หน้าหลัก
             

ข่าวสาธารณภัย/ภารกิจผู้บริหาร

Image

16 เมษายน 2557 เวลา 10.00 น. ณ กรมปภ.  หม่อมหลวงปนัดดา ดิศกุล รองปลัดกระทรวงมหาดไทย นายฉัตรชัย  พรหมเลิศ อธิบดีกรมป้องกันและเทาสาธารณภัย พล.ต.ต.สุรพล  อยู่นุช  รองผู้บัญชาการสำนักงานยุทธศาสตร์ตำรวจ  พล.ต.ต.มนู เมฆหมอก  รองผู้บัญชาการตำรวจภูธรภาค ๗ ร่วมเป็นประธานแถลงข่าวผลการปฏิบัติงานป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนในช่วงเทศกาลสงกรานต์ 2557 กล่าวถึงสถิติอุบัติเหตุในรอบ 24 ชั่วโมง ของวันที่ 15 เมษายน 2557 (วันที่ห้าของการรณรงค์)

เกิดอุบัติเหตุจำนวน 454 ครั้ง สะสมรวม 5 วันจำนวน 2,481 ครั้ง จังหวัดที่เกิดอุบัติเหตุสูงสุด ได้แก่ จังหวัด เชียงใหม่ 91 ครั้ง 

ผู้บาดเจ็บจำนวน 501 ราย สะสมรวม 5 วันจำนวน 2,643 ราย จังหวัดที่มีผู้บาดเจ็บสูงสุด ได้แก่ จังหวัด เชียงใหม่ นครศรีธรรมราช 101 ราย

ผู้เสียชีวิตจำนวน 44 ราย สะสมรวม 5 วันจำนวน 248 ราย จังหวัดที่มีผู้เสียชีวิตสูงสุด ได้แก่ จังหวัด นครราชสีมา 12 ราย

(รายละเอียดเพิ่มเติม)

 

ที่มาของภาพ : กองเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ กรมปภ.

 

p001.jpg

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

p02.jpg

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

>>ดูทั้งหมด
  • รอบรั้วปภ.
  • ข้อสั่งการ
  • ประกวด/สอบ ราคา
  • สรุปผลจัดซื้อ
article thumbnail


รองผู้ว่าราชการจังหวัดตราด เยี่ยมจุดตรวจทางถนนฯ ช่วงเทศกาลสงกรานต์ ๒๕๕๗

    เมื่อวันที่ ๑๓ เมษายน ๒๕๕๗ เวลา ๐๙.๐๐ น. หัวหน้าสำนักงาน...

+ Full Story

article thumbnail


ศูนย์อำนวยการความปลอดภัยทางถนนจังหวัดนครสวรรค์ ประชุมสรุปผลการดำเนินการตลอด 3 วันดำเนินการ

เมื่อวันที่ 14 เมษายน 2557 เวลา 10.00.น ผู้ว่าราชการจังหวัดนครสวรรค์...

+ Full Story

article thumbnail


จังหวัดชัยนาทปล่อยคาราวานรถน้ำช่วยเหลือผู้ประสบแล้ง อำเภอเนิน

       จังหวัดชัยนาทปล่อยคาราวานรถน้ำช่วยเหลือผู้ประสบแล้ง...

+ Full Story

เอกสารหมวดหมู่
File Icon ข้อสั่งการในที่ประชุมกระทรวงมหาดไทย ครั้งที่ ๒/๒๕๕๗ข้อสั่งการจาก รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย
File Icon ข้อสั่งการในที่ประชุมกระทรวงมหาดไทย ครั้งที่ ๙/๒๕๕๖ข้อสั่งการจาก รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย
File Icon ข้อสั่งการในที่ประชุมกระทรวงมหาดไทย ครั้งที่ ๘/๒๕๕๖ข้อสั่งการจาก รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย
File Icon ข้อสั่งการในที่ประชุมกระทรวงมหาดไทย ครั้งที่ ๗/๒๕๕๖ข้อสั่งการจาก รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย
>>ดูทั้งหมด

หนังสือราชการ

รายงานผลการดำเนินโครงการประชุมเชิงปฏิบัติการผู้นำองค์กรเครือข่ายด้านการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยประจำปี งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๗
การดำเนินการตามมาตรการการป้องกันไฟป่าและหมอกควันประจำปี ๒๕๕๗
การจัดทำโครงการเพื่อเสนอขอรับการสนับสนุนงบประมาณภายใต้โครงการสำคัญของกระทรวงมหาดไทยประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2557
การทดสอบระบบประชุมทางไกลผ่านระบบ Video Conference ในช่วงเทศกาลสงกรานต์ ปี ๒๕๕๗
การจัดสรรวัสดุสำหรับเครื่องตรวจวัดระดับแอลกอฮอล์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๗
การรายงานผลการปฏิบัติงานป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลสงกรานต์ปี ๒๕๕๗
การปฏิบัติตามระเบียบกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ว่าด้วยการใช้เครื่องวิทยุคมนาคม แบบสังเคราะห์ความถี่ (SYNTHESIZER) ในข่ายวิทยุสื่อสารของกรมปภ. พ.ศ. ๒๕๕๖


>> ดูทั้งหมด

หน่วยงานอื่นๆ

  Advertisement Advertisement Advertisement Advertisement Advertisement Advertisement Advertisement Advertisement Advertisement Advertisement Advertisement Advertisement Advertisement Advertisement Advertisement Advertisement Advertisement Advertisement Advertisement Advertisement Advertisement Advertisement Advertisement Advertisement Advertisement Advertisement Advertisement Advertisement Advertisement Advertisement Advertisement Advertisement Advertisement Advertisement Advertisement
>>ดูทั้งหมด
 
viagra australia
viagra online
viagra sale
cialis online
cialis australia
zithromax
viagra online
cialis online
levitra online
viagra sale
clomid
clomid online
levitra australia
levitra online
ประชุมระดับรัฐมนตรีเอเชียว่าด้วยการลดความเสี่ยงจากภัยบิบัติ ครั้งที่ 6 พ.ศ. 2557 PDF พิมพ์ อีเมล์
เขียนโดย ฤทัยรัตน์ เกษมวรคณี   
Tuesday, 13 August 2013
Image

เมื่อวันที่ 5 สิงหาคม 2556 หม่อมหลวงปนัดดา ดิศกลุ รองปลัดกระทรวงมหาดไทย เป็นประธานเปิดการประชุม The Executive Committee and Development support Group สำหรับการประชุมระดับรัฐมนตรีเอเชียว่าด้วยการลดความเสี่ยงจากภัยบิบัติ ครั้งที่ 6 พ.ศ. 2557 เพื่อเตรียมการเป็นจ้าภาพและปรึกษาหารือกรอบแนวคิดการจัดประชุม ร่วมกับประทเศสมาชิกและองค์กรเครือข่ายระหว่างประเทศ โดยมี นายพรพจน์ เพ็ญพาส รองอธิบดีกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เข้าร่วมการประชุมฯ ณ โรงแรม เชอราตัน แกรนด์ สุขุมวิท กรุงเทพมหานคร

 

ที่มา : กองเผยแพร่และประชาสัมพันธ์ กรมปภ.

 

 

t04_13-8-56.jpg

แก้ไขล่าสุดเมื่อ ( Thursday, 22 August 2013 )
 
< ก่อนหน้า   ถัดไป >