หน้าหลัก arrow ข่าว ปภ. arrow รอบรั้วปภ. arrow กาญจนบุรี “จัดฝึกอบรมโครงการเสริมสร้างศักยภาพฯ CBDRM ”
             
 
viagra australia
viagra online
viagra sale
cialis online
cialis australia
zithromax
viagra online
cialis online
levitra online
viagra sale
clomid
clomid online
levitra australia
levitra online
กาญจนบุรี “จัดฝึกอบรมโครงการเสริมสร้างศักยภาพฯ CBDRM ” PDF พิมพ์ อีเมล์
เขียนโดย ปภ.กาญจนบุรี (สาวกาญจน์)   
Wednesday, 06 May 2009
Image

เมื่อวันที่ ๒๙ เมษายน ๒๕๕๒  สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดกาญจนบุรี จัดฝึกอบรมโครงการเสริมสร้างศักยภาพชุมชนและการฝึกซ้อมแผนป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย  โดยมีนายอรัญ เอี่ยมปลอด ปลัดอำเภอฝ่ายความมั่นคง อำเภอเลาขวัญ   กล่าวรายงานฝึกอบรมโครงการเสริมสร้างศักยภาพชุมชนฯ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๒ ให้กับผู้นำชุมชนพื้นที่เสี่ยงภัย ของอบต.หนองปลิง อ.เลาขวัญ จ.กาญจนบุรี จำนวน  ๕๐ คน โดยดำเนินการฝึกอบรมระหว่างวันที่ ๒๙-๓๐ เมษายน ๒๕๕๒ มีวิทยากรภาคสนามจากสำนักงาน ปภ. จังหวัด และหน่วยงานภาคีอีก  ๘ หน่วยงานของจังหวัด  ได้แก่ สนง.เหล่ากาชาดจังหวัดกาญจนบุรี ที่ทำการปกครองจังหวัดกาญจนบุรี สนง.สาธารณสุขจังหวัดกาญจนบุรี สนง.พัฒนาชุมชนจังหวัดกาญจนบุรี สนง.พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดกาญจนบุรี  สนง.ท้องถิ่นจังหวัดกาญจนบุรี  สนง.ประชาสัมพันธ์จังหวัดกาญจนบุรี และสนง.เขตพื้นที่การศึกษากาญจนบุรี เขต ๑ ให้ความรู้และจัดตั้งคณะกรรมการชุมชนเข้มแข็ง เตรียมพร้อมป้องกันภัย ทั้งนี้ นายมงคล โพธิ์พันธ์ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหนองปลิง  เป็นประธานเปิดการฝึกอบรม

2801_resize_exposure.jpg

dscn2683_resize.jpg

dscn2686_resize.jpg

dscn2722_resize.jpg

dscn2735_resize.jpg

dscn2746_resize.jpg

dscn2769_resize.jpg

dscn2776_resize.jpg

dscn2786_resize.jpg

dscn2789_resize.jpg

 

แก้ไขล่าสุดเมื่อ ( Wednesday, 06 May 2009 )
 
< ก่อนหน้า   ถัดไป >