หน้าหลัก
             

ข่าวสาธารณภัย/ภารกิจผู้บริหาร

Image

18 เมษายน 2557 เวลา 10.00 น. ณ กรมปภ. นายจารุพงศ์ เรืองสุวรรณ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย  นายวิบูลย์ สงวนพงศ์ ปลัดกระทรวงมหาดไทย หม่อมหลวงปนัดดา ดิศกุล รองปลัดกระทรวงมหาดไทย นายอภินันท์  จันทรังษี อธิบดีกรมประชาสัมพันธ์ นางสาวรื่นวดี  สุวรรณมงคล  อธิบดีกรมคุมประพฤติ  กระทรวงยุติธรรม นายฉัตรชัย  พรหมเลิศ อธิบดีกรมป้องกันและเทาสาธารณภัย ร่วมเป็นประธานแถลงข่าวผลการปฏิบัติงานป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนในช่วงเทศกาลสงกรานต์ 2557 กล่าวถึงสถิติอุบัติเหตุในรอบ 24 ชั่วโมง ของวันที่ 17 เมษายน 2557 (วันที่เจ็ดของการรณรงค์) และสรุปเจ็ดวัน 11-17 เมษายน 2557

เกิดอุบัติเหตุจำนวน 238 ครั้ง สะสมรวม 7 วันจำนวน 2,992 ครั้ง จังหวัดที่เกิดอุบัติเหตุสูงสุด ได้แก่ จังหวัด เชียงใหม่ 116 ครั้ง 

ผู้บาดเจ็บจำนวน 299 ราย สะสมรวม 7 วันจำนวน 3,225 ราย จังหวัดที่มีผู้บาดเจ็บสูงสุด ได้แก่ จังหวัด เชียงใหม่ 144 ราย

ผู้เสียชีวิตจำนวน 43 ราย สะสมรวม 7 วันจำนวน 322 ราย จังหวัดที่มีผู้เสียชีวิตสูงสุด ได้แก่ จังหวัด นครราชสีมา 14 ราย

(รายละเอียดเพิ่มเติม)

ที่มาของภาพ : กองเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ กรมปภ.

 

 

 

 

1.jpg05.jpg06.jpg
>>ดูทั้งหมด
  • รอบรั้วปภ.
  • ข้อสั่งการ
  • ประกวด/สอบ ราคา
  • สรุปผลจัดซื้อ
article thumbnail


การตรวจเยี่ยมจุดตรวจและให้บริการประชาชนช่วงเทศกาลสงกรานต์ 2557

    เมื่อวันที่ 14 เมษายน 2557  ว่าที่ ร.ต.ท.อาทิตย์ บุญญะโสภัต...

+ Full Story

เอกสารหมวดหมู่
File Icon ข้อสั่งการในที่ประชุมกระทรวงมหาดไทย ครั้งที่ ๒/๒๕๕๗ข้อสั่งการจาก รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย
File Icon ข้อสั่งการในที่ประชุมกระทรวงมหาดไทย ครั้งที่ ๙/๒๕๕๖ข้อสั่งการจาก รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย
File Icon ข้อสั่งการในที่ประชุมกระทรวงมหาดไทย ครั้งที่ ๘/๒๕๕๖ข้อสั่งการจาก รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย
File Icon ข้อสั่งการในที่ประชุมกระทรวงมหาดไทย ครั้งที่ ๗/๒๕๕๖ข้อสั่งการจาก รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย
>>ดูทั้งหมด

หนังสือราชการ

รายงานผลการดำเนินโครงการประชุมเชิงปฏิบัติการผู้นำองค์กรเครือข่ายด้านการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยประจำปี งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๗
การดำเนินการตามมาตรการการป้องกันไฟป่าและหมอกควันประจำปี ๒๕๕๗
การจัดทำโครงการเพื่อเสนอขอรับการสนับสนุนงบประมาณภายใต้โครงการสำคัญของกระทรวงมหาดไทยประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2557
การทดสอบระบบประชุมทางไกลผ่านระบบ Video Conference ในช่วงเทศกาลสงกรานต์ ปี ๒๕๕๗
การจัดสรรวัสดุสำหรับเครื่องตรวจวัดระดับแอลกอฮอล์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๗
การรายงานผลการปฏิบัติงานป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลสงกรานต์ปี ๒๕๕๗
การปฏิบัติตามระเบียบกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ว่าด้วยการใช้เครื่องวิทยุคมนาคม แบบสังเคราะห์ความถี่ (SYNTHESIZER) ในข่ายวิทยุสื่อสารของกรมปภ. พ.ศ. ๒๕๕๖


>> ดูทั้งหมด

หน่วยงานอื่นๆ

  Advertisement Advertisement Advertisement Advertisement Advertisement Advertisement Advertisement Advertisement Advertisement Advertisement Advertisement Advertisement Advertisement Advertisement Advertisement Advertisement Advertisement Advertisement Advertisement Advertisement Advertisement Advertisement Advertisement Advertisement Advertisement Advertisement Advertisement Advertisement Advertisement Advertisement Advertisement Advertisement Advertisement Advertisement Advertisement
>>ดูทั้งหมด
 
viagra australia
viagra online
viagra sale
cialis online
cialis australia
zithromax
viagra online
cialis online
levitra online
viagra sale
clomid
clomid online
levitra australia
levitra online
มท.1เปิดศูนย์7วันอันตรายปีใหม่55 PDF พิมพ์ อีเมล์
เขียนโดย นายแสนไพศาล สิริเจริญเดชา   
Thursday, 29 December 2011
Image

ประธานกรรมการ และผู้อำนวยการศูนย์อำนวยการความปลอดภัยทางถนน (ศปถ.) แถลง เปิดศูนย์อำนวยการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลปีใหม่ 2555 ระหว่างวันที่ 29 ธันวาคม 2554 - 4 มกราคม 2555 ขอสื่อช่วยประชาสัมพันธ์นายยงยุทธ วิชัยดิษฐ รองนายกรัฐมนตรี และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย ในฐานะประธานกรรมการ และผู้อำนวยการศูนย์อำนวยการความปลอดภัยทางถนน (ศปถ.) แถลงเปิดศูนย์อำนวยการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลปีใหม่ 2555 ระหว่างวันที่ 29 ธันวาคม 2554 - 4 มกราคม 2555 โดยให้เน้นหนักในการตั้งจุดตรวจ และเข้มงวดผู้กระทำผิดกฎหมายจราจรใน 3 ด้าน ได้แก่ ขับรถเร็ว เมาแล้วขับ และไม่สวมหมวกนิรภัย
โดย นายยงยุทธ กล่าวว่า ปีนี้ตั้งเป้าลดอุบัติเหตุลงจากปีที่ผ่านมาให้ได้อย่างน้อย 5 % โดยจะเน้นให้สื่อมวลชนประชาสัมพันธ์ รณรงค์ให้ประชาชนใช้ความระมัดระวังในการขับขี่ยวดยานพาหนะอย่างปลอดภัย ซึ่งในปีนี้จะไม่มี
การคาดโทษกับจังหวัดที่มีผู้เสียชีวิตมากที่สุด แต่จะเน้นชื่นชมจังหวัดที่ไม่มีผู้เสียชีวิตเลย หรือเกิดอุบัติเหตุน้อยที่สุด

ที่มา ; ข่าวสังคม  INN วันพฤหัสบดีที่ 29 เดือนธันวาคม พ.ศ.2554 12:50 น.

แก้ไขล่าสุดเมื่อ ( Tuesday, 10 January 2012 )
 
< ก่อนหน้า   ถัดไป >