หน้าหลัก arrow ข่าว/ประกาศ arrow ข่าวประชาสัมพันธ์ arrow จังหวัดชลบุรีฝึกอบรมอปพร.ปี๒๕๕๔
             
 
viagra australia
viagra online
viagra sale
cialis online
cialis australia
zithromax
viagra online
cialis online
levitra online
viagra sale
clomid
clomid online
levitra australia
levitra online
จังหวัดชลบุรีฝึกอบรมอปพร.ปี๒๕๕๔ PDF พิมพ์ อีเมล์
เขียนโดย ชลบุรี   
Monday, 28 February 2011
Image

เมื่อวันที่ ๒๑-๒๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๔ สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดชลบุรี ได้จัดทำโครงการฝึกอบรมอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน (อปพร.)จังหวัดชลบุรี ประจำปี ๒๕๕๔ ณ เทศบาลตำบลคลองตำหรุ ซึ่งโครงการดังกล่าว สำนักงานปภ.จังหวัดชลบุรี ได้รับสนับสนุนงบประมาณจากจังหวัดชลบุรี ทั้งนี้ เพื่อเป็นการสร้างเครือข่ายภาคประชาชนในการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยในพื้นที่จังหวัดชลบุรี โดยมีประชาชนจาก 4 องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ได้แก่ เทศบาลตำบลคลองตำหรุ เทศบาลตำบลนาป่า อบต.คลองตำหรุ อบต.หนองรี รวมประชาชนที่เข้ารับการฝึกอบรม และผ่านการฝึกอบรมทั้งสิ้น ๑๐๘   คน นอกจากนี้ เพื่อเป็นการสร้างความเข้าใจที่ถูกต้อง และให้ประชาชนได้เกิดความตระหนัก หวงแหนทรัพยากรที่สำคัญในพื้นที่ ได้แก่ ป่าชายเลน สำนักงานปภ.ชลบุรีจึงจัดกิจกรรมเสริมให้อปพร.ที่เข้าร่วมฝึกอบรมซึ่งเป็นประชาชนในพื้นที่ได้มีส่วนร่วมในการรักษาสมดุลย์ธรรมชาติโดยตรง โดยการร่วมกันปลูกป่าชายเลนอีกด้วย 

img_8274.jpg

img_8281.jpg

img_8303.jpg

img_8386.jpg

dscf7927.jpg

dscf8084.jpg

dscf7952.jpg

dscf7939.jpg

dscf8180.jpg

dscf8242.jpg

แก้ไขล่าสุดเมื่อ ( Tuesday, 01 March 2011 )
 
< ก่อนหน้า   ถัดไป >