หน้าหลัก arrow ข่าว/ประกาศ arrow ข่าวประชาสัมพันธ์ arrow วปภ.วิทยาเขตพิษณุโลกจัดฝึกอบรมพนักงานดับเพลิง รุ่นที่ 5/25
             
 
viagra australia
viagra online
viagra sale
cialis online
cialis australia
zithromax
viagra online
cialis online
levitra online
viagra sale
clomid
clomid online
levitra australia
levitra online
วปภ.วิทยาเขตพิษณุโลกจัดฝึกอบรมพนักงานดับเพลิง รุ่นที่ 5/25 PDF พิมพ์ อีเมล์
เขียนโดย วิทยาลัยป้องกันฯ วิทยาเขตพิษณุโลก   
Thursday, 16 July 2009
Image

วิทยาลัยป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย วิทยาเขตพิษณุโลก จัดโครงการฝึกอบรมหลักสูตรพนักงานดับเพลิง รุ่นที่ 5 ระหว่างวันที่ 9 – 15 กรกฎาคม  2552      กองกำกับการตำรวจตระเวนชายแดนที่ 31 (ค่ายเจ้าพระยาจักรี)  ผู้เข้ารับการฝึกอบรมประกอบด้วยเจ้าหน้าที่จากองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตพื้นที่ภาคเหนือตอนล่างและจังหวัดใกล้เคียง จำนวน 8 จังหวัด รวมทั้งสิ้น 37 คน  โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาบุคลากรของ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นให้มีความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับระเบียบกฎหมาย มาตรการ  และเทคนิควิชาการที่เกี่ยวข้องกับการป้องกันและระงับอัคคีภัย รวมทั้งการ  เสริมทักษะในการปฏิบัติงาน การช่วยเหลือผู้ประสบภัย และการปฏิบัติงานตามแผน  ระงับอัคคีภัยของหน่วยงานอย่างมีประสิทธิภาพ 

img_0727.jpg

img_0734.jpg

img_0825.jpg

img_0876.jpg

img_0966.jpg

img_1058.jpg

img_0999.jpg

img_1170.jpg

img_1202.jpg

แก้ไขล่าสุดเมื่อ ( Friday, 17 July 2009 )
 
< ก่อนหน้า   ถัดไป >