หน้าหลัก arrow ข่าว/ประกาศ arrow ข่าวประชาสัมพันธ์ arrow จังหวัดยโสธรเสริมสร้างศักยภาพองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ลดอุบัติเหตุทางถนน
             
 
viagra australia
viagra online
viagra sale
cialis online
cialis australia
zithromax
viagra online
cialis online
levitra online
viagra sale
clomid
clomid online
levitra australia
levitra online
จังหวัดยโสธรเสริมสร้างศักยภาพองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ลดอุบัติเหตุทางถนน PDF พิมพ์ อีเมล์
เขียนโดย สนง.ปภ.ยส.   
Friday, 25 June 2010
Image

เมื่อวันที่ 23 มิถุนายน   2553จังหวัดยโสธรจัดประชุมเชิงปฏิบัติการโครงการเสริมศักยภาพองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในการป้องกันและแก้ไขปัญหาอุบัติเหตุจราจรทางถนน โดยมีนายประวัติ ถีถะแก้ว รองผู้ว่าราชการจังหวัดยโสธร เป็นประธาน และมีนายชัยรัตน์ ประเสริฐศรี หัวหน้าสำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดยโสธร(ปภ.ยโสธร) กล่าวรายงาน

รองผู้ว่าราชการจังหวัดยโสธร กล่าวในพีธีเปิดว่า สถิติการเกิดอุบัติเหตุทางถนนของจังหวัดยโสธร ยังมีแนวโน้มสูงเนื่องจากการขยายตัวของชุมชนและจำนวนประชากรที่เพิ่มขึ้น จึงจำเป็นต้องมีการควบคุมและป้องกันอุบัติเหตุทางถนน ซึ่งการจัดทำโครงการดังกล่าว ถือเป็นโครงการที่จะนำไปสู่การพัฒนาแผนปฏิบัติงานแก้ไขปัญหาอุบัติเหตุจราจรทางถนนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นได้ ตามยุทธศาสตร์หลัก 5 ด้าน

หัวหน้าสำนักงาน ปภ.ยโสธร กล่าวรายงานว่า วัตถุประสงค์ในการจัดทำโครงการนี้เพื่อให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีส่วนร่วมในการป้องกันและแก้ไขปัญหาอุบัติเหตุจราจรทางถนนในระดับพื้นที่ ให้มีการจัดทำแผน การจัดตั้งงบประมาณ ให้สอดรับกับแผนจังหวัด ในการจัดทำโครงการดังกล่าวได้มีการนำเสนอผลงาน แผนงาน มีการจัดนิทรรศการ จากภาคีเครือข่ายขับเคลื่อนการป้องกันและแก้ไขอุบัติเหตุทางถนนจังหวัดยโสธร มีการจัดตั้งกลุ่มแลกเปลี่ยนเรียนรู้(workshop)และยังได้ถ่ายทอดเสียงทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดยโสธร ให้ประชาชนได้รับทราบข้อมูลข่าวสารต่างๆ และยังเป็นการรณรงค์ประชาสัมพันธ์ อีกทางหนึ่งด้วย ซึ่งได้รับความร่วมมือจากผู้บริหารขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จำนวน 88 แห่ง จำนวน 176 คน และนักเรียน นักศึกษา ร่วมสังเกตการณ์ ประมาณ100 คน 

a2.jpg

a1.jpg

a5.jpg

a4.jpg

a7.jpg

a6.jpg

a9.jpg

14.jpg

a3.jpg

a10.jpg

ภาพ/ข่าว โดย วีรพล บุญเดช

แก้ไขล่าสุดเมื่อ ( Monday, 28 June 2010 )
 
< ก่อนหน้า   ถัดไป >