หน้าหลัก
             

ข่าวสาธารณภัย/ภารกิจผู้บริหาร

Image

18 เมษายน 2557 เวลา 10.00 น. ณ กรมปภ. นายจารุพงศ์ เรืองสุวรรณ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย  นายวิบูลย์ สงวนพงศ์ ปลัดกระทรวงมหาดไทย หม่อมหลวงปนัดดา ดิศกุล รองปลัดกระทรวงมหาดไทย นายอภินันท์  จันทรังษี อธิบดีกรมประชาสัมพันธ์ นางสาวรื่นวดี  สุวรรณมงคล  อธิบดีกรมคุมประพฤติ  กระทรวงยุติธรรม นายฉัตรชัย  พรหมเลิศ อธิบดีกรมป้องกันและเทาสาธารณภัย ร่วมเป็นประธานแถลงข่าวผลการปฏิบัติงานป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนในช่วงเทศกาลสงกรานต์ 2557 กล่าวถึงสถิติอุบัติเหตุในรอบ 24 ชั่วโมง ของวันที่ 17 เมษายน 2557 (วันที่เจ็ดของการรณรงค์) และสรุปเจ็ดวัน 11-17 เมษายน 2557

เกิดอุบัติเหตุจำนวน 238 ครั้ง สะสมรวม 7 วันจำนวน 2,992 ครั้ง จังหวัดที่เกิดอุบัติเหตุสูงสุด ได้แก่ จังหวัด เชียงใหม่ 116 ครั้ง 

ผู้บาดเจ็บจำนวน 299 ราย สะสมรวม 7 วันจำนวน 3,225 ราย จังหวัดที่มีผู้บาดเจ็บสูงสุด ได้แก่ จังหวัด เชียงใหม่ 144 ราย

ผู้เสียชีวิตจำนวน 43 ราย สะสมรวม 7 วันจำนวน 322 ราย จังหวัดที่มีผู้เสียชีวิตสูงสุด ได้แก่ จังหวัด นครราชสีมา 14 ราย

(รายละเอียดเพิ่มเติม)

ที่มาของภาพ : กองเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ กรมปภ.

 

 

 

 

1.jpg05.jpg06.jpg
>>ดูทั้งหมด
  • รอบรั้วปภ.
  • ข้อสั่งการ
  • ประกวด/สอบ ราคา
  • สรุปผลจัดซื้อ
เอกสารหมวดหมู่
File Icon ข้อสั่งการในที่ประชุมกระทรวงมหาดไทย ครั้งที่ ๒/๒๕๕๗ข้อสั่งการจาก รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย
File Icon ข้อสั่งการในที่ประชุมกระทรวงมหาดไทย ครั้งที่ ๙/๒๕๕๖ข้อสั่งการจาก รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย
File Icon ข้อสั่งการในที่ประชุมกระทรวงมหาดไทย ครั้งที่ ๘/๒๕๕๖ข้อสั่งการจาก รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย
File Icon ข้อสั่งการในที่ประชุมกระทรวงมหาดไทย ครั้งที่ ๗/๒๕๕๖ข้อสั่งการจาก รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย
>>ดูทั้งหมด

หนังสือราชการ

รายงานผลการดำเนินโครงการประชุมเชิงปฏิบัติการผู้นำองค์กรเครือข่ายด้านการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยประจำปี งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๗
การดำเนินการตามมาตรการการป้องกันไฟป่าและหมอกควันประจำปี ๒๕๕๗
การจัดทำโครงการเพื่อเสนอขอรับการสนับสนุนงบประมาณภายใต้โครงการสำคัญของกระทรวงมหาดไทยประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2557
การทดสอบระบบประชุมทางไกลผ่านระบบ Video Conference ในช่วงเทศกาลสงกรานต์ ปี ๒๕๕๗
การจัดสรรวัสดุสำหรับเครื่องตรวจวัดระดับแอลกอฮอล์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๗
การรายงานผลการปฏิบัติงานป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลสงกรานต์ปี ๒๕๕๗
การปฏิบัติตามระเบียบกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ว่าด้วยการใช้เครื่องวิทยุคมนาคม แบบสังเคราะห์ความถี่ (SYNTHESIZER) ในข่ายวิทยุสื่อสารของกรมปภ. พ.ศ. ๒๕๕๖


>> ดูทั้งหมด

หน่วยงานอื่นๆ

  Advertisement Advertisement Advertisement Advertisement Advertisement Advertisement Advertisement Advertisement Advertisement Advertisement Advertisement Advertisement Advertisement Advertisement Advertisement Advertisement Advertisement Advertisement Advertisement Advertisement Advertisement Advertisement Advertisement Advertisement Advertisement Advertisement Advertisement Advertisement Advertisement Advertisement Advertisement Advertisement Advertisement Advertisement Advertisement
>>ดูทั้งหมด
 
viagra australia
viagra online
viagra sale
cialis online
cialis australia
zithromax
viagra online
cialis online
levitra online
viagra sale
clomid
clomid online
levitra australia
levitra online
การประชุมสัมมนาเชิงปฏิบัติการระดมความคิดเห็นต่อร่างแผนการป้องกันและบรรเทสาธารณภัยแห่งชาติ พ.ศ. 2558 PDF พิมพ์ อีเมล์
เขียนโดย ฤทัยรัตน์ เกษมวรคณี   
Tuesday, 13 August 2013
Image

เมื่อวันที่ 8 สิงหาคม 2556 นายอนุสรณ์ แก้วกังวาล รองอธิบดีกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เป็นประธาน การประชุมสัมมนาเชิงปฏิบัติการระดมความคิดเห็นต่อร่างแผนการป้องกันและบรรเทสาธารณภัยแห่งชาติ พ.ศ. 2558 เพื่อให้ได้ร่างแผนฯ ที่มีความสมบูรณ์ ถูกต้องและ สามารถนำไปสู่การปฏิบัติได้จริง ณ โรงแรมบัดี้ โอเริยนทอล ริเวอร์ไซด์ ปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี

 

ที่มา : กองเผยแพร่และประชาสัมพันธ์ กรมปภ.

>>คลิกชมประมวลภาพเพิ่มเติม<<

 

t06_13-8-56.jpg

แก้ไขล่าสุดเมื่อ ( Thursday, 22 August 2013 )
 
< ก่อนหน้า   ถัดไป >