Head
Call Center
หน้าหลัก > ข่าวประชาสัมพันธ์ > ปี 2560
ข่าวประชาสัมพันธ์

ปี 2560

ปภ.แนะการใช้สายตาขณะขับรถอย่างถูกวิธี...เพิ่มความปลอดภัยในการเดินทาง

เขียนโดย : สุพรรณี
วันที่ : 28/9/2560
จำนวนผู้เข้าชม : 1,289 ครั้ง
นายฉัตรชัย พรหมเลิศ อธิบดีกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย (ปภ.) กล่าวว่า การใช้สายตามองเส้นทางถือเป็นสิ่งสำคัญในการขับรถ หากผู้ขับขี่ขาดความเข้าใจในการใช้สายตา จะส่งผลต่อทัศนวิสัยในการมองเห็นเส้นทาง ก่อให้เกิดอุบัติเหตุทางถนนได้ เพื่อความปลอดภัย กระทรวงมหาดไทย โดยกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย (ปภ.) ขอแนะเทคนิคการใช้สายตาขณะขับรถอย่างถูกวิธี ดังนี้
ปภ.แนะการใช้สายตาขณะขับรถอย่างถูกวิธี...เพิ่มความปลอดภัยในการเดินทาง

กระทรวงมหาดไทย โดยกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย (ปภ.) แนะเทคนิคในการใช้สายตาขณะขับรถอย่างถูกวิธี โดยหมั่นมองเส้นทางให้รอบด้าน พยายามมองเส้นทางในระยะไกล และไม่มองเส้นทางเฉพาะในระยะใกล้ ไม่เพ่งสายตามองจุดใดจุดหนึ่งเป็นเวลานาน เพราะทำให้สายตาพร่ามัว และมองเห็นเส้นทางไม่ชัดเจน รวมถึงกะระยะสายตาทางลึกให้ชัดเจน จะช่วยให้การขับรถแซงและการขับรถถอยหลังเป็นไปอย่างปลอดภัย สวมแว่นตากันแดดเมื่อขับรถในช่วงที่แสงแดดแรงจัด ไม่ขับรถติดต่อกันเป็นเวลานาน ควรจอดรถพักทุก 2 ชั่วโมง หรือทุกระยะทาง 150 – 200 กิโลเมตร กรณีสายตาพร่ามัวจากแสงสะท้อนเข้าตา ให้เลี่ยงไปมองบริเวณอื่นชั่วขณะ จะช่วยให้สายตากลับสู่ปกติ และลดความเสี่ยงต่อการเกิดอุบัติเหตุ

นายฉัตรชัย พรหมเลิศ อธิบดีกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย (ปภ.) กล่าวว่า การใช้สายตามองเส้นทางถือเป็นสิ่งสำคัญในการขับรถ หากผู้ขับขี่ขาดความเข้าใจในการใช้สายตา จะส่งผลต่อทัศนวิสัยในการมองเห็นเส้นทาง ก่อให้เกิดอุบัติเหตุทางถนนได้ เพื่อความปลอดภัย กระทรวงมหาดไทย โดยกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย (ปภ.) ขอแนะเทคนิคการใช้สายตาขณะขับรถอย่างถูกวิธี ดังนี้

การใช้สายตาขณะขับรถ หมั่นมองเส้นทางให้รอบด้าน ทั้งเส้นทางด้านหน้า ด้านซ้ายและด้านขวาจากกระจกมองข้าง พร้อมมองด้านหลังผ่านกระจกมองหลังเป็นระยะ จะช่วยให้มองเห็นเส้นทางภายนอกรถได้รอบทิศทาง รวมถึงสามารถประเมินสถานการณ์ล่วงหน้าจากลักษณะการขับขี่และทิศทางของรถคันอื่นได้อย่างแม่นยำ จึงช่วย ลดความเสี่ยงต่อการเกิดอุบัติเหตุ พยายามมองเส้นทางในระยะไกล โดยกวาดสายตามองให้รอบด้าน เริ่มจากจุดที่ไกลสุด จากนั้นจึงลดระดับลงมามองเส้นทางในระยะกลาง และระยะใกล้สุดตามลำดับ หากเกิดเหตุฉุกเฉินบนเส้นทางจะได้มีเวลาแก้ไขสถานการณ์และหยุดรถได้ทัน ไม่มองเส้นทางเฉพาะระยะใกล้ โดยเฉพาะผู้ที่หัดขับรถมักมองเฉพาะเส้นทางด้านหน้า ในระยะใกล้และเส้นแบ่งช่องจราจร เมื่อเกิดเหตุฉุกเฉิน จึงไม่สามารถหยุดรถได้ทัน ไม่เพ่งตามองจุดใดจุดหนึ่งเป็นเวลานาน เพราะทำให้สายตาอ่อนล้า พร่ามัว และมองเห็นเส้นทางไม่ชัดเจน กะระยะสายตาทางลึกให้ชัดเจน จะช่วยให้การขับรถแซงและการขับรถถอยหลังเป็นไปอย่างปลอดภัย เนื่องจากผู้ขับขี่สามารถกะระยะห่างระหว่างรถเรากับรถคันอื่น รวมถึงสิ่งกีดขวาง ที่อยู่ด้านหลังรถได้อย่างเหมาะสม ข้อแนะนำในการใช้สายตาขณะขับรถให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น สวมแว่นตากันแดด เมื่อขับรถในช่วงที่แสงแดดจ้า เนื่องจากแว่นตากันแดดจะทำหน้าที่กรองแสง จึงช่วยลดความอ่อนล้าของสายตาและป้องกันสายตาพร่ามัว ส่งผลให้ทัศนวิสัยในการมองเห็นเส้นทางชัดเจนขึ้น จึงช่วยลดความเสี่ยงต่อการเกิดอุบัติเหตุ พักสายตาโดยจอดรถพักเป็นระยะ ไม่ขับรถติดต่อกันเป็นเวลานาน เพราะทำให้สายตาอ่อนล้า ควรจอดรถพักทุกๆ 2 ชั่วโมง หรือทุกระยะทาง 150 – 200 กิโลเมตร ในบริเวณที่ปลอดภัย เพื่อพักสายตา จะช่วยลดอาการอ่อนล้าที่ทำให้หลับในขณะขับรถ ก่อให้เกิดอุบัติเหตุได้ กรณีผู้ขับขี่สายตาพร่ามัวจากแสงสะท้อนเข้าตา ให้เลี่ยงไปมองบริเวณอื่นชั่วขณะ โดยยึดเส้นขอบถนนเป็นแนวในการขับรถ จะช่วยลดความเสี่ยงต่อการเกิดอุบัติเหตุ

ทั้งนี้ การเรียนรู้เทคนิคการใช้สายตาขณะขับรถอย่างถูกวิธี จะช่วยลดความเสี่ยงต่อการเกิดอุบัติเหตุ และเพิ่มความปลอดภัยในการเดินทาง