การปรับปรุงภาคผนวก ๑ ท้ายระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยงานสารบรรณ พ.ศ. ๒๕๒๖ download_trans.gif Download

คำอธิบาย:

หนังสือ ที่ มท ๐๖๐๑ / ว ๑๒๘ ลว. ๗ มกราคม ๒๕๕๖
เรื่อง การปรับปรุงภาคผนวก ๑ ท้ายระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยงานสารบรรณ พ.ศ. ๒๕๒๖
เรียน ผู้ว่าราชการจังหวัดทุกจังหวัด
--------------------------------------------------------------------------------------
บันทึก ด่วนที่สุด ที่ มท ๐๖๐๑/ว ๑๒๙ ลว. ๗ มกราคม ๒๕๕๖
เรื่อง การเสนอหนังสือราชการของหน่วยงานในสังกัด ปภ.
เรียน หัวหน้าผู้ตรวจราชการกรม ผู้อำนวยการสำนัก ผู้อำนวยการศูนย์ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเขต
ผู้อำนวยการวิทยาลัยป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ผู้อำนวยการกอง และหัวหน้าหน่วยงาน

ส่งเข้าระบบเมื่อ:

10 Jan 2013

ป้อนเข้าระบบโดย:

ทักษ์ดนัย กิตติเรืองนาม (dong012)

วันที่ส่งไฟล์:

08 Jan 2013

เจ้าของไฟล์:

ฤทัยรัตน์ เกษมวรคณี

ขนาดของไฟล์:

106.49 Kb

ประเภทของไฟล์:

pdf

จำนวนครั้งที่ดาวน์โหลด:

326
Rating:
stars/0.gifคะแนนโหวตทั้งหมด:0

มาเป็นคนแรกที่แสดงความคิดเห็น! กรุณาล๊อกอินหรือลงทะเบียน