>>> คำกล่าวผู้บริหาร  <<<

 
                       คำกล่าวในพิธีปล่อยขบวนรถจักรยานยนต์ร่วมรณรงค์สวมหมวกนิรภัย  100 % โดย รองปลัดกระทรวงมหาดไทย (นายชนม์ชื่น บุญญานุสาสน์)
                       > คำกล่าวรายงานในพิธีเปิดการสัมมนาระดับชาติ เรื่อง ความปลอดภัยทางถนน ครั้งที่ 10 โดย รองอธิบดีกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย (นายศรีสมบัติ พรประสิทธิ์)
                       > คำกล่าวและปาฐกถาพิเศษในพิธีเปิดการสัมมนาระดับชาติ เรื่อง ความปลอดภัยทางถนน ครั้งที่ 10 โดยรองปลัดกระทรวงมหาดไทย (นายชนม์ชื่น  บุญญานุสาสน์)
                       > คำกล่าวประธานในพิธีปิดการสัมมนาระดับชาติ เรื่อง ความปลอดภัยทางถนน ครั้งที่ 10  โดย อธิบดีกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
                       > Prime Minister of Thailand Mr Abhisit Vejjajiva
                      >  คำกล่าวพิธีเปิดงานทศวรรษแห่งความปลอดภัยทางถนน 
                       คำกล่าวพิธีเปิดโครงการปีแห่งการรณรงค์ส่งเสริมการสวมหมวกนิรภัย 100 เปอร์เซนต์ โดย นายกรัฐมนตรี
                       คำกล่าวรายงานในพิธีเปิดโครงการปีแห่งการรณรงค์ส่งเสริมการสวมหมวกนิรภัย 100 เปอร์เซนต์ โดย รองนายกรัฐมนตรี (นายสุเทพ เทือกสุบรรณ)
                       คำกล่าวเปิดและมอบนโยบายในพิธีเปิดศูนย์อำนวยการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลปีใหม่ 2553 โดย รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย
                       คำกล่าวรายงานในพิธีเปิดศูนย์อำนวยการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลปีใหม่  2553 โดย อธิบดีกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
                       คำกล่าวมอบนโยบายในพิธีเปิดศูนย์อำนวยการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลสงกรานต์ 2553 โดย รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย
                       คำกล่าวในพิธีปิดศูนย์อำนวยการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลสงกรานต์ 2553 โดย รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทย
                       คำกล่าวรายงานในพิธีเปิดศูนย์อำนวยการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลสงกรานต์ 2553  โดย อธิบดีกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
                       คำกล่าวรายงานในพิธีปิดศูนย์อำนวยการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลสงกรานต์  2553  โดย อธิบดีกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย