หลักเกณฑ์การใช้จ่ายเงินทดรองราชการเพื่อช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติกรณีฉุกเฉิน พ.ศ ๒๕๕๖ download_trans.gif Download

คำอธิบาย:

หนังสือ ด่วนที่สุด ที่ มท ๐๖๑๗ / ว ๓๓๖๔

ลงวันที่ ๒๗ มีนาคม ๒๕๕๖

ถึง สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดทุกจังหวัด

เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีดำเนินการให้ความช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติกรณีฉุกเฉิน

หนังสือ ด่วนที่สุด ที่ กค ๐๔๐๖.๓ / ว ๓๔

ลงวันที่ ๒๖ มีนาคม ๒๕๕๖

เรียน ปลัดกระทรวงมหาดไทย ปลัดกระทรวงกลาโหม ปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ปลัดกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ ปลัดกระทรวงสาธารณสุข ปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี อธิบดีกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ผู้อำนวยการสำนักงบประมาณ ผู้ว่าการตรวจเงินแผ่นดิน ผู้ว่าาชการจังหวัด

เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีดำเนินการให้ความช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติกรณีฉุกเฉิน

ส่งเข้าระบบเมื่อ:

27 Mar 2013

ป้อนเข้าระบบโดย:

นางสุพรรณี พลรัตน์ (เทคโนฯ) (au26)

วันที่ส่งไฟล์:

27 Mar 2013

เจ้าของไฟล์:

นางสุพรรณี พลรัตน์ (เทคโนฯ)

ขนาดของไฟล์:

2,854.41 Kb

ประเภทของไฟล์:

pdf

จำนวนครั้งที่ดาวน์โหลด:

10981
Rating:
stars/0.gifคะแนนโหวตทั้งหมด:0

มาเป็นคนแรกที่แสดงความคิดเห็น! กรุณาล๊อกอินหรือลงทะเบียน