หน้าหลัก arrow ข่าว ปภ. arrow รอบรั้วปภ. arrow ประชุมประชาคม อพปร. สัญจรระดับจังหวัด
             
 
viagra australia
viagra online
viagra sale
cialis online
cialis australia
zithromax
viagra online
cialis online
levitra online
viagra sale
clomid
clomid online
levitra australia
levitra online
ประชุมประชาคม อพปร. สัญจรระดับจังหวัด PDF พิมพ์ อีเมล์
รอบรั้ว - รอบรั้วปภ.
เขียนโดย ชูเกียรติ   
Wednesday, 23 January 2008

วันอังคารที่ 22 มกราคม 2551 นายปานชัย บวรรัตนปราณ ผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่น มอบหมายให้ นายกฤษเพชร ศรีปาน รองผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่น เป็นประธานประชุมประชาคม อปพร. สัญจรระดับจังหวัด ของศูนย์ อปพร. จังหวัดขอนแก่น ครั้งที่ 1/2551 ณ ศาลาประชาคม จังหวัดขอนแก่น โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนการบริหารจัดการของศูนย์ อปพร. จังหวัดให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น เสริมสร้างความเข้มแข็งให้กับเครือข่าย สร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่างสมาชิก และรับทราบความเคลื่อนไหว แลกเปลี่ยนแนวความคิดซึ่งกันและกัน มีผู้เข้าร่วมประชุมกว่า 120 คน 
< ก่อนหน้า   ถัดไป >