Head
Call Center
หน้าหลัก > ข่าวสาธารณภัย > ปี 2562
ข่าวสาธารณภัย

ปี 2562

ศูนย์ ปภ. เขต ๑๓ อุบลราชธานี ร่วมประชุมกองอำนวยการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยกลาง (กอปภ.ก.) กรณีอุทกภัย ๒๕๖๓ ครั้งที่ ๑

เขียนโดย : คณะศักดิ์
วันที่ : 18/5/2563
จำนวนผู้เข้าชม : 62 ครั้ง
ศูนย์ ปภ. เขต ๑๓ อุบลราชธานี

ข่าวสารสาธารณภัยอื่นๆ