หน้าหลัก arrow Blog arrow ปภ.สมุทรสาคร ฝึกซ้อมแผนการระงับอัคคีภัย และช่วยเหลือผู้ประสบอัคคีภัย ประจำปี 2550
             
 
viagra australia
viagra online
viagra sale
cialis online
cialis australia
zithromax
viagra online
cialis online
levitra online
viagra sale
clomid
clomid online
levitra australia
levitra online
ปภ.สมุทรสาคร ฝึกซ้อมแผนการระงับอัคคีภัย และช่วยเหลือผู้ประสบอัคคีภัย ประจำปี 2550 PDF พิมพ์ อีเมล์
รอบรั้ว - รอบรั้วปภ.
เขียนโดย อุมาภรณ์ ด้วงชะอุ่ม   
Monday, 21 May 2007

เมื่อวันที่ 21 พ.ค.50 สำนักงานป้องกันฯจังหวัดสมุทรสาคร ร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ได้แก่ อ.กระทุ่มแบน ตำรวจภูธรอ.กระทุ่มแบน ศูนย์นเรนทร ร.พ.กระทุ่มแบน บ.โรจน์อินเตอร์กรุ๊ป จำกัด อบต.สวนหลวง ฯลฯ ฝึกซ้อมแผนการระงับอัคคีภัย และช่วยเหลือผู้ประสบอัคคีภัย ประจำปี 2550 ณ บ.โรจน์อินเตอร์กรุ๊ป จำกัด อ.กระทุ่มแบน จ.สมุทรสาคร โดยมี นายแก่นเพชร ช่วงรังษี รองผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรสาคร เป็นประธานในพิธีเปิด 
< ก่อนหน้า   ถัดไป >