หน้าหลัก arrow กรมปภ. arrow อธิบดี arrow รองอธิบดีฯ ฝ่ายบริหาร arrow กองการเจ้าหน้าที่ 
             
 
รายชื่อ
SOBI2 Search Add Entry

 มีอำนาจหน้าที่เกี่ยวกับ

1. จัดระบบงานและบริหารงานบุคคลของกรม ยกเว้นการฝึกอบรม
2. ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือที่ได้รับมอบหมาย

 

 

 

งานธุรการ (-/- )

กลุ่มงานอัตรากำลังและระบบงาน (-/- )

กลุ่มงานวินัย (-/- )

ฝ่ายสรรหาบรรจุแต่งตั้ง (-/- )

ฝ่ายทะเบียนประวัติ (-/- )

ฝ่ายสวัสดิการ (-/- )

กองการเจ้าหน้าที่

อู่ทองนอก
10300 ดุสิต
กรุงเทพ
- ไทย
Website
 
<< หน้าแรก < ย้อนกลับ 1 ถัดไป > สุดท้าย >>
RSS Feeds