร้อมด้วยนางอนงค์ศรี สิมศิริ  นายกเหล่ากาชาดจังหวัดยะลา  เดินทางร่วมกิจกรรมชุมชนริมทะเลสาบฮาลา-บาลา จังหวัดยะลา ในโครงการเสริมสร้างความเข้มแข็งวัฒนธรรมชุมชนริมทะเลสาบฮาลา-บาลา โดยนายก้องสกุล จันทราช นายอำเภอธารโต นายเวโรจน์ สายทองแท้ หัวหน้าสำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดยะลา หัวหน้าส่วนราชการให้การต้อนรับ พร้อมมอบเรือนำเที่ยวไฟเบอร์กลาส ขนาด ๒๗ ที่นั่ง และเรือกู้ภัยตรวจการณ์ไฟเบอร์กลาส ขนาด ๕  ที่นั่ง และอุปกรณ์ประจำเรือ เพื่อใช้ในการส่งเสริมการท่องเที่ยวของอำเภอธารโต ตามแผนพัฒนาการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์  

img_6613.jpg  

img_6639.jpg  

img_6634.jpg  

img_6635.jpg  

img_6648.jpg  

img_6649.jpg  

img_6655.jpg  

img_6660.jpg  

img_6664.jpg  

img_6668.jpg  

img_6672.jpg  

img_6681.jpg  

img_6687.jpg  

img_6707.jpg  

img_6715.jpg  

img_6722.jpg  

img_6729.jpg  

img_6730.jpg  

img_6731.jpg  

img_6736.jpg  

img_6725.jpg  

img_6694.jpg  

img_6699.jpg  

img_6741.jpg  

img_6740.jpg  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

แก้ไขล่าสุดเมื่อ ( Monday, 29 April 2013 )
 
ปภ.จังหวัดอำนาจเจริญร่วมประชุมระหว่างผู้ว่าราชการจังหวัด รองผู้ว่าราชการจังหวัด และหัวหน้าส่วนราชการสังกัดกระทรวงมหาดไทย PDF พิมพ์ อีเมล์
เขียนโดย อำนาจเจริญ   
Monday, 29 April 2013

เมื่อวันที่ 29 เมษายน 2556 เวลา 08.00 นนายธีรยุทธ์ จันทร์ดิษฐวงษ์ หัวหน้าสำนักงานป้องและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดอำนาจเจริญ ร่วมประชุมระหว่างผู้ว่าราชการจังหวัด รองผู้ว่าราชการจังหวัด นายอำเภอ และหัวหน้าส่วนราชการสังกัดกระทรวงมหาดไทย จังหวัดอำนาจเจริญ ณ ห้องประชุมศูนย์ปฏิบัติการ POC ชั้น 4 ศาลากลางจังหวัด ตำบลโนนหนามแท่ง อำเภอเมือง จังหวัดอำนาจเจริญ โดยนายวีระวัฒน์ ชื่นวาริน ผู้ว่าราชการจังหวัดอำนาจเจริญ เป็นประธานในการประชุม

dscf1436.jpg  

dscf1438.jpg  

dscf1441.jpg  

dscf1447.jpg  

ภาพ  เชิดศักดิ์

ข่าว  เชิดศักดิ์

แก้ไขล่าสุดเมื่อ ( Monday, 29 April 2013 )
 
ร่วมพิธีเนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตสมเด็จพระนเรศวรมหาราช PDF พิมพ์ อีเมล์
เขียนโดย ปัณณวัชญ์ เขต ๑๔   
Monday, 29 April 2013

เมื่อวันที่ ๒๕ เมษายน ๒๕๕๖ ที่ผ่านมา นายชรินทร์  สุวรรณภูเต ผู้อำนวยการศูนย์ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเขต ๑๔ อุดรธานี ได้มอบหมายให้นายสนอง คำชมภู หัวหน้ากลุ่มงานฝึกอบรม พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ในกลุ่มงาน ร่วมพิธีวางพวงมาลาถวายราชสักการะ เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตสมเด็จพระนเรศวรมหาราช ประจำปี ๒๕๕๖ ณ ห้องประชุมทองใหญ่ ศาลากลางจังหวัดอุดรธานี โดยมีผู้ว่าราชการจังหวัดอุดรธานี เป็นประธาน มีหัวหน้าส่วนราชการ พ่อค้า ประชาชน เข้าร่วมพิธีอย่างมากมาย

aongdum002.jpg

aongdum003.jpg

aongdum004.jpg

แก้ไขล่าสุดเมื่อ ( Monday, 29 April 2013 )
 
<< หน้าแรก < ย้อนกลับ 551 552 553 554 555 556 557 558 559 560 ถัดไป > สุดท้าย >>

ผลลัพธ์ 5501 - 5510 จาก 33763