หน้าหลัก
             
 
viagra australia
viagra online
viagra sale
cialis online
cialis australia
zithromax
viagra online
cialis online
levitra online
viagra sale
clomid
clomid online
levitra australia
levitra online
จังหวัดเชียงใหม่ จัดพิธีชุมนุมสวนสนามเนื่องใน PDF พิมพ์ อีเมล์
รอบรั้ว - รอบรั้วปภ.
เขียนโดย นายประจญ ปรัชญ์สกุล   
Monday, 24 March 2008
ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ / ประธานในพิธี
วันที่ 22 มีนาคม ของทุกปี ทางราชการได้กำหนดให้เป็น วัน อปพร. เพื่อเป็นการเชิดชูเกียรติ อาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน(อปพร.) ซึ่งถือเป็นวันที่ควรแก่การยกย่องในสังคม ศูนย์ อปพร. จังหวัดเชียงใหม่ได้ตระหนักถึงความสำคัญของสมาชิก อปพร. ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ (นายวิบูลย์ สงวนพงศ์) จึงกำหนดให้มีการจัดงานพิธีชุมนุมสวนสนามขึ้นในวันที่ 21 มีนาคม 2551 เพื่อประกาศคุณงามความดีและศักดิ์ศรีของชาว อปพร.จังหวัดเชียงใหม่ เพื่อให้ประชาชนได้รับรู้ทั่วกัน ภายในงานมีดนตรีบรรเลงของทหาร จากมณฑลทหารบกที่ 33 มีการจัดนิทรรศการเครื่องมือกู้ชีพกู้ภัยและเครื่องจักรกล การสาธิตปฏิบัติการร่วมกับหน่วยทหาร การช่วยเหลือผู้ประสบภัยทางอากาศ รวมทั้งการกระโดดร่มดิ่งพสุธาของหน่วยทหารรบพิเศษ การสวนสนาม และการกล่าวปฏิญาณตนของสมาชิก อปพร. ทีมกู้ชีพกู้ภัยประจำตำบล (OTOS) และขบวนสมทบจากสมาชิกกองร้อย อส. จ.ชียงใหม่ที่ 1 รวมทั้งสิ้น 33 กองร้อย และในวันที่ 21 มีนาคม 2551 ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ (นายวิบูลย์ สงวนพงศ์) เป็นประธานในพิธีชุมนุมสวนสนาม และได้มอบโล่รางวัลให้แก่ศูนย์ อปพร.ดีเด่น และศูนย์อปพร. ที่มีการจัดตั้ง ทีมกู้ชีพกู้ภัย ตามโครงการ หนึ่งตำบลหนึ่งทีมกู้ชีพกู้ภัย เพื่อเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ในวโรกาสพระชนมายุครบ 80 พรรษา 5 ธันวาคม 2550 หัวหน้าสำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดเชียงใหม่ (นายประจญ ปรัชญ์สกุล) กล่าวรายงาน และกล่าวนำคำปฏิญาณ ในงานนี้ ผู้อำนวยการศูนย์ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเขต 10 ลำปาง (นายอนุสรณ์ แก้วกังวาล) และคณะกรรมการจัดงานสวนสนามเนื่องในวัน อปพร. ร่วมชมพิธีสวนสนามในงานนี้ด้วย ณ สนามกีฬาสมโภชเชียงใหม่ 700 ปี http://www.cdpm10.com/cmi/anewweb/hotnews/Pr62/index.htm ] ดูภาพเพิ่มเติม[- w]


การสาธิตช่วยเหลือผู้ประสบภัย

สาธิตการโรยตัวเข้าช่วยเหลือผู้ประสบภัย จาก กรมทหารราบที่ 7

อปพร.และแขกผู้ร่วมชมพิธี

การโดดร่มนำธงประจำกองผสมเข้าสู่พิธี

ประธานรับมอบธงประจำกองผสมจาก ผบ.กรม รบพิเศษที่ 5เเ เเ

วงคโยธวาทิต จาก มทบ.33

กองทหารจาก ทหารราบที่ 7 นำธง อปพร. เข้าสู่สนาม

ขบวนสวนสนามจากสมาชิก อปพร. 24 อำเภอ

การวิ่งสวนสนาม ของทีม OTO~ ของ อบจ.เชียงใหม่

จนท.ศูนย์ อปพร.จ.เชียงใหม่ รายงานต่อประธาน

นายประจญ ปรัชญ์สกุล หน.สนง.ปภ.เชียงใหม่ กล่าวนำคำปฏิญาณ

ผู้ว่าราชการจังหวัด อ่านสาร รมว.มหาดไทย

ประธานมอบโล่ แก่ ศูนย์ อปพร.ดีเด่น

ผู้ว่าฯ , ผอ. ศูนย์ เขต 10 และแขกร่วมพิธี ตรวจเยี่ยมสมาชิกอปพร.
 
< ก่อนหน้า   ถัดไป >