หน้าหลัก arrow ข่าว ปภ. arrow รอบรั้วปภ. arrow ปภ.สุรินทร์เป็นประธานพิธีปิดโครงการฝึกอบรมหลักสูตรอบรมทบทวน อปพร. อบต.ทมอ อ.ปราสาท จ.สุรินทร์
             
 
viagra australia
viagra online
viagra sale
cialis online
cialis australia
zithromax
viagra online
cialis online
levitra online
viagra sale
clomid
clomid online
levitra australia
levitra online
ปภ.สุรินทร์เป็นประธานพิธีปิดโครงการฝึกอบรมหลักสูตรอบรมทบทวน อปพร. อบต.ทมอ อ.ปราสาท จ.สุรินทร์ PDF พิมพ์ อีเมล์
เขียนโดย ผกามาศ คงยืน(หนุ่มเมืองช้าง)   
Wednesday, 24 March 2010
Image

เมื่อวันพุธที่  24  มีนาคม   พ.ศ. 2553   เวลา  15.30  น.  นายวิเชียร   ชวลิต  ผู้ว่าราชการจังหวัดสุรินทร์ได้มอบหมายให้นายอำนวย  จันทรัฐ  หัวหน้าสำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดสุรินทร์ เป็นประธานในการปิดโครงการฝึกอบรมหลักสูตรทบทวนอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนจังหวัดสุรินทร์  ขององค์การบริหารส่วนตำบลทมอ  อ.ปราสาท  จ.สุรินทร์ ระหว่างวันที่  22  24   มีนาคม  2553    กองร้อยอาสารักษาดินแดนจังหวัดสุรินทร์  ที่  1  จำนวน  73  คน  ในการนี้นายทัศน์พงศ์  ตนกลาย  ผู้อำนวยการศูนย์อาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนองค์การบริหารส่วนตำบลทมอ  เป็นผู้กล่าวรายงาน

101_7099.jpg

101_7141.jpg

101_7121.jpg

101_7105.jpg

101_7127.jpg

101_7138.jpg

แก้ไขล่าสุดเมื่อ ( Thursday, 25 March 2010 )
 
< ก่อนหน้า   ถัดไป >