หน้าหลัก arrow ข่าว ปภ. arrow รอบรั้วปภ. arrow จังหวัดปทุมธานีการประชุมโครงการชุมชนเข้มแข็งเตรียมพร้อมป้องกันภัย
             
 
viagra australia
viagra online
viagra sale
cialis online
cialis australia
zithromax
viagra online
cialis online
levitra online
viagra sale
clomid
clomid online
levitra australia
levitra online
จังหวัดปทุมธานีการประชุมโครงการชุมชนเข้มแข็งเตรียมพร้อมป้องกันภัย PDF พิมพ์ อีเมล์
รอบรั้ว - รอบรั้วปภ.
เขียนโดย Pathum DPM   
Tuesday, 03 June 2008
นายอดิศักดิ์ เทพอาสน์ ผอ.สำนักส่งเสริมการป้องกันสาธารณภัย เข้าร่วมประขุมและชี้แจงการดำเนินงาน
เมื่อวันที่ 1 มิถุนายน 2551 สำนักงาน ปภ.จังหวัดปทุมธานี พร้อมด้วยวิทยากร การจัดการภัยพิบัติโดยอาศัยชุมชนเป็นฐาน (CBDRM) ของจังหวัดปทุมธานี 8 หน่วยงาน ๆ รวมทั้ง ศูนย์ ปภ. เขต 1 ปทุมธานี ดำเนินการประชุมชุมชนเข้มแข็งเตรียมพร้อมป้องกันภัย ระยะที่ 1 ขั้นตอนที่ 2 การรายงานแผนและจัดตั้งศูนย์เตรียมความพร้อมป้องกันภัยประจำชุมชน ณ วัดตำหนัก ต.สามโคก อ.สามโคก จ.ปทุมธานี ซึ่งมีผู้เข้าร่วมประชุมจากหมู่ที่ 1 บ้านตองเปอะ ต.สามโคก อ.สามโคก ซึ่งเป็นชุมชนต้นแบบนำร่อง ของกลุ่มจังหวัดในภาคกลางตอนบน รวมทั้งสิ้น 120 คน ประกอบด้วยนายก อบต.สามโคก ผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่ 1 และผู้นำชุมชนพร้อมด้วยสมาชิกชุมชน เข้าร่วมประชุม โดยมีนายอดิศักดิ์ เทพอาสน์ ผู้อำนวยการสำนักส่งเสริมการป้องกันสาธารณภัย กรม ปภ.เข้าร่วมประชุม และชี้แจงแนวทางการดำเนินโครงการ

 
< ก่อนหน้า   ถัดไป >