หน้าหลัก
             

ข่าวสาธารณภัย/ภารกิจผู้บริหาร

Image

16 เมษายน 2557 เวลา 10.00 น. ณ กรมปภ.  หม่อมหลวงปนัดดา ดิศกุล รองปลัดกระทรวงมหาดไทย นายฉัตรชัย  พรหมเลิศ อธิบดีกรมป้องกันและเทาสาธารณภัย พล.ต.ต.สุรพล  อยู่นุช  รองผู้บัญชาการสำนักงานยุทธศาสตร์ตำรวจ  พล.ต.ต.มนู เมฆหมอก  รองผู้บัญชาการตำรวจภูธรภาค ๗ ร่วมเป็นประธานแถลงข่าวผลการปฏิบัติงานป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนในช่วงเทศกาลสงกรานต์ 2557 กล่าวถึงสถิติอุบัติเหตุในรอบ 24 ชั่วโมง ของวันที่ 15 เมษายน 2557 (วันที่ห้าของการรณรงค์)

เกิดอุบัติเหตุจำนวน 454 ครั้ง สะสมรวม 5 วันจำนวน 2,481 ครั้ง จังหวัดที่เกิดอุบัติเหตุสูงสุด ได้แก่ จังหวัด เชียงใหม่ 91 ครั้ง 

ผู้บาดเจ็บจำนวน 501 ราย สะสมรวม 5 วันจำนวน 2,643 ราย จังหวัดที่มีผู้บาดเจ็บสูงสุด ได้แก่ จังหวัด เชียงใหม่ นครศรีธรรมราช 101 ราย

ผู้เสียชีวิตจำนวน 44 ราย สะสมรวม 5 วันจำนวน 248 ราย จังหวัดที่มีผู้เสียชีวิตสูงสุด ได้แก่ จังหวัด นครราชสีมา 12 ราย

(รายละเอียดเพิ่มเติม)

 

ที่มาของภาพ : กองเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ กรมปภ.

 

p001.jpg

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

p02.jpg

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

>>ดูทั้งหมด
  • รอบรั้วปภ.
  • ข้อสั่งการ
  • ประกวด/สอบ ราคา
  • สรุปผลจัดซื้อ
article thumbnail


เข้าสู่วันที่ 3 ของการรณรงค์ลดอุบัติเหตุฯ ช่วงเทศกาลสงกรานต์ 2557 นครราชสีมาเสียชีวิตสูงสุด 10 ศพ

14 เมษายน 2557 เวลา 10.00 น. ณ กรมปภ.  หม่อมหลวงปนัดดา ดิศกุล...

+ Full Story

article thumbnail


ผู้ว่าราชการจังหวัดตราด เยี่ยมจุดตรวจทางถนนและจุดบริการในช่วงเทศกาลสงกรานต์ ปี ๒๕๕๗

เมื่อวันที่ ๑๔ เมษายน ๒๕๕๗ เวลาประมาณ ๑๖.๓๐ น. นางสาวเบญจวรรณ ...

+ Full Story

article thumbnail


ปภ.แม่ฮ่องสอน เยี่ยมจุดตรวจช่วงเทศกาลสงกรานต์ปี 2557

วันที่ 11 เมษายน 2557 นายบุญเสริม เจนจิตสุวรรณ ปลัดจังหวัดแม่ฮ่องสอน...

+ Full Story

เอกสารหมวดหมู่
File Icon ข้อสั่งการในที่ประชุมกระทรวงมหาดไทย ครั้งที่ ๒/๒๕๕๗ข้อสั่งการจาก รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย
File Icon ข้อสั่งการในที่ประชุมกระทรวงมหาดไทย ครั้งที่ ๙/๒๕๕๖ข้อสั่งการจาก รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย
File Icon ข้อสั่งการในที่ประชุมกระทรวงมหาดไทย ครั้งที่ ๘/๒๕๕๖ข้อสั่งการจาก รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย
File Icon ข้อสั่งการในที่ประชุมกระทรวงมหาดไทย ครั้งที่ ๗/๒๕๕๖ข้อสั่งการจาก รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย
>>ดูทั้งหมด

หนังสือราชการ

รายงานผลการดำเนินโครงการประชุมเชิงปฏิบัติการผู้นำองค์กรเครือข่ายด้านการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยประจำปี งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๗
การดำเนินการตามมาตรการการป้องกันไฟป่าและหมอกควันประจำปี ๒๕๕๗
การจัดทำโครงการเพื่อเสนอขอรับการสนับสนุนงบประมาณภายใต้โครงการสำคัญของกระทรวงมหาดไทยประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2557
การทดสอบระบบประชุมทางไกลผ่านระบบ Video Conference ในช่วงเทศกาลสงกรานต์ ปี ๒๕๕๗
การจัดสรรวัสดุสำหรับเครื่องตรวจวัดระดับแอลกอฮอล์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๗
การรายงานผลการปฏิบัติงานป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลสงกรานต์ปี ๒๕๕๗
การปฏิบัติตามระเบียบกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ว่าด้วยการใช้เครื่องวิทยุคมนาคม แบบสังเคราะห์ความถี่ (SYNTHESIZER) ในข่ายวิทยุสื่อสารของกรมปภ. พ.ศ. ๒๕๕๖


>> ดูทั้งหมด

หน่วยงานอื่นๆ

  Advertisement Advertisement Advertisement Advertisement Advertisement Advertisement Advertisement Advertisement Advertisement Advertisement Advertisement Advertisement Advertisement Advertisement Advertisement Advertisement Advertisement Advertisement Advertisement Advertisement Advertisement Advertisement Advertisement Advertisement Advertisement Advertisement Advertisement Advertisement Advertisement Advertisement Advertisement Advertisement Advertisement Advertisement Advertisement
>>ดูทั้งหมด
 
viagra australia
viagra online
viagra sale
cialis online
cialis australia
zithromax
viagra online
cialis online
levitra online
viagra sale
clomid
clomid online
levitra australia
levitra online
คุณไม่ได้รับมอบสิทธิในการเข้ามาดูข้อมูลส่วนนี้
คุณต้องการ เข้าสู่ระบบ?