หน้าหลัก arrow Blog arrow สำนักงาน ปภ. จังหวัดสิงห์บุรีประชุมชี้แจงหลักเกณฑ์วิธีการการให้ความช่วยเหลือผู้ประสบภัย
             
 
viagra australia
viagra online
viagra sale
cialis online
cialis australia
zithromax
viagra online
cialis online
levitra online
viagra sale
clomid
clomid online
levitra australia
levitra online
สำนักงาน ปภ. จังหวัดสิงห์บุรีประชุมชี้แจงหลักเกณฑ์วิธีการการให้ความช่วยเหลือผู้ประสบภัย PDF พิมพ์ อีเมล์
เขียนโดย สิงห์บุรี   
Wednesday, 07 August 2013
Image

เมื่อวันที่ 7 สิงหาคม 2556 เวลา 10.30 น. นางเพชรรุ่ง จั่นเพชร นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการพิเศษ รักษาราชการแทนหัวหน้าสำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดสิงห์บุรี เป็นประธานประชุมชี้แจงเรื่องหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขการประกาศเขตการให้ความช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติกรณีฉุกเฉิน โดยมีผู้แทนของอำเภอในพื้นที่จังหวัดสิงห์บุรีเข้าร่วมรับฟัง ณ ห้องประชุมศูนย์เทคโนโลยีและสารสนเทศ ชั้น 3 ศาลากลางจังหวัดสิงห์บุรี (หลังเก่า) โดยมีเจ้าหน้าที่อำเภอและเทศบาลเข้าประชุมโดยพร้อมเพรียงกัน

dsc04594.jpg

dsc04597.jpg

dsc04600.jpg

แก้ไขล่าสุดเมื่อ ( Wednesday, 07 August 2013 )
 
< ก่อนหน้า   ถัดไป >