หน้าหลัก arrow ข่าว/ประกาศ arrow ข่าวประชาสัมพันธ์ arrow วิทยาลัยป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย วิทยาเขตพิษณุโลก จัดฝึกอบรมหลักสูตรพนักงานดับเพลิง รุ่นที่ 3/2553
             
 
viagra australia
viagra online
viagra sale
cialis online
cialis australia
zithromax
viagra online
cialis online
levitra online
viagra sale
clomid
clomid online
levitra australia
levitra online
วิทยาลัยป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย วิทยาเขตพิษณุโลก จัดฝึกอบรมหลักสูตรพนักงานดับเพลิง รุ่นที่ 3/2553 PDF พิมพ์ อีเมล์
เขียนโดย วิทยาลัยป้องกันฯ วิทยาเขตพิษณุโลก   
Wednesday, 31 March 2010
Image

 

วิทยาลัยป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย วิทยาเขตพิษณุโลก จัดโครงการฝึกอบรมหลักสูตรพนักงานดับเพลิง  รุ่นที่ 3/2553 ระหว่างวันที่ 2329 มีนาคม  พ.ศ. 2553  ณ วิทยาลัยป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย วิทยาเขตพิษณุโลก ผู้เข้ารับการฝึกอบรมประกอบด้วยเจ้าหน้าที่จากองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตพื้นที่ภาคเหนือตอนล่างและจังหวัดใกล้เคียง  จำนวน 15 จังหวัด รวม 63 คน  โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาบุคลากรขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ให้มีความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับระเบียบ กฎหมาย มาตรการ และเทคนิควิชาการ ที่เกี่ยวข้องกับการป้องกันและระงับอัคคีภัย รวมทั้งการเสริมสร้างทักษะในการปฏิบัติงาน การช่วยเหลือผู้ประสบภัย และการปฏิบัติตามแผนระงับอัคคีภัยของหน่วยงานอย่างมีประสิทธิภาพ 

img_0751.jpg

img_0776.jpg

img_0790.jpg

img_0727.jpg

img_1018.jpg

sany1074.jpg

img_0148.jpg

 

แก้ไขล่าสุดเมื่อ ( Wednesday, 31 March 2010 )
 
< ก่อนหน้า   ถัดไป >