หน้าหลัก arrow ข่าว ปภ. arrow รอบรั้วปภ. arrow พิธีเปิดศูนย์ปฏิบัติการร่วมป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนน และการฝึกซ้อมแผนให้ความช่วยเหลือผู้ประสบอุบัติเหตุทางถนน จังหวัดนนทบุรี ปี 2551
             
 
viagra australia
viagra online
viagra sale
cialis online
cialis australia
zithromax
viagra online
cialis online
levitra online
viagra sale
clomid
clomid online
levitra australia
levitra online
พิธีเปิดศูนย์ปฏิบัติการร่วมป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนน และการฝึกซ้อมแผนให้ความช่วยเหลือผู้ประสบอุบัติเหตุทางถนน จังหวัดนนทบุรี ปี 2551 PDF พิมพ์ อีเมล์
รอบรั้ว - รอบรั้วปภ.
เขียนโดย มธุฉัตร แผ้วสุวรรณ   
Saturday, 12 April 2008
ผู้เข้าร่วมงานลงทะเบียน
[+b]พิธีเปิดศูนย์ปฏิบัติการร่วมป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนน ช่วงเทศกาลสงกรานต์ และการฝึกซ้อมแผนให้ความช่วยเหลือผู้ประสบอุบัติเหตุทางถนน จังหวัดนนทบุรี ปี 2551[-b] เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 10 เมษายน 2551 ณ. ถนนราชพฤกษ์ บริเวณหน้าโฮมโปร อบต.บางขุนกอง อ.บางกรวย จังหวัดนนทบุรี โดยสำนักงาน ปภ. จังหวัดนนทบุรี จัดพิธีแถลงข่าวเปิดศูนย์ปฏิบัติการร่วมป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนน และการฝึกซ้อมแผนให้ความช่วยเหลือผู้ประสบอุบัติเหตุทางถนน จังหวัดนนทบุรี ปี 2551เพื่อบูรณาการหน่วยงานที่เกี่ยวข้องตามยุทธศาสตร์ 5E และภาครัฐภาคเอกชนและภาคประชาชน โดยเฉพาะมูลนิธิ อาสาสมัคร( OTOS / อปพร. ) และสื่อมวลชน โดยมีวัตถุประสงค์ ดังนี้ 1. เพื่อเพิ่มพูนทักษะ ความรู้ และความเข้าใจในการเตรียมความพร้อมด้านเครื่องมือ อุปกรณ์กู้ชีพกู้ภัย ตลอดจนการประสานการปฏิบัติในการให้ความช่วยเหลือผู้ประสบอุบัติเหตุทางถนนได้อย่างรวดเร็ว ปลอดภัย และถูกต้องถามหลักวิชาการ ลดการสูญเสียชีวิตและทรัพย์สินของประชาชนและของรัฐ 2. เพื่อบูรณาการการปฏิบัติงานร่วมกันอย่างเป็นเครือข่ายของหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทั้งภาครัฐ ภาคเอกชน ภาคประชาชน มูลนิธิและอาสาสมัคร 3. เพื่อให้ประชาชนมีความมั่นใจปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน


หน.ฝ่ายอำนวยการ(วิไลวรรณ ธีรชุติมานันท์)พิธีกร ปภ.จังหวัดกล่าวรายงาน นายก อบต.บางขุนกอง(นายอนุพงษ์ กันพุ่ม)กล่าวต้อนรับประธาน

ผู้ว่าราชการจังหวัด(นายเชิดวิทย์ ฤทธิประศาสน์)ประธานในพิธีกล่าวเปิดงาน

ผวจ.นบ. ผบก.นบ. นายก อบต.บางขุนกอง ผอ.รพ.พระนั่งเกล้า ผู้จัดการห้ามโฮมโปร และแขกผู้มีเกียรติ

ผวจ.นบ. ตัดริบบิ้นเปิดศูนย์ปฎิบัติการร่วมป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลสงกรานต์ ปี 51

ผกก.บางกรวย รายงานตัว/จนท.ตำรวจ เข้าร่วมขบวนรณรงค์ป้องกันอุบัติเหตุทางถนน อปพร./สมาชิก อบต.

ผู้ว่าราชการจังหวัดทักทายผู้เข้าร่วมงานเปิดศูนย์ และซ้อมแผน

ขบวนรณรงค์ป้องกันอุบัติเหตุทางถนน

ผู้สื่อข่าวสัมภาษณ์ผู้ว่าราชการจังหวัดในการเตรียมการป้องกันอุบัติเหตุทางถนนของจังหวัดนนทบุรี

การซ้อมแผนอุบัติเหตุทางถนน จังหวัดนนทบุรี ปี 2551

ภาพเหตุการณ์อุบัติเหตุ มีผู้เสียชีวิต 2 ราย บาดเจ็บ 48 ราย

ทีมกู้ชีพ( EMS ) และ OTOS ให้ความช่วยเหลือผู้ประสบอุบัติเหตุทางถนน

ทีมกู้ชีพ ช่วยชีวิตผู้ประสบอุบัติเหตุทางถนน

บูรณาการมูลนิธิ อาสาสมัคร OTOS อปพร. ในการให้ความช่วยเหลือผู้ประสบอุบัติเหตุ

การให้ความช่วยเหลือที่รวดเร็วและถูกต้องตามหลักวิชาการ จะทำให้ลดความสูญเสียชีวิต

ผวจ.นนทบุรี และ ผบก.นนทบุรี ให้คำแนะนำและกล่าวขอบคุณผู้เข้าร่วมงาน

อุบัติเหตุทางถนนลดลงได้ ถ้าทุกฝ่ายให้ความร่วมมือ
 
< ก่อนหน้า   ถัดไป >