หน้าหลัก arrow ข่าว ปภ. arrow รอบรั้วปภ. arrow เสริมประสบการณ์ให้ชุดเผชิญสถานการณ์วิกฤต(ERT)ของปภ. ในพื้นที่เสี่ยงภัย จังหวัดระยอง
             
 
viagra australia
viagra online
viagra sale
cialis online
cialis australia
zithromax
viagra online
cialis online
levitra online
viagra sale
clomid
clomid online
levitra australia
levitra online
เสริมประสบการณ์ให้ชุดเผชิญสถานการณ์วิกฤต(ERT)ของปภ. ในพื้นที่เสี่ยงภัย จังหวัดระยอง PDF พิมพ์ อีเมล์
เขียนโดย สำนักส่งเสริมการป้องกันสาธารณภัย   
Friday, 11 September 2009
                นายอดิศักดิ์ เทพอาสน์ ผู้อำนวยการสำนักส่งเสริมการป้องกันสาธารณภัย กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยร่วมกับบริษัท NPC SAFETY AND ENVIRONMENTAL SERVICE ร่วมจัดการเตรียมรับภาวะฉุกเฉิน เพื่อเตรียมความพร้อมแก่ชุดเผชิญสถานการณ์วิกฤตของกรม ปภ.และ บุคลากรที่มีหน้าที่ในการป้องกัน ระงับเหตุฉุกเฉินของบริษัท NPC จำนวนทั้งสิ้น 180 คน เมื่อวันที่ 7-8 กันยายน 2552 ณ การนิคมอุตสาหกรรมมาบตาพุด และบริษัท NPC จังหวัดระยอง

                เนื่องจากจังหวัดระยอง มีโรงงานอุตสาหกรรมมากถึง 1,700 แห่ง โดยเฉพาะในอำเภอเมืองจังหวัดระยอง มีจำนวนโรงงานอุตสาหกรรมมากที่สุด และมีโรงงานนอกเขตนิคมอุตสาหกรรมจำนวน 1,259 แห่ง และโรงงานในเขตพื้นที่นิคมและเขตประกอบการฯ จำนวน 445 แห่ง อุตสาหกรรมหลัก ได้แก่ ปิโตรเคมี เหล็ก เคมีภัณฑ์ ไฟฟ้า ซึ่งจัดเป็นพื้นที่เสี่ยงภัย อัคคีภัย สารเคมีและวัตถุอันตราย ดังนั้นเพื่อเตรียมพร้อมในการป้องกันสถานการณ์ภัยและจัดระบบการจัดการในภาวะฉุกเฉิน ให้แก่ทีมระงับเหตุฉุกเฉินให้พร้อมการปฏิบัติได้ทันทีเมื่อเกิดเหตุ จึงจัดให้มีการฝึกซ้อมร่วมการปฏิบัติรับมือภาวะฉุกเฉินตามขั้นตอน การระงับอัคคีภัย สารเคมีและวัตถุอันตราย การฝึกทักษะ เทคนิคการใช้อุปกรณ์ดับเพลิง การกู้ภัยในที่สูง กู้ภัยในที่อับอากาศ กู้ภัยสารเคมี/ วัตถุอันตราย การดับเพลิงอุตสาหกรรม รวมทั้งการดับเพลิงในอาคาร

                 นอกจากนี้ ชุดเผชิญสถานการณ์วิกฤต(ERT)ของกรม ปภ.ยังได้ศึกษาเรียนรู้กระบวนการระงับเหตุฉุกเฉินที่มีศักยภาพของการนิคมอุตสาหกรรมมาบตาพุด และบริษัทในกลุ่มของการนิคม ได้แก่ บริษัท ปตท. เคมิคอล จำกัด มหาชน และบริษัทสตาร์ปิโตรเลียม รีไฟน์นิ่ง จำกัด พร้อมทั้งได้เยี่ยมชมสถานีฝึกอบรมดับเพลิงของบริษัท NPC ที่ทันสมัยที่สุดของประเทศไทย เพื่อเสริมสร้างประสบการณ์และพัฒนาทักษะด้านการดับเพลิงแก่ชุดเผชิญสถานการณ์วิกฤตของปภ. ให้เป็นมาตรฐาน และมีประสิทธิภาพทัดเทียมกับต่างประเทศ

dsc00880re.jpg

 

 

 

 

 

 

 

 

dscn6640re.jpg  

 

 

 

 

 

 

 

dscn6676re.jpg  

 

 

 

 

 

 

 

img_5832re.jpg  

 

 

 

 

 

 

  

dscn6760re.jpg  

 

 

 

 

 

 

 

img_5456re.jpg  

 

 

 

 

 

 

 

img_5625re.jpg  

 

 

 

 

 

 

 

img_5699re.jpg  

 

 

 

 

 

 

 

img_5874re.jpg  

 

 

 

 

 

 

 

img_6234re.jpg

 

 

 

แก้ไขล่าสุดเมื่อ ( Tuesday, 15 September 2009 )
 
< ก่อนหน้า   ถัดไป >