หน้าหลัก arrow ข่าว/ประกาศ arrow ข่าวประชาสัมพันธ์ arrow สำนักงาน ปภ.จังหวัดยะลา ฝึกซ้อมการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย(ด้านอุทกภัยและดินโคลนถล่ม)
             
 
viagra australia
viagra online
viagra sale
cialis online
cialis australia
zithromax
viagra online
cialis online
levitra online
viagra sale
clomid
clomid online
levitra australia
levitra online
สำนักงาน ปภ.จังหวัดยะลา ฝึกซ้อมการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย(ด้านอุทกภัยและดินโคลนถล่ม) PDF พิมพ์ อีเมล์
รอบรั้ว - รอบรั้วปภ.
เขียนโดย สบุลเลาะ สาหมัด   
Thursday, 27 March 2008
นายบุญไทย กาฬศิริ นายอำเภอรามัน ประธานเปิดพิธี
วันที่ 25 มีนาคม 2551 นายบุญไทย กาฬศิริ นายอำเภอรามัน ให้เกียรติเป็นประธานเปิดโครงการซ้อมการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย(ด้านอุทกภัยและดินโคลนถล่ม) โดยนายมาหะมะพีสกรี วาแม หัวหน้าสำนักงาน ปภ.จังหวัดยะลา กล่าวรายงานเพื่อเป็นการเตรียมการรองรับสถานการณ์ที่อาจจะเกิดขึ้น และการให้ความช่วยเหลือประชาชนเป็นไปอย่างรวดเร็วทั่วถึงและเป็นธรรม ให้เข้าใจสถานการณ์การเกิดภัยพิบัติธรรมชาติตลอดจนทักษะการปฐมพยาบาลเบื้องต้นแก่ผู้ได้รับบาดเจ็บรวมถึงวิธีการอพยพจากพื้นที่เสี่ยงภัยไปยังพื้นที่ปลอดภัยได้อย่างรวดเร็วโดยมีหน่วยงานเข้าร่วมเช่นนายอำเภอรามัน ตำรวจ โรงพยาบาลรามัน หน่วย ฉก.12 การไฟฟ้า อบต.ยะต๊ะ และประชาชนจำนวน 500 คน ณ สนามหน้าห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลยะต๊ะ อำเภอรามัน จังหวัดยะลา ในการนี้ได้รับเกียรติจากนายกฤษฏา บุญราช รองผู้ว่าราชการจังหวัดยะลา เป็นประธานในการปิดพิธีพร้อมมอบประกาศเกียรติคุณและมอบเงินช่วยเหลือผู้ประสบภัย


นายมาหะมะพีสกรี วาแม หัวหน้าสำนักงาน ปภ.จังหวัดยะลา กล่าวรายงาน

หน่วยทหารสนับสนุนรถบรรทุกเคลื่อนย้ายประชาชนผู้ประสบภัย

ย้ายผู้ประสบภัยไปในเขตปลอดภัย

ผู้ประสบภัยไม้ทิ้มลำคอบาดเจ๊บสาหัส

รถพยาบาลขนย้ายผู้บาดเจ๊บ

รถพยาบาลขนย้ายผู้บาดเจ๊บนายกฤษฎา บุญราช รองผู้ว่าราชการจังหวัดยะลา มอบประกาศเกียรติคุณและเงินช่วยเหลือผู้ประสบภัย
 
< ก่อนหน้า   ถัดไป >