หน้าหลัก arrow ข่าว/ประกาศ arrow ข่าวประชาสัมพันธ์ arrow สนับสนุนการจัดรับฟังความคิดเห็นของประชาชนฯ จังหวัดปราจีนบุรี
             
 
viagra australia
viagra online
viagra sale
cialis online
cialis australia
zithromax
viagra online
cialis online
levitra online
viagra sale
clomid
clomid online
levitra australia
levitra online
สนับสนุนการจัดรับฟังความคิดเห็นของประชาชนฯ จังหวัดปราจีนบุรี PDF พิมพ์ อีเมล์
Wednesday, 04 December 2013
Image

วันที่4 ธันวาคม 2556 นายวิทยา มากปาน ผู้อำนวยการศูนย์ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เขต 3 ปราจีนบุรี นำเจ้าหน้าที่ศูนย์ฯ จำนวน 20 คน เข้าสนับสนุนสำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดปาจีนบุรี ในการรับลงทะเบียนประชาชนที่เข้าร่วมการรับฟังความคิดเห็น เกี่ยวกับระบบบริหารจัดการทรัพยากรน้ำอย่างยั่งยืนและระบบแก้ไขปัญหาอุทกภัยของประเทศ โดยนายวีร์รวุทธ์ ปุตระเศรณี รองผู้ว่าราชการจังหวัดปราจีนบุรีเป็นประธาน ณ โรงแรมวังสำราญ อำเภอศรีมหาโพธิ จังหวัดปราจีนบุรี  

กรรมการบริหารจัดการน้ำและอุทกภัย (กบอ.)  ได้จัดการรับฟังความคิดเห็นของประชาชนในโครงการเกี่ยวกับระบบบริหารจัดการทรัพยากรน้ำอย่างยั่งยืนและระบบแก้ไขปัญหาอุทกภัยของประเทศ เพื่อเผยแพร่ข้อมูลของโครงการดังกล่าวให้ประชาชนได้ทราบอย่างทั่วถึง และสร้างความรู้ ความเข้าใจในภาพรวมของแผนงานหลักที่จะดำเนินการตลอดจนรับฟังข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะของประชาชน ที่อาจได้รับผลกระทบตามแผนแม่บทการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำ กรณีโครงการเพื่อออกแบบและก่อสร้างระบบการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำอย่างยังยืน แก้ปัญหาอุทกภัยของประเทศไทย โดยคณะกรรมการบริหารจัดการน้ำและอุทกภัย (กบอ.) ร่วมกับกระทรวงมหาดไทย และสถาบันการศึกษา ดำเนินงานการจัดรับฟังความคิดเห็นของประชาชน โดยจังหวัดปราจีนบุรี มีพื้นที่ดำเนินการในโครงการดังกล่าว ในแผนงานB2 จำนวน 3 แห่ง ได้แก่ 1. เทศบาลเมืองปราจีนบุรี อำเภอเมืองจังหวัดปราจีนบุรี  2. เทศบาลตำบลกบินทร์ อำเภอกบินทร์บุรี  3.เทศบาลตำบลศรีมหาโพธิ โดย กลุ่มเป้าหมายกำหนดไว้ จำนวน 800 คน (อ.นาดี 138 คน อ.กบินทร์บุรี 121 คน อ.ศรีมหาโพธิ 106 คน อ.เมือง 208 อ.ประจันตคาม 57 คน อ.ศรีมโหสถ 35 และ อ.บ้านสร้าง 55 คน) กลุ่มลงทะเบียนOnline และ และกลุ่มผู้สนใจ (Walk in) อีกจำนวนหนึ่ง ประกอบด้วยหน่วยงานระดับจังหวัด หน่วยงานท้องถิ่น ผู้นำชุมชน สถานบันการศึกษา/องค์กรเอกชน ศาสนสถาน สถานพยาบาล หน่วยงานเอกชนNGO สื่อมวลชน ประชาชนทั่วไป ข้าราชการ ลูกจ้างประจำ พนักงานราชการ อปพร. อส. และประชาชนที่ได้รับผลกระทบโดยตรงภายในจังหวัดปราจีนบุรี

ในการจัดฟังความคิดเห็นของประชาชนครั้งนี้ มีกลุ่มผู้คัดค้านไม่เห็นด้วยWalk in เข้ามาจำนวนมาก จนเกิดความวุ่นวายด้วยความเห็นต่าง จนกระบวนการรับฟังความเห็นไม่สามารถดำเนินการได้ครบกระบวนการ โดยเฉพาะการแบ่งกลุ่มย่อยรับฟังความคิดเห็น แต่ทีมงานพิธีกรผู้ดำเนินรายการยังสามารถควบคุมสถานการณ์และดำเนินรายการต่อไปได้ โดยให้ผู้คัดค้านแจ้งรายชื่อและขึ้นเวทีแสดงความเห็นทุกคนจนครบ  นอกจากนี้ยังมีการนำเสนอข้อมูลภาพรวมบริหารจัดการทรัพยากรน้ำอย่างยั่งยืนและระบบแก้ไขปัญหาอุทกภัยของประเทศ พร้อมรายละเอียดโครงการเพื่อออกแบบและก่อสร้างระบบการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำอย่างยังยืน แก้ปัญหาอุทกภัยของประเทศไทย ตามแผนแม่บทการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำหรือโมดูลต่าง ๆ ทั้งในรูปแบบวีดิทัศน์ และการจัดนิทรรศการ (น้ำเพื่อชีวิตWATER for LIFE) เพื่อเผยแพร่และให้ความรู้โครงการบริหารการจัดการน้ำของรัฐบาล

ข่าวกิจกรรมที่ 1495 ข่าว /ภาพ: เฉลิมเขต / เฉลิมเขต, สมบัติ เผยแพร่ / งานเผยแพร่และประชาสัมพันธ์ ศ.ปจ. ประจำวันที่ 4 ธันวาคม 2556  เวลา 15.48 น.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

แก้ไขล่าสุดเมื่อ ( Friday, 06 December 2013 )
 
< ก่อนหน้า   ถัดไป >