>>> หนังสือราชการ <<<

เรียน อธิบดีกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ลว. 17 สิงหาคม 2554
ที่ มท 0626/ว 1774 เรื่อง สรุปผลการประชุมสัมมนาเชิงปฏิบัติการเพื่อรับฟังความคิดเห็นแผนปฏิบัติการด้านความปลอดภัยของกระทรวงคมนาคม (พ.ศ.2554 - 2558)
 
เรียน ผู้ว่าราชการจังหวัด ทุกจังหวัด ลว. 5 สิงหาคม 2554
ที่ มท 0626/ว 7111 เรื่อง การประชุมเพื่อมอบนโยบายและชี้แจงแนวทางการดำเนินงานให้กับหัวหน้าสำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัด
สิ่งที่ส่งมาด้วย 1 /  สิ่งที่ส่งมาด้วย 2  /  สิ่งที่ส่งมาด้วย  3 สิ่งที่ส่งมาด้วย  4
 
 
เรียน ผู้ว่าราชการจังหวัด ทุกจังหวัด ลว. 13 มิถุนายน 2554
ที่ มท 0626/ว 6361 เรื่อง ขอเรียนเชิญเข้าร่วมการสัมมนาระดับชาติ เรื่อง ความปลอดภัยทางถนน ครั้งที่ 10
สิ่งที่ส่งมาด้วย  > โครงการสัมมนาระดับชาติ เรื่อง ความปลอดภัยทางถนน ครั้งที่ 10 "ทศวรรษแห่งการลงมือทำ : Time For Action"   /  กำหนดการ
 
เรียน ผู้ว่าราชการจังหวัด ทุกจังหวัด ลว. 13 มิถุนายน 2554
ที่ มท 0626/ว 5246 เรื่อง โครงการสนับสนุนการดำเนินงานป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนระดับจังหวัดในช่วงปกติ  /   สิ่งที่ส่งมาด้วย 1-3
 
เรียน รัฐมนตรีว่าการมหาดไทย ประธานกรรมการศูนย์อำนวยการความปลอดภัยทางถนน ลว. 21 มษายน 2554
ที่ มท 0505/9349 เรื่อง สรุปผลการดำเนินงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยในช่วงเทศกาลสงกรานต์ 2554
 
เรียน ผู้ว่าราชการจังหวัดทุกจังหวัด ลว. 17 เมษายน 2554
ี่ มท 0626/ว 3280  โทรสารในราชการกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
 
เรียน ผู้บัญชาการตำรวจนครบาล ลว. 17 เมษายน 2554
ี่ มท 0626/ว 3279  เรื่อง แนวทางการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลสงกรานต์ 2554 (ฉบับที่ 8)    /    เอกสาร word
 
เรียน  ผู้ว่าราชการจังหวัดทุกจังหวัด ลว. 17 เมษายน 2554
ี่ มท 0626/ว 3279  เรื่อง แนวทางการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลสงกรานต์ 2554 (ฉบับที่ 8)   /    เอกสาร word
 
เรียน ผู้บัญชาการตำรวจนครบาล ลว. 16 เมษายน 2554
ี่ มท 0626/ว 3276  เรื่อง แนวทางการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลสงกรานต์ 2554 (ฉบับที่ 7)    /    เอกสาร word
 
 เรียน : ผู้ว่าราชการจังหวัดทุกจังหวัด ลว. 16 เมษายน 2554
ี่ มท 0626/ว 3276  เรื่อง แนวทางการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลสงกรานต์ 2554 (ฉบับที่ 7)   /    เอกสาร word
 
เรียน ผู้บัญชาการตำรวจนครบาล ลว. 15 เมษายน 2554
ี่ มท 0626/ว 3272  เรื่อง แนวทางการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลสงกรานต์ 2554 (ฉบับที่ 6)    /    เอกสาร word
 
 เรียน : ผู้ว่าราชการจังหวัดทุกจังหวัด ลว. 15 เมษายน 2554
ี่ มท 0626/ว 3272  เรื่อง แนวทางการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลสงกรานต์ 2554 (ฉบับที่ 6)   /    เอกสาร word
 
เรียน ผู้บัญชาการตำรวจนครบาล ลว. 14 เมษายน 2554
ี่ มท 0626/ว 3269  เรื่อง แนวทางการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลสงกรานต์ 2554 (ฉบับที่ 5)    /    เอกสาร word
 
 เรียน : ผู้ว่าราชการจังหวัดทุกจังหวัด ลว. 14 เมษายน 2554
ี่ มท 0626/ว 3269  เรื่อง แนวทางการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลสงกรานต์ 2554 (ฉบับที่ 5)   /    เอกสาร word
 
เรียน ผู้บัญชาการตำรวจนครบาล ลว. 13 เมษายน 2554
ี่ มท 0626/ว 3259 เรื่อง แนวทางการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลสงกรานต์ 2554 (ฉบับที่ 4)    /    เอกสาร word
 
 เรียน : ผู้ว่าราชการจังหวัดทุกจังหวัด ลว. 13 เมษายน 2554
ี่ มท 0626/ว 3259 เรื่อง แนวทางการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลสงกรานต์ 2554 (ฉบับที่ 4 )   /    เอกสาร word
 
เรียน ผู้บัญชาการตำรวจนครบาล ลว. 12 เมษายน 2554
ี่ มท 0626/ว 3239 เรื่อง แนวทางการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลสงกรานต์ 2554 (ฉบับที่ 3)    /    เอกสาร word
 
 เรียน : ผู้ว่าราชการจังหวัดทุกจังหวัด  ลว. 12 เมษายน 2554
ี่ มท 0626/ว 3239 เรื่อง แนวทางการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลสงกรานต์ 2554 (ฉบับที่ 3 )    /    เอกสาร word
 
เรียน ผู้บัญชาการตำรวจนครบาล ลว. 11 เมษายน 2554
ี่ มท 0626/ 3171 เรื่อง แนวทางการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลสงกรานต์ 2554 (ฉบับที่ 2 )    /    เอกสาร word
 
 เรียน : ผู้ว่าราชการจังหวัดทุกจังหวัด  ลว. 11 เมษายน 2554
ี่ มท 0626/ว 3170 เรื่อง แนวทางการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลสงกรานต์ 2554 (ฉบับที่ 2 )    /    เอกสาร word
 
เรียน ผู้ว่าราชการจังหวัดทุกจังหวัด ลว. 8 เมษายน 2554
ที่ นร 0626/ว 1352 เรื่อง การดำเนินการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลสงกรานต์ ปี 2554 (ฉบับที่ 1)   /  เอกสาร word
 
 เรียน : ผู้ว่าราชการจังหวัดทุกจังหวัด  ลว. 6 เมษายน 2554
ที่ มท 0626/ว 3018 เรื่อง การถ่ายทอดสดพิธีเปิด การแถลงข่าวสรุปผลการดำเนินงานประจำวัน และพิธีปิดศูนย์อำนวยการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนน ช่วงเทศกาลสงกรานต์ 54   
 
หนังสือจากสำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี ลว. 30 มีนาคม 2554
ที่ นร 0505/7434 เรื่อง การป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลสงกรานต์ ปี 2554
 
 เรียน : ผู้ว่าราชการจังหวัดทุกจังหวัด  ลว. 30 มีนาคม 2554
ี่ มท 0626/ว 1236 เรื่อง การดำเนินการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนในช่วงเทศกาลสงกรานต์ ปี 2554      /  สิ่งที่ส่งมาด้วย
 
เรียน : ผู้อำนวยการศูนย์ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเขตทุกเขต ลว. 30 มีนาคม 2554
ที่ มท 0626/ว 2742 เรื่อง การดำเนินการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลสงกรานต์ ปี 2554
 
 เรียน : ผู้ว่าราชการจังหวัดทุกจังหวัด  ลว. 30 มีนาคม 2554
ที่ มท 0626/ว 2738 เรื่อง การดำเนินการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนในช่วงเทศกาลสงกรานต์ ปี 2554  /   เอกสาร word    /    สิ่งที่ส่งมาด้วย
 
เรียน : ผู้บัญชาการตำรวจนครบาล ลว. 28 มีนาคม 2554
ที่ มท 0626/2716 เรื่อง การดำเนินงานป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลสงกรานต์ ปี 2554      / สิ่งที่ส่งมาด้วย
 
 เรียน : เลขาธิการคณะรัฐมนตรี  ลว. 28 มีนาคม 2554
ที่ มท 0626/2612 เรื่อง การป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลสงกรานต์ ปี 2554
 
เรียน : ผู้ว่าราชการจังหวัดทุกจังหวัด ลว. 24 มีนาคม 2554
ที่ มท 0626/ว 2578 เรื่อง การจัดสรรงบประมาณเพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลสงกรานต์ปี 2554
 
 เรียน : หัวหน้ากลุ่มโรงงานเครื่องจักรกล  ลว. 18 มีนาคม 2554
ที่ มท 0626/ว 2439 เรื่อง จัดสรรงบประมาณเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลสงกรานต์ปี 2554
 
เรียน : ผู้อำนวยการศูนย์ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเขตทุกเขต ลว. 18 มีนาคม 2554
ที่ มท 0626/ว 2438 เรื่อง จัดสรรงบประมาณเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลสงกรานต์ปี 2554
 
 แผนบูรณาการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลสงกรานต์ปี 2554  เอกสาร word
 
 
เรียน : ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร ลว. 24 มีนาคม 2554
ที่ มท 0626/ 2570 เรื่อง การดำเนินการตามระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนน พ.ศ. 2554
 
 เรียน : ผู้ว่าราชการจังหวัดทุกจังหวัด  ลว. 24 มีนาคม 2554
ที่ มท 0626/ว 2569 เรื่อง การดำเนินการตามระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนน พ.ศ. 2554
 
เรียน : ผู้อำนวยการศูนย์ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเขตทุกเขต ลว. 18 มีนาคม 2554
ที่ มท 0626/623 เรื่อง การดำเนินงานป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลสงกรานต์ 2554
 
 เรียน : อธิบดีกรมการปกครอง  ลว. 11 มีนาคม 2554
ที่ มท 0626/2195 เรื่อง การดำเนินการตามระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนน พ.ศ. 2554
 
เรียน : อธิบดีกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ลว. 11 มีนาคม 2554
ที่ มท 0626/2194 เรื่อง การดำเนินการตามระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนน พ.ศ. 2554
 
 เรียน : ผู้ว่าราชการจังหวัดทุกจังหวัด  ลว. 22 กุมภาพันธ์ 2554
ที่ มท 0626/687 เรื่อง ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนน พ.ศ. 2554
 
เรียน : ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร  ลว. 22 กุมภาพันธ์ 2554
ที่ มท 0626/1945 เรื่อง ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนน พ.ศ. 2554
 
 เรียน : ผู้ว่าราชการจังหวัดทุกจังหวัด  ลว. 14 มีนาคม 2554
ที่ มท 0626/ว 1000  เรื่อง แนวทางการดำเนินงานโครงการปีแห่งการรณรงค์ส่งเสริมการสวมหมวกนิรภัย 100 เปอร์เซนต์
 
เรียน : ผู้ว่าราชการจังหวัดทุกจังหวัด  ลว. 11 กุมภาพันธ์ 2554
ที่ มท 0626/ว 571 เรื่อง โครงการรณรงค์ส่งเสริมการสวมหมวกนิรภัย 100 เปอร์เซนต์        <สิ่งที่ส่งมาด้วย>
 
 เรียน :  ลว. 10 กุมภาพันธ์ 2554
ที่ มท 0626/1275 เรื่อง ป้ายสัญลักษณ์สวมหมวกนิรภัย 100 เปอร์เซนต์      <ป้ายสัญลักษณ์>
 
เรียน : หัวหน้าสำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดทุกจังหวัด  ลว. 10 กุมภาพันธ์ 2554
ที่ มท 0626/ว 1274 เรื่อง การสอบเทียบเครื่องตรวจวัดระดับแอลกอฮอล์
 
 เรียน : ผู้ว่าราชการจังหวัดทุกจังหวัด  ลว. 24  มกราคม 2554
ที่ มท 0626/ว 294 เรื่อง สรุปผลการดำเนินการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนในช่วงเทศกาลปีใหม่ 2554        <สิ่งที่ส่งมาด้วย>
 
เรียน : คณะกรรมการศูนย์อำนวยการความปลอดภัยทางถนน (ตามแนบท้าย)  ลว. 21 มกราคม 2554
ที่ มท 0626/ว 545 เรื่อง สรุปผลการดำเนินการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนในช่วงเทศกาลปีใหม่ 2554        <สิ่งที่ส่งมาด้วย>
 
 เรียน : ผู้ว่าราชการจังหวัดทุกจังหวัด  ลว. 3  มกราคม 2554
ที่ มท 0626/ว015  เรื่องแนวทางการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลปีใหม่ 2554 (ฉบับที่ 5)   <เอกสาร word>
 
เรียน : ผู้บัญชาการตำรวจนครบาล  ลว. 3 มกราคม 2554
ที่ มท 0626/ว015  เรื่องแนวทางการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลปีใหม่ 2554 (ฉบับที่ 5)   <เอกสาร word>
 
 เรียน : ผู้ว่าราชการจังหวัดทุกจังหวัด  ลว. 2  มกราคม 2554
ที่ มท 0626/ว06  เรื่องแนวทางการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลปีใหม่ 2554 (ฉบับที่ 4)   <เอกสาร word>
 
เรียน : ผู้บัญชาการตำรวจนครบาล  ลว. 2 มกราคม 2554
ที่ มท 0626/ว06  เรื่องแนวทางการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลปีใหม่ 2554 (ฉบับที่ 4)   <เอกสาร word>
 
 เรียน : ผู้ว่าราชการจังหวัดทุกจังหวัด  ลว. 1  มกราคม 2554
ที่ มท 0626/ว 03 เรื่องแนวทางการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลปีใหม่ 2554 (ฉบับที่ 3)   <เอกสาร word>
 
เรียน : ผู้บัญชาการตำรวจนครบาล  ลว. 1 มกราคม 2554
ที่ มท 0626/ว 03 เรื่องแนวทางการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลปีใหม่ 2554 (ฉบับที่ 3)   <เอกสาร word>
 
 เรียน : ผู้ว่าราชการจังหวัดทุกจังหวัด  ลว. 31  ธันวาคม 2553
ที่ มท 0626/ว 13873 เรื่องแนวทางการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลปีใหม่ 2554 (ฉบับที่ 2)   <เอกสาร word>
 
เรียน : ผู้บัญชาการตำรวจนครบาล  ลว. 31 ธันวาคม 2553
ที่ มท 0626/ว 13873 เรื่องแนวทางการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลปีใหม่ 2554 (ฉบับที่ 2)   <เอกสาร word>
 
 เรียน : ผู้ว่าราชการจังหวัดทุกจังหวัด  ลว. 30  ธันวาคม 2553
ที่ มท 0626/ว 13850 เรื่องแนวทางการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลปีใหม่ 2554(ฉบับที่ 1)   <เอกสาร word>
 
เรียน : ผู้บัญชาการตำรวจนครบาล  ลว. 30 ธันวาคม 2553
ที่ มท 0626/ว 13850 เรื่องแนวทางการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลปีใหม่ 2554 (ฉบับที่ 1)   <เอกสาร word>
 
 เรียน : ผู้ว่าราชการจังหวัดทุกจังหวัด  ลว. 28  ธันวาคม 2553
ที่ มท 0626/ว 4214 เรื่อง การสนับสนุนและประชาสัมพันธ์โครงการอาชีวศึกษาร่วมด้วยช่วยประชาชน
 
หนังสือจากสำนักเลขาธิการคณะรัฐมตรี  ลว. 22 ธันวาคม 2553
ที่ นร 0505/23877 เรื่อง แผนบูรณาการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลปีใหม่ 2554
 
 เรียน : ผู้ว่าราชการจังหวัดทุกจังหวัด  ลว. 24 ธันวาคม 2553
ที่ มท 0626/ว 13717 เรื่อง การถ่ายทอดสดพิธีเปิดการแถลงข่าวสรุปผลการดำเนินงานประจำวันและพิธีปิดศูนย์อำนวยการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลปีใหม่ 2554 
 
 เรียน : ผู้ว่าราชการจังหวัดทุกจังหวัด  ลว. 16 ธันวาคม 2553
ที่ มท 0626/ว 13368 เรื่อง แต่งตั้งผู้รับผิดชอบเครื่องตรวจวัดระดับแอลกอฮอล์  
 
 เรียน : ผู้บัญชาการตำรวจนครบาล  ลว. 20 ธันวาคม 2553
ที่ มท 0626/ว 13513 เรื่อง การดำเนินงานป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลปีใหม่ 2554  /  สิ่งที่ส่งมาด้วย
 
 เรียน : ผู้ว่าราชการจังหวัดทุกจังหวัด  ลว. 20 ธันวาคม 2553
ที่ มท 0626/ว 13514 เรื่อง การดำเนินงานป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลปีใหม่ 2554  / สิ่งที่ส่งมาด้วย
 
ผนบรณาการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลปีใหม่ พ.ศ. 2554 
 
 
 เรียน : ผู้ว่าราชการจังหวัดทุกจังหวัด  ลว. 14 ธันวาคม 2553
ที่ มท 0626/ว 4023 เรื่อง แนวทางการดำเนินการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนในช่วงเทศกาลปีใหม่ 2554
 
 เรียน : หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ตามแจ้งท้าย  ลว. 14 ธันวาคม 2553
ที่ มท 0626/ว 4022 เรื่อง แนวทางการดำเนินการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนในช่วงเทศกาลปีใหม่ 2554
 
 เรียน : ผู้ว่าราชการจังหวัดทุกจังหวัด  ลว. 2 ธันวาคม 2553
ที่ มท 0626/ว 12920 เรื่อง การจัดสรรงบประมาณเพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลปีใหม่ 2554 
 
 เรียน : ผู้อำนวยการศูนย์ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเขตทุกเขต  ลว. 2 ธันวาคม 2553
ที่ มท 0626/ว 12931 เรื่อง จัดสรรงบประมาณเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลปีใหม่ 2554 
 
 เรียน : หัวหน้ากลุ่มโรงงานเครื่องจักรกล  ลว. 2 ธันวาคม 2553
ที่ มท 0626/12941 เรื่อง จัดสรรงบประมาณเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลปีใหม่ 2554 
 
 เรียน : หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ตามแจ้งท้าย  ลว. 1 ธันวาคม  2553
ที่ มท 0626/ว 12899 เรื่อง การจัดทำแผนบูรณาการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลปีใหม่ 2554  สิ่งที่ส่งมาด้วย 1  /  สิ่งที่ส่งมาด้วย 2  /  แบบฟอร์ม
 
 เรียน : ศูนย์ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเขต และสำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดทุกจังหวัด  ลว. 25 พฤศจิกายน 2553
ที่ มท 0626/ว 12619 เรื่อง รายงานการประชุมศูนย์อำนวยการความปลอดภัยทางถนน ครั้งที่ 2/2553  /  รายงานการประชุม
 
แบบฝึกปฏิบัติโครงการประชุมเชิงปฏิบัติการฯ ปี 54  / เฉลย  ลว. 3 พฤศจิกายน  2553
 
 
 เรียน : ผู้อำนวยการศูนย์ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเขต 1-18  ลว. 26 ตุลาคม 2553
ที่ มท 0626/ว 2344 เรื่อง ประชุมเชิงปฏิบัติการการรายงานผลการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาล ปีงบประมาณ 2554  /  สิ่งที่ส่งมาด้วย
 
 เรียน : ผู้ว่าราชการจังหวัดทุกจังหวัด  ลว. 22 ตุลาคม  2553
ที่ มท 0626/ว 11143  เรื่อง โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการการรายงานผลการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาล ปีงบประมาณ 2554   /  สิ่งที่ส่งมาด้วย / แบบตอบรับ
   เรียน : สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัด ทุกจังหวัด  ลว. 31 สิงหาคม  2553
ที่ มท 0626/ว 8588  เรื่อง  ประกาศแต่งตั้งคณะทำงานตรวจประเมินโครงการชุมชนร่วมใจ สร้างความปลอดภัยทางถนน ครั้งที่ 6  ประจำปี 2553
 
 เรียน : คณะกรรมการศูนย์อำนวยการความปลอดภัยทางถนน และผู้ว่าราชการจังหวัดทุกจังหวัด  ลว. 28 กรกฎาคม  2553
ที่ มท 0626/ว 7219 เรื่อง กำหนดให้ "ปี 2554 - 2563 เป็นทศวรรษแห่งความปลอดภัยทางถนน (Decade of Action for Road Safety)   /  สิ่งที่ส่งมาด้วย
 
 เรียน : ผู้บัญชาการตำรวจนครบาล  ลว. 18 เมษายน 2553
ที่ มท 0626/ว 3276  เรื่อง ข้อสั่งการของศูนย์อำนวยการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลสงกรานต์ 2553 (ฉบับที่ 6)      
เอกสาร Word
 
 เรียน : ผู้ว่าราชการจังหวัดทุกจังหวัด  ลว. 18 เมษายน  2553
 ที่ มท 0626/ว 3276 เรื่อง ข้อสั่งการของศูนย์อำนวยการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลสงกรานต์ 2553 (ฉบับที่ 6)     
เอกสาร Word
 
 เรียน : ผู้บัญชาการตำรวจนครบาล  ลว. 17 เมษายน 2553
ที่ มท 0626/ว 3273  เรื่อง ข้อสั่งการของศูนย์อำนวยการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลสงกรานต์ 2553 (ฉบับที่ 5)      
เอกสาร Word
 
 เรียน : ผู้ว่าราชการจังหวัดทุกจังหวัด  ลว. 17 เมษายน  2553
 ที่ มท 0626/ว 3273 เรื่อง ข้อสั่งการของศูนย์อำนวยการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลสงกรานต์ 2553 (ฉบับที่ 5)     
เอกสาร Word
 
 เรียน : ผู้บัญชาการตำรวจนครบาล  ลว. 16 เมษายน 2553
ที่ มท 0626/ว 3271  เรื่อง ข้อสั่งการของศูนย์อำนวยการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลสงกรานต์ 2553 (ฉบับที่ 4)      
เอกสาร Word
 
 เรียน : ผู้ว่าราชการจังหวัดทุกจังหวัด  ลว. 16 เมษายน  2553
 ที่ มท 0626/ว 3271 เรื่อง ข้อสั่งการของศูนย์อำนวยการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลสงกรานต์ 2553 (ฉบับที่ 4)     
เอกสาร Word
 
 เรียน : ผู้บัญชาการตำรวจนครบาล  ลว. 15 เมษายน 2553
ที่ มท 0626/ว 3264  เรื่อง ข้อสั่งการของศูนย์อำนวยการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลสงกรานต์ 2553 (ฉบับที่ 3)      
เอกสาร Word
 
 เรียน : ผู้ว่าราชการจังหวัดทุกจังหวัด  ลว. 15 เมษายน  2553
 ที่ มท 0626/ว 3264 เรื่อง ข้อสั่งการของศูนย์อำนวยการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลสงกรานต์ 2553 (ฉบับที่ 3)     
เอกสาร Word
 
 เรียน : ผู้บัญชาการตำรวจนครบาล  ลว. 14 เมษายน 2553
ที่ มท 0626/ว 3260  เรื่อง ข้อสั่งการของศูนย์อำนวยการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลสงกรานต์ 2553 (ฉบับที่ 2)      
เอกสาร Word
 
 เรียน : ผู้ว่าราชการจังหวัดทุกจังหวัด  ลว. 14 เมษายน  2553
 ที่ มท 0626/ว 3260 เรื่อง ข้อสั่งการของศูนย์อำนวยการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลสงกรานต์ 2553 (ฉบับที่ 2)     
เอกสาร Word
 
 เรียน : ผู้บัญชาการตำรวจนครบาล  ลว. 13 เมษายน 2553
ที่ มท 0626/ว 3259 เรื่อง ข้อสั่งการของศูนย์อำนวยการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลสงกรานต์ 2553 (ฉบับที่ 1)      
เอกสาร Word
 
 เรียน : ผู้ว่าราชการจังหวัดทุกจังหวัด  ลว. 13 เมษายน  2553
 ที่ มท 0626/ว 3259 เรื่อง ข้อสั่งการของศูนย์อำนวยการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลสงกรานต์ 2553 (ฉบับที่ 1)     
/  
เอกสาร Word
  เรียน :  หัวหน้าสำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดทุกจังหวัด ลว. 9 เมษายน  2553
> ที่ มท 0626/ว 3184  เรื่อง คำขวัญรณรงค์เทศกาลสงกรานต์ปี 2553 
  เรียน :  หัวหน้าสำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดเชียงใหม่ เพชรบูรณ์ ร้อยเอ็ด นครศรีธรรมราช
              พระนครศรีอยุธยา สระบุรี และเพชรบุรี
ลว. 9  เมษายน  2553
> ที่ มท 0626/ว 3183 เรื่อง การเปลี่ยนแปลงกำหนดการพิธีเปิดศูนย์อำนวยการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลสงกรานต์ ปี 2553
  เรียน :  หัวหน้าสำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดทุกจังหวัด ลว. 9 เมษายน  2553
> ที่ มท 0626/ว 3184  เรื่อง คำขวัญรณรงค์เทศกาลสงกรานต์ปี 2553 
  เรียน :  หัวหน้าสำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดเชียงใหม่ เพชรบูรณ์ ร้อยเอ็ด นครศรีธรรมราช
              พระนครศรีอยุธยา สระบุรี และเพชรบุรี
ลว. 9  เมษายน  2553
> ที่ มท 0626/ว 3183 เรื่อง การเปลี่ยนแปลงกำหนดการพิธีเปิดศูนย์อำนวยการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลสงกรานต์ ปี 2553
  เรียน :  ผู้ว่าราชการจังหวัดทุกจังหวัด / ผู้อำนวยการศูนย์อำนวยการความปลอดภัยทางถนนจังหวัดทุกจังหวัด ลว. 7 เมษายน  2553
> ที่ มท 0626/ว 3012  เรื่อง ซักซ้อมแนวทางปฏิบัติการรายงานผลการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนในช่วงเทศกาลสงกรานต์ 2553   
  เรียน :  ผู้ว่าราชการจังหวัดทุกจังหวัด ลว. 7  เมษายน  2553
> ที่ มท 0626/ว 3024 เรื่อง การถ่ายทอดสดพิธีเปิด และการแถลงข่าวการดำเนินการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนน ช่วงเทศกาลสงกรานต์ 2553  
  เรียน :  หน่วยงานที่เกี่ยวข้องตามบัญชีแนบท้าย ลว. 24  มีนาคม  2553
> ที่ มท 0626/ว 2540 เรื่อง การดำเนินการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลสงกรานต์ปี 2553     I   บัญชีแนบท้าย   
  เรียน :  หัวหน้ากลุ่มโรงงานเครื่องจักรกล ลว. 2  เมษายน  2553
> ที่ มท 0626/ 2922  เรื่อง การจัดสรรงบประมาณเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลสงกรานต์ ปี 2553   I    ตารางจัดสรรฯ 
  เรียน :  ผู้อำนวยการศูนย์ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเขตทุกเขต ลว. 2 เมษายน  2553
> ที่ มท 0626/ว 2921  เรื่อง  การจัดสรรงบประมาณเพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลสงกรานต์ ปี 2553   I    ตารางจัดสรรฯ
  เรียน :  ผู้ว่าราชการจังหวัดทุกจังหวัด ลว. 2  เมษายน  2553
> ที่ มท 0626/ว 2920 เรื่อง การจัดสรรงบประมาณเพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลสงกรานต์ ปี2553    I   ตารางจัดสรรฯ
  เรียน :  ผู้ว่าราชการจังหวัดทุกจังหวัด ลว. 18  มีนาคม  2553
> ที่ มท 0626/ว 2541  เรื่อง  การดำเนินการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลสงกรานต์ 2553   I     สิ่งที่ส่งมาด้วย
  เรียน :  ผู้ว่าราชการจังหวัด ตามแนบท้าย ลว.17  มีนาคม  2553
> ที่ มท 0626/ว 2310 เรื่อง การแต่งตั้งคณะทำงานบูรณาการการตั้งจุดตรวจและจุดบริการในช่วงเทศกาลระดับจังหวัด    
  > แผนบูรณาการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลสงกรานต์ ปี 2553        เอกสาร Ms Word
  เรียน :  ผู้ว่าราชการจังหวัดแม่ฮ่องสอน ลว. 18  มีนาคม  2553
> ที่ มท 0626/ว 2397 เรื่อง การร่วมกิจกรรมรณรงค์การขับขี่ปลอดภัยช่วงเทศกาลสงกรานต์ ปี 2553    I     สิ่งที่ส่งมาด้วย    I   สื่อรณรงค์โฆษณา
  เรียน :  ผู้ว่าราชการจังหวัดทุกจังหวัด (ยกเว้น ผู้ว่าราชการจังหวัดแม่ฮ่องสอน) ลว. 18  มีนาคม  2553
> ที่ มท 0626/ว 2379 เรื่อง การร่วมกิจกรรมรณรงค์การขับขี่ปลอดภัยช่วงเทศกาลสงกรานต์ ปี 2553    I     สิ่งที่ส่งมาด้วย     I  สื่อรณรงค์โฆษณา
  เรียน :  ผู้ว่าราชการจังหวัด ตามแนบท้าย ลว. 19  มกราคม  2553
> ที่ มท 0626/ว 454  เรื่อง โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหาอุบัติเหตุทางถนนระดับจังหวัด ระยะที่ 4     I     แนบท้าย    I      สิ่งที่ส่งมาด้วย
  เรียน :  หัวหน้าสำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดทุกจังหวัด   ลว. 14 มกราคม  2553
> ที่ มท 0626/ว 78  เรื่อง สำรวจวัสดุที่ใช้สำหรับเครื่องตรวจวัดระดับแอลกอฮอล์     
  เรียน :  ผู้ว่าราชการจังหวัด ตามแนบท้าย ลว. 12  มกราคม  2553
> ที่ มท 0626/ว 241  เรื่อง โครงการส่งเสริมการจัดทำแผนปฏิบัติการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนระดับจังหวัด     I     แนบท้าย
  เรียน :  ผู้ว่าราชการจังหวัด ตามแนบท้าย ลว. 12  มกราคม  2553
> ที่ มท 0626/ว 240  เรื่อง โครงการส่งเสริมการจัดทำแผนปฏิบัติการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนระดับจังหวัด     I     แนบท้าย
  เรียน :  ผู้ว่าราชการจังหวัดทุกจังหวัด ลว. 4  มกราคม  2553
> ที่ มท 0626/ว 005  เรื่อง ข้อสั่งการในการดำเนินการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนในช่วงเทศกาลปีใหม่ 2553  (ฉบับที่ 9)      I   เอกสาร Word
  เรียน :  ผู้บัญชาการตำรวจนครบาล ลว. 4  มกราคม  2553
> ที่ มท 0626/ว 005  เรื่อง ข้อสั่งการในการดำเนินการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนในช่วงเทศกาลปีใหม่ 2553  (ฉบับที่ 9)      I   เอกสาร Word
  เรียน :  ผู้ว่าราชการจังหวัดทุกจังหวัด ลว. 3  มกราคม  2553
> ที่ มท 0626/ว 004  เรื่อง ข้อสั่งการในการดำเนินการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนในช่วงเทศกาลปีใหม่ 2553  (ฉบับที่ 8)      I   เอกสาร Word
  เรียน :  ผู้บัญชาการตำรวจนครบาล ลว. 3  มกราคม  2553
> ที่ มท 0626/ว 004  เรื่อง ข้อสั่งการในการดำเนินการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนในช่วงเทศกาลปีใหม่ 2553  (ฉบับที่ 8)      I   เอกสาร Word
  เรียน :  ผู้ว่าราชการจังหวัดทุกจังหวัด ลว. 2  มกราคม  2553
> ที่ มท 0626/ว 003  เรื่อง ข้อสั่งการในการดำเนินการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนในช่วงเทศกาลปีใหม่ 2553  (ฉบับที่ 7)      I   เอกสาร Word
  เรียน :  ผู้บัญชาการตำรวจนครบาล ลว. 2  มกราคม  2553
> ที่ มท 0626/ว 003  เรื่อง ข้อสั่งการในการดำเนินการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนในช่วงเทศกาลปีใหม่ 2553  (ฉบับที่ 7)      I   เอกสาร Word
  เรียน :  ผู้ว่าราชการจังหวัดทุกจังหวัด ลว. 1  มกราคม  2553
> ที่ มท 0626/ว 001  เรื่อง ข้อสั่งการในการดำเนินการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนในช่วงเทศกาลปีใหม่ 2553  (ฉบับที่ 6)      I   เอกสาร Word
  เรียน :  ผู้บัญชาการตำรวจนครบาล ลว. 1  มกราคม  2553
> ที่ มท 0626/ว 001  เรื่อง ข้อสั่งการในการดำเนินการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนในช่วงเทศกาลปีใหม่ 2553  (ฉบับที่ 6)      I   เอกสาร Word
  เรียน :  ผู้ว่าราชการจังหวัดทุกจังหวัด ลว. 31  ธันวาคม 2552
> ที่ มท 0626/ว 1595  เรื่อง ข้อสั่งการในการดำเนินการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนในช่วงเทศกาลปีใหม่ 2553  (ฉบับที่ 5)      I   เอกสาร Word
  เรียน :  ผู้บัญชาการตำรวจนครบาล ลว. 31  ธันวาคม 2552
> ที่ มท 0626/ว 1595  เรื่อง ข้อสั่งการในการดำเนินการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนในช่วงเทศกาลปีใหม่ 2553  (ฉบับที่ 5)      I   เอกสาร Word
  เรียน :  ผู้ว่าราชการจังหวัดทุกจังหวัด ลว. 30  ธันวาคม 2552
> ที่ มท 0626/ว 1592  เรื่อง ข้อสั่งการในการดำเนินการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนในช่วงเทศกาลปีใหม่ 2553  (ฉบับที่ 4)      I   เอกสาร Word
  เรียน :  ผู้บัญชาการตำรวจนครบาล ลว. 30  ธันวาคม 2552
> ที่ มท 0626/ว 1592  เรื่อง ข้อสั่งการในการดำเนินการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนในช่วงเทศกาลปีใหม่ 2553  (ฉบับที่ 4)      I   เอกสาร Word
  เรียน : ผู้ว่าราชการจังหวัด ทุกจังหวัด ลว. 28  ธันวาคม  2552
> ที่ มท 0626/ว 4323 เรื่อง ข้อสั่งการในการดำเนินการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนในช่วงเทศกาลปีใหม่ 2553 (ฉบับที่ 3)    
  
I     สิ่งที่ส่งมาด้วย
  เรียน : ผู้ว่าราชการจังหวัด ในพื้นที่ภาคใต้ ลว. 23 ธันวาคม 2552
> ที่ มท 0626/ว 4258 เรื่อง ข้อสั่งการในการดำเนินการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนในช่วงเทศกาลปีใหม่ 2553 
  เรียน : ผู้ว่าราชการจังหวัด ทุกจังหวัด ลว. 22  ธันวาคม  2552
> ที่ มท 0626/ว 1553 เรื่อง การถ่ายทอดสดพิธีเปิด - ปิด และการแถลงข่าวการดำเนินการป้องกันฯปีใหม่ 2553    
  เรียน : ผู้บัญชาการจังหวัดสุราษฎร์ธานี ลว. 22 ธันวาคม 2552
> ที่ มท 0626/ว 1552 เรื่อง การสนทนาผ่านระบบ VDO Conference        I    กำหนดการพิธีเปิด
  เรียน : ผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่น ลว. 22  ธันวาคม  2552
> ที่ มท 0626/ว 1552 เรื่อง การสนทนาผ่านระบบ VDO Conference       I    กำหนดการพิธีเปิด
  เรียน : ผู้บัญชาการจังหวัดพิษณุโลก ลว. 22 ธันวาคม 2552
> ที่ มท 0626/ว 1552 เรื่อง การสนทนาผ่านระบบ VDO Conference        I    กำหนดการพิธีเปิด
  เรียน : ผู้ว่าราชการจังหวัดสระบุรี ลว. 22  ธันวาคม  2552
> ที่ มท 0626/ว 1552 เรื่อง การสนทนาผ่านระบบ VDO Conference       I    กำหนดการพิธีเปิด
  เรียน : ผู้ว่าราชการจังหวัด ทุกจังหวัด ลว. 16  ธันวาคม  2552
> ที่ มท 0626/ว 4170  เรื่อง ข้อสั่งการในการดำเนินการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนในช่วงเทศกาลปีใหม่ 2553   (ฉบับที่ 2)
  เรียน : ผู้บัญชาการตำรวจนครบาล ลว. 15 ธันวาคม 2552
> ที่ มท 0626/ว 11572  เรื่อง การรายงานผลการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลปีใหม่ 2553        I    สิ่งที่ส่งมาด้วย
  เรียน : ผู้ว่าราชการจังหวัด ทุกจังหวัด ลว. 15  ธันวาคม  2552
> ที่ มท 0626/ว 1525 เรื่อง การรายงานผลการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนในช่วงเทศกาลปีใหม่ 2553      I    สิ่งที่ส่งมาด้วย
  เรียน : ผู้อำนวยการศูนย์ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เขต 1 - 18 ลว. 15 ธันวาคม 2552
> ที่ มท 0626/ว 1524 เรื่อง การดำเนินการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลปีใหม่ 2553  
  เรียน : ผู้ว่าราชการจังหวัด ทุกจังหวัด ลว. 16  ธันวาคม  2552
> ที่ มท 0626/ว 4163  เรื่อง ข้อสั่งการในการดำเนินการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนในช่วงเทศกาลปีใหม่ 2553   (ฉบับที่ 1)   I       สิ่งที่ส่งมาด้วย
  เรียน : ผู้ว่าราชการจังหวัด ทุกจังหวัด ลว. 15 ธันวาคม 2552
> ที่ มท 0626/ว 1521  เรื่อง การจัดสรรงบประมาณเพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลปีใหม่ 53      
  I    สิ่งที่ส่งมาด้วย 1         I       สิ่งที่ส่งมาด้วย 2
  เรียน : ผู้อำนวยการศูนย์ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เขต 1 - 18 ลว. 15  ธันวาคม  2552
> ที่ มท 0626/ว 1520  เรื่อง การจัดสรรงบประมาณเพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลปีใหม่ 53
  เรียน : หัวหน้าสำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดทุกจังหวัด ลว. 27 พฤศจิกายน 2552
> ที่ มท 0626/ว 3680 เรื่อง ข้อสั่งการในการดำเนินการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลปีใหม่ 2553 
  I       สิ่งที่ส่งมาด้วย 1         I         สิ่งที่ส่งมาด้วย 2
  >  แผนบูรณาการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลปีใหม่ พ.ศ. 2553
  > แบบทดสอบก่อนการฝึกอบรม โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการการรายงานผลการปฏิบัติงานป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนในช่วงเทศกาล
> แบบทดสอบหลังการฝึกอบรมโครงการประชุมเชิงปฏิบัติการการรายงานผลการปฏิบัติงานป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนในช่วงเทศกาล
  > เรียน : ผู้ว่าราชการจังหวัด ตามแนบท้าย ลว. 6 พฤศจิกายน 2552
>  ที่ มท 0626/ว 1377 เรื่อง โครงการส่งเสริมการจัดทำแผนปฏิบัติการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนระดับจังหวัด (รุ่น 2)
>  แนบท้าย 
> สิ่งที่ส่งมาด้วย
  เรียน : ผู้ว่าราชการจังหวัด ตามแนบท้าย ลว. 6 พฤศจิกายน 2552
>   ที่ มท 0626/ว 1370 เรื่อง โครงการส่งเสริมการจัดทำแผนปฏิบัติการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนระดับจังหวัด (รุ่น 1)  
>  แนบท้าย  
>  สิ่งที่ส่งมาด้วย
  > คู่มือการใช้งาน ระบบรายงานข้อมูลอุบัติเหตุทางถนน ระดับอำเภอ  
> คู่มือการใช้งาน ระบบรายงานข้อมูลอุบัติเหตุทางถนน ระดับจังหวัด
  เรียน : หัวหน้าสำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดทุกจังหวัด ลว. 6 พฤศจิกายน 2552
> ที่ มท 0626/ว 1364 เรื่อง รวบรวมรายชื่อผู้บริหารและหัวหน้าส่วนราชการ เพื่อพิจารณาแต่งตั้งเป็นคณะกรรมการตรวจติดตามฯทางถนนระดับจังหวัด I แบบรายงาน
  เรียน : ผู้บัญชาการตำรวจนครบาล ลว.29 ตุลาคม 2552
> ที่ มท 0626/ว 10220  เรื่อง โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการการรายงานผลการปฏิบัติงานป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนน ในช่วงเทศกาล ปีงบประมาณ 2553  สิ่งที่ส่งมาด้วย
  เรียน : ผู้ว่าราชการจังหวัด ทุกจังหวัด ลว. 29 ตุลาคม 2552
> ที่ มท 0626/ว 1319  เรื่อง โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการการรายงานผลการปฏิบัติงานป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนน ในช่วงเทศกาล ปีงบประมาณ 2553  สิ่งที่ส่งมาด้วย
  เรียน : ผู้อำนวยการศูนย์ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เขต 1 - 18 ลว. 27 ตุลาคม 2552
> ที่ มท 0626/1666 เรื่อง การประชุมเชิงปฏิบัติการการรายงานผลการปฏิบัติงานป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนในช่วงเทศกาล ปีงบประมาณ 2553    I  กำหนดการ
  เรียน : หัวหน้าสำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดทุกจังหวัด ลว. 15 ตุลาคม 2552
> ที่ มท 0626/ว 1259 เรื่อง สรุปผลการดำเนินโครงการติดตามประเมินผลการปฏิบัติงานของศูนย์ปฏิบัติการร่วมป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาล ปี 2552
  เรียน : หัวหน้าสำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดทุกจังหวัด ลว. 17 สิงหาคม 2552
> ที่ มท 0626/ว 972 เรื่อง เลื่อนกำหนดการในพิธีเปิดโครงการสัมมนาระดับชาติ เรื่อง อุบัติเหตุจราจร ครั้งที่ 9    I  กำหนดพิธีการเปิด
  เรียน : ผู้ว่าราชการจังหวัดทุกจังหวัด ลว. 30  กรกฎาคม 2552
> ที่ มท 0626/ว 909  เรื่อง  การสอบเทียบค่ามาตรฐานความถูกต้อง (Calibrate) เครื่องตรวจวัดระดับแอลกอฮอล์  สิ่งที่ส่งมาด้วย 1-2
  เรียน : หัวหน้าสำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดทุกจังหวัด ลว. 10 กรกฎาคม 2552
> ที่ มท 0626/ว 817  เรื่อง  การรายงานสถิติข้อมูลอุบัติเหตุทางถนน ในช่วงเทศกาลเข้าพรรษา     I   แบบรายงาน
  เรียน : รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข ลว. 29 มิถุนายน  2552
> ที่ มท 0626/4722  เรื่อง  การป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนในช่วงวันหยุดวันเข้าพรรษา ปี 2552   สิ่งที่ส่งมาด้วย
  เรียน : ผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติ ลว. 29 มิถุนายน  2552
> ที่ มท 0626/4721  เรื่อง  การป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนในช่วงวันหยุดวันเข้าพรรษา ปี 2552   สิ่งที่ส่งมาด้วย
  เรียน : รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม ลว. 29 มิถุนายน  2552
> ที่ มท 0626/4720  เรื่อง  การป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนในช่วงวันหยุดวันเข้าพรรษา ปี 2552     สิ่งที่ส่งมาด้วย
  เรียน : ผู้ว่าราชการจังหวัดทุกจังหวัด ลว. 29 มิถุนายน  2552
> ที่ มท 0626/ว 786  เรื่อง  การป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนในช่วงวันหยุดวันเข้าพรรษา ปี 2552 
  เรียน : หัวหน้าสำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดทุกจังหวัด ลว. 11 มิถุนายน  2552
> ที่ มท 0626/ว 700  เรื่อง  การสอบเทียบเครื่องตรวจวัดระดับแอลกอฮอล์ ครั้งที่ 2/2552   
  เรียน : ผู้บัญชาการตำรวจนครบาล ลว. 16  เมษายน 2552
> ที่ มท 0626/ว 474  เรื่อง ข้อสั่งการของศูนย์อำนวยการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลสงกรานต์ 2552 (ฉบับที่ 6)     I   เอกสาร word
  เรียน : ผู้ว่าราชการจังหวัดทุกจังหวัด ลว. 16  เมษายน  2552
> ที่ มท 0626/ว 474  เรื่อง ข้อสั่งการของศูนย์อำนวยการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลสงกรานต์ 2552 (ฉบับที่ 6)      เอกสาร word
  เรียน : ผู้บัญชาการจังหวัด (ตามบัญชีแนบท้าย) ลว. 15  เมษายน  2552
> ที่ มท 0626/ว 472  เรื่อง การดำเนินการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนในช่วงเทศกาลสงกรานต์ 2552
  เรียน : ผู้บัญชาการตำรวจนครบาล ลว. 15  เมษายน 2552
> ที่ มท 0626/ว 471  เรื่อง ข้อสั่งการของศูนย์อำนวยการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลสงกรานต์ 2552 (ฉบับที่ 5)     I   เอกสาร word
  เรียน : ผู้ว่าราชการจังหวัดทุกจังหวัด ลว. 15  เมษายน  2552
> ที่ มท 0626/ว 471  เรื่อง ข้อสั่งการของศูนย์อำนวยการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลสงกรานต์ 2552 (ฉบับที่ 5)      เอกสาร word
  เรียน : ผู้บัญชาการตำรวจนครบาล ลว. 14  เมษายน 2552
> ที่ มท 0626/ว 469  เรื่อง ข้อสั่งการของศูนย์อำนวยการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลสงกรานต์ 2552 (ฉบับที่ 4)     I   เอกสาร word
  เรียน : ผู้ว่าราชการจังหวัดทุกจังหวัด ลว. 14  เมษายน  2552
> ที่ มท 0626/ว 469  เรื่อง ข้อสั่งการของศูนย์อำนวยการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลสงกรานต์ 2552 (ฉบับที่ 4)      เอกสาร word
  เรียน : ผู้บัญชาการตำรวจนครบาล ลว. 13  เมษายน 2552
> ที่ มท 0626/ว 465  เรื่อง ข้อสั่งการของศูนย์อำนวยการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลสงกรานต์ 2552 (ฉบับที่ 3)     I   เอกสาร word
  เรียน : ผู้ว่าราชการจังหวัดทุกจังหวัด ลว. 13  เมษายน  2552
> ที่ มท 0626/ว 465  เรื่อง ข้อสั่งการของศูนย์อำนวยการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลสงกรานต์ 2552 (ฉบับที่ 3)      เอกสาร word
  เรียน : ผู้บัญชาการจังหวัด (ตามบัญชีแนบท้าย) ลว. 12  เมษายน  2552
> ที่ มท 0626/ว 463  เรื่อง การดำเนินการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนในช่วงเทศกาลสงกรานต์ 2552
  เรียน : ผู้ว่าราชการจังหวัดทุกจังหวัด ลว. 12  เมษายน 2552
> ที่ มท 0626/ว 462  เรื่อง ข้อสั่งการของศูนย์อำนวยการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลสงกรานต์ 2552 (ฉบับที่ 2)     I   เอกสาร word
  เรียน : ผู้บัญชาการตำรวจนครบาล ลว. 12  เมษายน  2552
> ที่ มท 0626/ว 462  เรื่อง ข้อสั่งการของศูนย์อำนวยการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลสงกรานต์ 2552 (ฉบับที่ 2)      เอกสาร word
  เรียน : ผู้ว่าราชการจังหวัดทุกจังหวัด ลว. 11  เมษายน 2552
> ที่ มท 0626/ว 460  เรื่อง ข้อสั่งการของศูนย์อำนวยการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลสงกรานต์ 2552 (ฉบับที่ 1)     I   เอกสาร word
  เรียน : ผู้บัญชาการตำรวจนครบาล ลว. 11  เมษายน  2552
> ที่ มท 0626/ว 460  เรื่อง ข้อสั่งการของศูนย์อำนวยการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลสงกรานต์ 2552 (ฉบับที่ 1)      เอกสาร word
  เรียน : ผู้ว่าราชการจังหวัดทุกจังหวัด ลว. 7  เมษายน 2552
> ที่ มท 0626/ว 439  เรื่อง การรายงานผลการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลสงกรานต์ 2552
  เรียน : ผู้ว่าราชการจังหวัดตามบัญชีแนบท้าย ลว. 8  เมษายน  2552
> ที่ มท 0626/ว 444  เรื่อง ขอติดตั้งวัสดุอุปกรณ์เพื่อสาธารณประโยชน์   I   สิ่งที่ส่งมาด้วย
  เรียน : ผู้ว่าราชการจังหวัดทุกจังหวัด ลว. 7  เมษายน 2552
> ที่ มท 0626/ว 1134  เรื่อง การมอบนโยบายเร่งด่วนของรัฐบาลและกระทรวงมหาดไทย    I    สิ่งที่ส่งมาด้วย 
  เรียน : ผู้อำนวยการศูนย์ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเขตทุกเขต และหัวหน้ากลุ่มโรงงานเครื่องจักรกล ลว. 2  เมษายน  2552
> ที่ มท 0626/ว 424  เรื่อง การดำเนินการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนในช่วงเทศกาลสงกรานต์ปี 2552  
  เรียน : ผู้ว่าราชการจังหวัดทุกจังหวัด / ผู้อำนวยการศูนย์อำนวยการความปลอดภัยทางถนนจังหวัดทุกจังหวัด ลว. 2  เมษายน 2552
> ที่ มท.0626/ว 422 เรื่อง การรายงานผลการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนในช่วงเทศกาลสงกรานต์ปี 2552  I สิ่งที่ส่งมาด้วย 
  เรียน : ผู้ว่าราชการจังหวัดทุกจังหวัด ลว. 31 มีนาคม  2552
> ที่ มท 0626/ว 401  เรื่อง กำหนดพิธีการเปิด - ปิดและการแถลงข่าวของศูนย์อำนวยการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงสงกรานต์ 2552  I   สิ่งที่ส่งมาด้วย 1-2
  เรียน : ผู้ว่าราชการจังหวัดทุกจังหวัด ลว. 26  มีนาคม 2552
> ที่ มท.0626/ว.383 เรื่อง การดำเนินการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลสงกรานต์ปี  2552  I สิ่งที่ส่งมาด้วย 1  I สิ่งที่ส่งมาด้วย 2
  เรียน : ผู้อำนวยการศูนย์ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเขตทุกเขต ลว. 24 มีนาคม  2552
> ที่ มท 0626/ว 451เรื่อง การดำเนินการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนในช่วงเทศกาลสงกรานต์ 2552  I กำหนดการ I  แบบรายงาน 
  เรียน : หัวหน้าสำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัด ทุกจังหวัด ลว. 25 มีนาคม  2552
> ที่ มท 0626/ว 378 เรื่อง การดำเนินการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนในช่วงเทศกาลสงกรานต์ 2552 กำหนดการ I  แบบรายงาน 
  เรียน : ผู้อำนวยการศูนย์ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเขตทุกเขต ลว. 19 มีนาคม  2552
> ที่ มท 0626/ว 361 เรื่อง การแข่งขันเจ้าหน้าที่วิทยากรครูฝึกขับขี่ปลอดภัยดีเด่น ครั้งที่ 8 I สิ่งที่ส่งมาด้วย
  เรียน : ผู้อำนวยการศูนย์ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเขตทุกเขต ลว. 13 มีนาคม  2552
> ที่ มท 0626/ว 336 เรื่อง การจัดสรรงบประมาณเพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินการป้องกันฯทางถนนช่วงเทศกาลสงกรานต์ 2552   บัญชีจัดสรรฯ  โครงการตรวจเช็ครถยนต์ฯ
  เรียน : ผู้ว่าราชการจังหวัดทุกจังหวัด ลว. 13 มีนาคม  2552
> ที่ มท 0626/ว 335 เรื่อง จัดสรรงบประมาณเพื่อป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินการป้องกันและลดอุบัติทางถนนช่วงทศกาลสงกรานต์ 2552  I  สิ่งที่ส่งมาด้วย 1-5
  เรียน : หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ลว. 4 มีนาคม  2552
> ที่ มท 0626/ ว 275 เรื่อง ขอเชิญประชุมคณะกรรมการศูนย์อำนวยการความปลอดภัยทางถนน ครั้งที่ 1/2552 
  เรียน : สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดทุกจังหวัด ลว. 25 กุมภาพันธ์ 2552
> ที่ มท 0626/ว 240 เรื่อง ประชาสัมพันธ์โครงการของสภาวิศวกร  I  โครงกาประกวดผลงานทางวิศวกรรมการทางฯ  I  โครงการชุมชนร่วมใจฯ 
  เรียน : ผู้ว่าราชการจังหวัดทุกจังหวัด ลว. 16 กุมภาพันธ์ 2552
> ที่ มท 0626/ ว 191 เรื่อง การสำรวจวัสดุและอุปกรณ์ประจำจุดตรวจ  I   สิ่งที่ส่งมาด้วย  I   อ้างถึง
  เรียน : หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ลว. 3  กุมภาพันธ์ 2552
> ที่ มท 0626/ว 139 เรื่อง ขยายระยะเวลาการรับสมัครผู้เข้าร่วมโครงการชุมชนร่วมใจ สร้างความปลอดภัยทางถนน ครั้งที่ 5   
  เรียน : ผู้ว่าราชการจังหวัดทุกจังหวัด ลว. 23 มกราคม 2552
> ที่ มท 0626/ ว 88 เรื่อง ผลการดำเนินการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลปีใหม่ 2552   I    สิ่งที่ส่งมาด้วย
  เรียน : หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ลว. 13 มกราคม 2552
> ที่ มท 0626/ว 72 เรื่อง ครงการจัดทำแผนแม่บทความปลอดภัยทางถนน (พ.ศ. 2552 - 2555 )  I  สิ่งที่ส่งมาด้วย 1-2
  เรียน : คณะทำงานจัดทำแผนแม่บทความปลอดภัยทางถนน (พ.ศ.2552 - 2555) ลว. 16 มกราคม 2552
> ที่ มท 0626/ว43 เรื่อง ขอเชิญประชุมคณะทำงานจัดทำแผนแม่บทฯ (พ.ศ.2552-2555)ครั้งที่1/2552  I    สิ่งที่ส่งมาด้วย 1-3  I    ตัวอย่างแบบเสนอแผนงาน
  เรียน : ผู้ว่าราชการจังหวัดทุกจังหวัด ลว. 13 มกราคม 2552
> ที่ มท 0626/ว 36 เรื่อง ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์โครงการชุมชนร่วมใจ สร้างความปลอดภัยทางถนนครั้งที่ 5 ประจำปี 2552 I  สิ่งที่ส่งมาด้วย
  เรียน : หัวหน้าสำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ทุกจังหวัด  
> ที่ มท 0626/ว 25 : แบบสำรวจการใช้วัสดุที่ใช้กับเครื่องตรวจวัดระดับแอลกอฮอล์  
  เรียน : ผู้บัญชาการตำรวจนครบาล ลว. 5 มกราคม 2552
> ที่ มท 0626/ว 0012 เรื่อง ข้อสั่งการของศูนย์อำนวยการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลปีใหม่ 2552 (ฉบับที่ 9    เอกสาร word
  เรียน : ผู้ว่าราชการจังหวัดทุกจังหวัด ลว. 5 มกราคม 2552
> ที่ มท 0626/ว 0012 เรื่อง ข้อสั่งการของศูนย์อำนวยการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลปีใหม่ 2552 (ฉบับที่ 9     I   เอกสาร word
  เรียน : ผู้บัญชาการตำรวจนครบาล ลว. 4 มกราคม 2552
> ที่ มท 0626/ว 06 เรื่อง ข้อสั่งการของศูนย์อำนวยการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลปีใหม่ 2552 (ฉบับที่ 8    เอกสาร word
  เรียน : ผู้ว่าราชการจังหวัดทุกจังหวัด ลว. 4 มกราคม 2552
> ที่ มท 0626/ว 06 เรื่อง ข้อสั่งการของศูนย์อำนวยการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลปีใหม่ 2552 (ฉบับที่ 8   I   เอกสาร word
  เรียน : ผู้บัญชาการตำรวจนครบาล ลว. 3 มกราคม 2552
> ที่ มท 0626/ว 05 เรื่อง ข้อสั่งการของศูนย์อำนวยการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลปีใหม่ 2552 (ฉบับที่ 7    I   เอกสาร word
  เรียน : ผู้ว่าราชการจังหวัดทุกจังหวัด ลว. 3 มกราคม 2552
> ที่ มท 0626/ว 05 เรื่อง ข้อสั่งการของศูนย์อำนวยการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลปีใหม่ 2552 (ฉบับที่ 7)      I   เอกสาร word
  เรียน : ผู้บัญชาการตำรวจนครบาล ลว. 2 มกราคม 2552
> ที่ มท 0626/ว 03 เรื่อง ข้อสั่งการของศูนย์อำนวยการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลปีใหม่ 2552 (ฉบับที่ 6    I   เอกสาร word
  เรียน : ผู้ว่าราชการจังหวัดทุกจังหวัด ลว. 2 มกราคม 2552
> ที่ มท 0626/ว 03 เรื่อง ข้อสั่งการของศูนย์อำนวยการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลปีใหม่ 2552 (ฉบับที่ 6)      I  เอกสาร word
  เรียน : ผู้บัญชาการตำรวจนครบาล ลว. 1 มกราคม 2552
> ที่ มท 0626/ว 02 เรื่อง ข้อสั่งการของศูนย์อำนวยการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลปีใหม่ 2552 (ฉบับที่ 5)     เอกสาร word
  เรียน : ผู้ว่าราชการจังหวัดทุกจังหวัด ลว. 1 มกราคม 2552
> ที่ มท 0626/ว 02เรื่อง ข้อสั่งการของศูนย์อำนวยการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลปีใหม่ 2552 (ฉบับที่ 5)      I  เอกสาร word
  เรียน : ผู้บัญชาการตำรวจนครบาล ลว. 31 ธันวาคม 2551
> ที่ มท 0626/ว 1284 เรื่อง ข้อสั่งการของศูนย์อำนวยการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลปีใหม่ 2552 (ฉบับที่ 4)
  เรียน : ผู้ว่าราชการจังหวัดทุกจังหวัด ลว. 31 ธันวาคม 2551
> ที่ มท 0626/ว 1284 เรื่อง ข้อสั่งการของศูนย์อำนวยการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลปีใหม่ 2552 (ฉบับที่ 4)
  เรียน : ผู้ว่าราชการจังหวัดทุกจังหวัด ลว. 30  ธันวาคม 2551
> ที่ มท 0626/ว1278 เรื่อง การดำเนินการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลปีใหม่ 2552
  เรียน : ผู้ว่าราชการจังหวัดทุกจังหวัด ลว. 30 ธันวาคม 2551
> ที่ มท 0626/ว 4112 เรื่อง ข้อสั่งการของศูนย์อำนวยการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลปีใหม่ 2552 (ฉบับที่ 2)
  เรียน : ผู้ว่าราชการจังหวัดทุกจังหวัด ลว. 29 ธันวาคม 2551
> ที่ มท 0626/ว4094 เรื่อง การดำเนินการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลปีใหม่ 2552
  เรียน : ผู้ว่าราชการจังหวัดทุกจังหวัด ลว. 26 ธันวาคม 2551
> ที่ มท 0626/ว 1270 เรื่อง การถ่ายทอดสดพิธีเปิด-ปิด การแถลงข่าวการดำเนินงานป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลปีใหม่  
  เรียน : หัวหน้าสำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ทุกจังหวัด ลว. 24  ธันวาคม 2551
> กำหนดการ พิธีเปิดศูนย์อำนวยการความปลอดภัยทางถนนช่วงเทศกาลปีใหม่ 2552
  เรียน : ผู้อำนวยการศูนย์ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเขตทุกเขต และหัวหน้ากลุ่มโรงงานเครื่องจักรกล ลว. 19 ธันวาคม 2551
> ที่ มท 0626/ว 1241 เรื่อง การดำเนินการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนในช่วงเทศกาลปีใหม่ 2552  I แบบรายงานผู้รับผิดชอบการรายงานของศูนย์ปฏิบัติการร่วมฯ
  เรียน : ผู้ว่าราชการจังหวัด / ผู้อำนวยการศูนย์อำนวยการความปลอดภัยทางถนนจังหวัดทุกจังหวัด ลว. 18 ธันวาคม 2551
> ที่ มท 0626/ว 1228 เรื่อง การรายงานผลการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนในช่วงเทศกาลปีใหม่ 2552
  เรียน : หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ลว. 15 ธันวาคม 2551
> ที่ มท 0626/ว 1514  เรื่อง โครงการบริการตรวจเช็ครถยนต์และอำนวยความสะดวกแก่ผู้เดินทางช่วงเทศกาลปีใหม่ 2552
  เรียน : ผู้อำนวยการศูนย์ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเขตทุกเขต ลว. 9 ธันวาคม 2551
> ที่ มท 0626/ว 1191 เรื่อง ขออนุมัติจัดสรรงบประมาณเพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลปีใหม่
  เรียน : ผู้ว่าราชการจังหวัดทุกจังหวัด ลว. 9 ธันวาคม 2551
> ที่ มท 0626/ว 1190 เรื่อง จัดสรรงบประมาณเพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลปีใหม่ 2552 I บัญชีจัดสรรงบประมาณ
  เรียน : ผู้ว่าราชการจังหวัดทุกจังหวัด ลว. 3 ธันวาคม 2551
> ที่ มท 0626/ ว 3834 เรื่อง การเตรียมความพร้อมในการดำเนินการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลปีใหม่ 2552 I สิ่งที่ส่งมาด้วย  1    I    2    I    3    I    4-6
  เรียน : หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ลว. 28 พฤศจิกายน 2551
> คำสั่งสำนักนายกรัฐมนตรีที่ 306/2551 เรื่อง จัดตั้งศูนย์อำนวยการความปลอดภัยทางถนนและแต่งตั้งคณะกรรมการศูนย์อำนวยการความปลอดภัยทางถนน
  เรียน : ผู้ว่าราชการจังหวัดทุกจังหวัด ลว. 14 พฤศจิกายน 2551
> ที่ มท 0626/ ว 1114  เรื่อง การสอบเทียบค่ามาตรฐานความถูกต้อง (Calibrate) เครื่องตรวจวัดระดับแอลกอฮอล์ I รายงานการโอนเปลี่ยนแปลงการจัดสรรงบประมาณรายจ่าย
  เรียน : หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ลว. 6 พฤศจิกายน 2551
> ที่ มท 0626/ ว 1330  ขอเชิญร่วมสัมมนาโครงการจัดทำแผนแม่บทความปลอดภัยทางถนน (พ.ศ.2552-2555)  I  สิ่งที่ส่งมาด้วย
  เรื่อง : แบบทดสอบฯ โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการการรายงานผลการปฏิบัติงานป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนในช่วงเทศกาล  
> ดาวน์โหลด  แบบทดสอบชุดที่ 1 (.pdf) : แบบทดสอบชุดที่ 1 (.doc)
 
เรียน : ผู้ว่าราชการจังหวัดทุกจังหวัด ลว.13 ตุลาคม 2551
> ที่ มท 0626/ ว 975 เรื่อง การดำเนินการตามมาตรการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนน ปีงบประมาณ 2552 I รายละเอียดแนบท้าย
  เรียน : ผู้อำนวยการศูนย์ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเขต (ตามบัญชีแนบท้าย) ลว. 6  ตุลาคม 2551
> ที่ มท 0626/ ว 962 เรื่อง ขอความอนุเคราะห์สนับสนุนกิจกรรมโครงการ"ศึกษาธิการ-ปภ.-ท้องถิ่นไทย รวมใจลดอุบัติภัยถวายในหลวง 80 พรรษา I เอกสารแนบ I โครงการฯ
  เรียน : ผู้ว่าราชการจังหวัด (ตามบัญชีแนบท้าย) ลว.6 ตุลาคม 2551
> ที่ มท 0626/ ว 961 เรื่อง การสนับสนุนการจัดกิจกรรมโครงการ"ศึกษาธิการ-ปภ.-ท้องถิ่นไทย รวมใจลดอุบัติภัยถวายในหลวง 80 พรรษา I เอกสารแนบ I โครงการฯ
  เรียน : ผู้ว่าราชการจังหวัดทุกจังหวัด ลว.2 กันยายน 2551
> ที่ มท 0626/ ว 833 เรื่อง การประชุมชี้แจงแนวทางการลดอุบัติเหตุทางถนน I รายละเอียดแนบท้าย
  เรียน : หัวหน้าป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ทุกจังหวัด ลว. 29  มกราคม  2551
> ที่ มท 0626/ว 121 เรื่อง การสอบเทียบค่ามาตรฐานความถูกต้อง(Calibrate) เครื่องตรวจวัดระดับแอลกอฮอล์ ครั้งที่ 2 | แบบฟอร์มนำส่งฯ |
  เรียน : หัวหน้าสำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัด ทุกจังหวัด  
> ตัวอย่างแบบการแจ้งซ่อม เครื่องตรวจวัดระดับแอลกอฮอล์ และเครื่องพิมพ์ผล
  เรียน : หัวหน้าสำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดทุกจังหวัด ลว.19 สิงหาคม 2551
> ที่ มท 0626/ ว 778 เรื่อง การสนับสนุนเสื้อกั๊กสะท้อนแสง I รายละเอียดแนบท้าย
  เรียน : ผู้ว่าราชการจังหวัดทุกจังหวัด ลว.18 สิงหาคม 2551
> ที่ มท 0626/ ว 773 เรื่อง ขอประชาสัมพันธ์การประชุมวิชาการสุราระดับชาติ ครั้งที่ 4 เรื่อง "ยุติวิกฤติปัญหาสุรา..ด้วยกฎหมาย"  I รายละเอียดแนบท้าย
  เรียน : หัวหน้าผู้ตรวจราชการกรม/ผู้อำนวยการสำนัก/ผู้อำนวยการศูนย์ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เขต 1- 18/  ผู้อำนวยการศูนย์- อำนวยการบรรเทาสาธารณภัย / ผู้อำนวยการศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ/ผู้อำนวยการกอง และเลขานุการกรม ลว.18 สิงหาคม 2551
> ที่ มท 0626/ ว 1094 เรื่อง ขอประชาสัมพันธ์การประชุมวิชาการสุราระดับชาติ ครั้งที่ 4 เรื่อง "ยุติวิกฤติปัญหาสุรา..ด้วยกฎหมาย" I รายละเอียดแนบท้าย
  เรียน : หน่วยงานที่เกี่ยวข้องตามบัญชีแนบท้าย ลว.7 สิงหาคม 2551
> ที่ มท 0626/ ว 754 เรื่อง การแต่งตั้งคณะทำงานจัดทำแผนแม่บทความปลอดภัยทางถนน (พ.ศ.2552-2555) I บัญชีแนบท้าย I สิ่งที่ส่งมาด้วย 1-2
  เรียน : ผู้ว่าราชการจังหวัดทุกจังหวัด ลว.22 กรกฎาคม 2551
> ที่ มท 0626/ ว 703 เรื่อง การจัดทำหนังสือรายงานผลการดำเนินงานของศูนย์อำนวยการความปลอดภัยทางถนน ประจำปี 2551
  เรียน : สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดทุกจังหวัด ลว.14 กรกฎาคม 2551
> ที่ มท 0626/ ว 682 เรื่อง แบบสำรวจวัสดุและอุปกรณ์เพื่อสนับสนุนงานด้านความปลอดภัยทางถนน I แบบสำรวจ ฯ I ภาพตัวอย่างวัสดุ ฯ
  เรียน : ผู้ว่าราชการจังหวัดทุกจังหวัด ลว. 30 มิถุนายน 2551
> ที่ มท 0626/ ว 641 เรื่อง การนิเทศติดตามเพื่อพัฒนางานของศูนย์อำนวยการความปลอดภัยทางถนน ระดับจังหวัด I สิ่งที่ส่งมาด้วย
  เรียน : สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดทุกจังหวัด ลว. 23 พฤษภาคม 2551
> ที่ มท 0626/ ว 518 เรื่อง การสำรวจวัสดุสำหรับเครื่องตรวจวัดระดับแอลกอฮอล์ I แบบสำรวจวัสดุสำหรับเครื่องตรวจวัดระดับแอลกอฮอล์
  เรียน : ผู้ว่าราชการจังหวัดทุกจังหวัดและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง (ตามบัญชีแนบท้าย) ลว. 20 พฤษภาคม 2551
> ที่ มท 0626/ ว 500 เรื่อง สรุปผลการดำเนินการตามแผนบูรณาการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลสงกรานต์ ปี 2551 I บัญชีแนบท้าย I สิ่งที่ส่งมาด้วย
  เรียน : ผู้ว่าราชการจังหวัดทุกจังหวัด ลว. 16 พฤษภาคม 2551
> ที่ มท 0626/ ว 1533 เรื่อง การสำรวจความคิดเห็นของประชาชน
  เรียน : ปลัดกระทรวงมหาดไทย ลว. 1 พฤษภาคม 2551
> ที่ มท 0626/ 3242 เรื่อง แนวทางและมาตรการการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนในช่วงเทศกาลสำคัญ I เอกสาร1 I เอกสาร2 I เอกสาร3
  เรียน : ปลัดกระทรวงมหาดไทย ลว. 23 เมษายน 2551
> ที่ มท 0626/ 2860 เรื่อง แนวทางและมาตรการการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนในช่วงเทศกาลสำคัญ
  เรียน : ปลัดกระทรวงสาธารณสุข ลว. 1 พฤษภาคม 2551
> ที่ มท 0626/ว 04701 เรื่อง แนวทางและมาตรการการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนในช่วงเทศกาลสำคัญ I สิ่งที่ส่งมาด้วย 1-2
  เรียน : ผู้ว่าราชการจังหวัดทุกจังหวัด ลว. 1 พฤษภาคม 2551
> ที่ มท 0626/ว 1377 เรื่อง แนวทางและมาตรการการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนในช่วงเทศกาลสำคัญ I สิ่งที่ส่งมาด้วย 1-3
  เรียน : หัวหน้าสำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยทุกจังหวัด ลว. 30 เมษายน 2551
> ที่ มท 0626/ว 445 เรื่อง การสนับสนุนเสื้อกั๊กสะท้อนแสง
  เรียน : หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง / ผู้ว่าราชการจังหวัดทุกจังหวัด ลว. 16 เมษายน 2551
> ที่ มท 0626/ว 403 เรื่อง ข้อสั่งการของศูนย์อำนวยการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนในช่วงเทศกาลสงกรานต์ 2551
  เรียน : น่วยงานที่เกี่ยวข้อง / ผู้ว่าราชการจังหวัดทุกจังหวัด ลว. 15 เมษายน 2551
> ที่ มท 0626/ว 401 เรื่อง ข้อสั่งการของศูนย์อำนวยการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนในช่วงเทศกาลสงกรานต์ 2551
  เรียน : หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง / ผู้ว่าราชการจังหวัดทุกจังหวัด ลว. 14 เมษายน 2551
> ที่ มท 0626/ว 2627 เรื่อง ข้อสั่งการของศูนย์อำนวยการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนในช่วงเทศกาลสงกรานต์ 2551
  เรียน : น่วยงานที่เกี่ยวข้อง / ผู้ว่าราชการจังหวัดทุกจังหวัด ลว. 13 เมษายน 2551
> ที่ มท 0626/ว 398 เรื่อง ข้อสั่งการของศูนย์อำนวยการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนในช่วงเทศกาลสงกรานต์ 2551
  เรียน : ผู้ว่าราชการจังหวัดทุกจังหวัด / หัวหน้าสำนักงานปภ.จังหวัด ทุกจังหวัด ลว. 13 เมษายน 2551
> ที่ มท 0626/ว 397 เรื่อง ข้อสั่งการจากกระทรวงมหาดไทย
  เรียน : ผู้ว่าราชการจังหวัดทุกจังหวัด /หัวหน้าสำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัด ลว. 12 เมษายน 2551
> ที่ มท 0626/ว 396 เรื่อง ข้อสังการจากกระทรวงมหาดไทย
  เรียน : หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง / ผู้ว่าราชการจังหวัดทุกจังหวัด ลว. 12 เมษายน 2551
> ที่ มท 0626/ว 395 เรื่อง ข้อสั่งการของศูนย์อำนวยการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนในช่วงเทศกาลสงกรานต์ 2551
  เรียน : ผู้เกี่ยวข้องตามบัญชีแนบท้าย ลว.  8 เมษายน 2551

> ที่ มท 0626/ว 380 เรื่อง การดำเนินงานของศูนย์อำนวยการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลสงกรานต์ปี 2551  I สิ่งที่ส่งมาด้วย I บัญชีแนบท้าย I

  เรียน : ผู้เกี่ยวข้อง ลว.  
> กำหนดการ พิธีเปิด-ปิดศูนย์อำนวยการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลสงกรานต์ปี 2551
  เรียน : บัญชีแนบท้าย ลว.  8 เมษายน 2551

> ที่ มท 0626/ว 379 เรื่อง มอบหมายผู้ดำรงตำแหน่งในคณะอนุกรรมการเฉพาะกิจ และเจ้าหน้าที่ประจำศูนย์อำนวยการป้องกันฯ ทางถนนช่วงเทศกาลสงกรานต์ปี 2551
  
I สิ่งที่ส่งมาด้วย 1-2 I บัญชีแนบท้าย I

  เรียน : คณะอนุกรรมการเฉพาะกิจ ลว.  9 เมษายน 2551
> คำสั่งศูนย์อำนวยการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลสงกรานต์ปี 2551 (ส่วนกลาง) และแต่งตั้งคณะอนุกรรมการเฉพาะกิจและเจ้าหน้าที่ประจำศูนย์อำนวยการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลสงกรานต์ปี 2551
  เรียน : ผู้ว่าราชการจังหวัด ทุกจังหวัด ลว.  9 เมษายน 2551
> ที่ มท 0626/ว 386 เรื่อง การถ่ายทอดสดพิธีเปิด-ปิด และการแถลงข่าวผลการดำเนินงานของศูนย์อำนวยการความปลอดภัยทางถนน
  เรียน : ผู้ว่าราชการจังหวัดพระนครศรีอยุธยา สระบุรี นครราชสีมา อุบลราชธานี สุราษฎร์ธานี เชียงใหม่ อุดรธานีและขอนแก่น ลว.  9 เมษายน 2551
> ที่ มท 0626/ว 385 เรื่อง การประชุมทางไกลระบบ Video conference
  เรียน : หัวหน้าสำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัด ทุกจังหวัด ลว.  2 เมษายน 2551
> ที่ มท 0626/ว 360 เรื่อง บัญชีจัดสรรวัสดุสำหรับเครื่องตรวจวัดระดับแอลกอฮอล์ I บัญชีจัดสรรฯ I แบบแจ้งรายการวัสดุที่ได้รับ I
  เรียน : ผู้อำนวยการศูนย์ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเขต ทุกเขต / ผู้ว่าราชการจังหวัด /
ผู้อำนวยการศูนย์อำนวยการความปลอดภัยทางถนนจังหวัดทุกจังหวัด
ลว.  28 มีนาคม 2551
 
> ที่ มท 0626/ว 341 เรื่อง การรายงงานผลการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนในช่วงเทศกาลสงกรานต์ปี 2551
> ที่ มท 0626/ว 340 เรื่อง การรายงงานผลการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนในช่วงเทศกาลสงกรานต์ปี 2551

  เรียน : คณะกรรมการศูนย์อำนวยการความปลอดภัยทางถนน/และผู้เกี่ยวข้อง ลว. 18 มีนาคม  2551
> ที่ มท 0626/ว 288 เรื่อง แนวทางการดำเนินการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลสงกรานต์ปี 2551 I สิ่งที่ส่งมาด้วย 1-2 I
  เรียน : ผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติ ลว. 18 มีนาคม  2551
> ที่ มท 0626/ว 287 เรื่อง แนวทางการดำเนินการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลสงกรานต์ปี 2551 I สิ่งที่ส่งมาด้วย 1-2 I
  เรียน : ผู้ว่าราชการจังหวัด ทุกจังหวัด ลว. 19  มีนาคม 2551
> ที่ มท 0626/ว 885 เรื่อง แนวทางการดำเนินการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลสงกรานต์ปี 2551 I สิ่งที่ส่งมาด้วย 1-3 I
  เรียน : ผู้ว่าราชการจังหวัด ทุกจังหวัด ลว. 17 มีนาคม  2551
> ที่ มท 0626/ว 280 เรื่อง การจัดสรรงบประมาณเพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินการป้องกันฯทางถนนช่วงเทศกาลสงกรานต์ปี 2551 I บัญชีการจัดสรรงบประมาณ I
  เรียน : คณะกรรมการศูนย์อำนวยการความปลอดภัยทางถนน/และผู้เกี่ยวข้อง ลว.  17  มีนาคม  2551
> ระเบียบวาระการประชุม คณะกรรมการศูนย์อำนวยการความปลอดภัยทางถนน ครั้งที่ 1/2551 สิ่งที่ส่งมาด้วย : แบบตอบรับเข้าร่วมประชุม
  เรียน : คณะกรรมการศูนย์อำนวยการความปลอดภัยทางถนน/หัวหน้าป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยทุกจังหวัด/และผู้เกี่ยวข้อง ลว. 13  มีนาคม  2551
>คำสั่ง สำนักนายกรัฐมนตรี ที่ 46/2551 เรื่อง : แต่งตั้งคณะกรรมการศูนย์อำนวยการความปลอดภัยทางถนน และจัดตั้งศูนย์อำนวยการ ฯ
  รียน : ผู้ว่าราชการจังหวัด ทุกจังหวัด ลว. 3  มีนาคม  2551
> ที่ มท 0626/ ว 226 เรื่อง การเตรียมความพร้อมเพื่อการดำเนินการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลสงกรานต์ ปี 2551 สิ่งที่ส่งมาด้วย    <1-3> |  
  เรียน : หัวหน้าป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ทุกจังหวัด ลว. 29  มกราคม  2551
> ที่ มท 0626/ว 121 เรื่อง การสอบเทียบค่ามาตรฐานความถูกต้อง(Calibrate) เครื่องตรวจวัดระดับแอลกอฮอล์ ครั้งที่ 2 | แบบฟอร์มนำส่งฯ |
  เรียน : หัวหน้าสำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัด ทุกจังหวัด  
> ตัวอย่างแบบการแจ้งซ่อม เครื่องตรวจวัดระดับแอลกอฮอล์ และเครื่องพิมพ์ผล
  เรียน : ผู้ว่าราชการการทุกจังหวัด ลว.
> การจัดสรรงบประมาณดำเนินการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนน ฯ 2551  >>> สิ่งที่ส่งมาด้วย   <1> / < 2 > up date
  เรียน : หัวหน้า สนง. ปภ. ทุกจังหวัด   ลว.
การจัดสรรค่าใช้จ่ายการสอบเทียบมาตรฐานฯ(Calibrate)เครื่องตรวจวัดระดับแอลกอฮอล์ เทศกาลปีใหม่ 2551
  เรียน : ลว.
แผนบูรณาการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลปีใหม่ 2551
  เรียน : ลว.
> โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการการรายงานผลการปฏิบัติงานป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาล ปีงบประมาณ 2551: เรียนผู้ว่าราชการจังหวัดทุกจังหวัด / สิ่งที่ส่งมาด้วย 1- 4
  เรียน : ลว.
สรุปสถิติอุบัติเหตุทางถนน พ.ศ. 2547-2550 และอุบัติเหตุช่วงเทศกาลปีใหม่ 2547-2550
  เรียน : ลว.
> โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหาอุบัติเหตุทางถนนระดับจังหวัด / และเอกสารอ้างถึง
  เรียน : ลว.
> สรุปผลการดำเนินงานตามมาตรการลดอุบัติเหตุทางถนนปี 2549
  เรียน : ลว.
> รายงานการประชุมศูนย์อำนวยการความปลอดภัยทางถนน ครั้งที่ 5/ 2550
  เรียน : ลว.
ตารางแสดงการเปรียบเทียบผู้บาดเจ็บและเสียชีวิต ฯ ปี 2549และ 2550 :| มีนาคม /  เมษายน /  พฤษภาคม
  เรียน : ลว.
> สรุป มติและข้อสั่งการการประชุมศูนย์อำนวยการความปลอดภัยทางถนน ครั้งที่ 5 / 2550
  เรียน : ลว.
> รวบรวมการนำเสนอ ของการประชุม ฯ ณ โรงแรมวินเซอร์ สวิทส์  กทม.  วันที่ 4-5 ก.ค .2550
  เรียน : ลว.
> ผลการคัดเลือก จังหวัดที่ได้รับการสนับสนุนจาก สสส.(ระยะที่ 3 ) / จังหวัดที่ได้รับการสนับสนุนแล้ว มท.0626/ ว 593  สิ่งที่ส่งมาด้วย : <1> / <2> / <3> 
  เรียน : ลว.
> ผลการคัดเลือก จังหวัดที่ได้รับการสนับสนุนจาก สสส.(ระยะที่ 3 )  / จังหวัดที่ไม่เคยได้รับรับการสนับสนุน .0626/ ว 594  สิ่งที่ส่งมาด้วย  : <1> / <2> / <3> / <4> / <5>
  เรียน : ลว.
> ข้อสังเกตจากข้อมูลอุบัติเหตุใหญ่ในช่วงเทศกาลสงกรานต์  2550
  เรียน : ลว.
> สรุปและข้อสั่งการ การประชุมศูนย์อำนวยการความปลอดภัยทางถนน ครั้งที่ 4/2550 เมื่อวันที่ 23 พ.ค 50