Home arrow ข่าว ปภ. arrow PR News arrow การฝึกซ้อมแผนป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน กรณีกระแสน้ำดูดออก หรือ Rip Current
             
 
viagra australia
viagra online
viagra sale
cialis online
cialis australia
zithromax
viagra online
cialis online
levitra online
viagra sale
clomid
clomid online
levitra australia
levitra online
การฝึกซ้อมแผนป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน กรณีกระแสน้ำดูดออก หรือ Rip Current PDF Print E-mail
Written by ตราด   
Tuesday, 09 June 2009
There are no translations available

Image

           เมื่อวันที่  5 มิถุนายน 2552  สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดตราด ร่วมกับ อำเภอเกาะช้าง ทำการฝึกซ้อมแผนป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน กรณีกระแสน้ำดูดออก หรือ Rip Current เพื่อซักซ้อมทบทวนบทบาทหน้าที่และเพิ่มความชำนาญและการประสานงานให้กับอาสาสมัครเฝ้าระวังและช่วยเหลือผู้ประสบภัยทางน้ำ ผู้เข้ารับการฝึกซ้อม ประกอบด้วย เจ้าหน้าที่เทศบาลเกาะช้าง สมาชิก อส. เจ้าหน้าที่อุทยานแห่งชาติเกาะช้าง  เจ้าหน้าที่ สภ.เกาะช้าง และหน่วยตำรวจท่องเที่ยว มีผู้เข้าร่วม         ฝึกซ้อม 50 คน

100_0121.jpg

100_0162.jpg

100_0148.jpg

100_0150.jpg

100_0155.jpg

100_0145.jpg

100_0183.jpg

 

Last Updated ( Wednesday, 10 June 2009 )
 
< Prev   Next >