Head
Call Center
หน้าหลัก > บริการข้อมูล >
บริการข้อมูล

ช่วยเหลือผู้ประสบภัยแล้งพื้นที่อำเภอบ่อทอง จังหวัดชลบุรี

เขียนโดย : จิรพันธ์
วันที่ : 13/5/2563
จำนวนผู้เข้าชม : 94 ครั้ง
วันที่ 11 พฤษภาคม 2563 ศูนย์ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เขต 1 ปทุมธานี มอบหมายให้ ส่วนสนับสนุนทรัพยากรกู้ภัย จัดรถบรรทุกติดตั้งเครื่องสูบน้ำระยะไกล จำนวน 1 คัน รถบรรทุกขนาดเล็ก แบบที่นั่งตอนเดียว จำนวน 1 คัน พร้อมเจ้าหน้าที่ จำนวน 2 คน เข้าร่วมการช่วยเหลือผู้ประสบภัยแล้งและบรรเทาความเดือดร้อนของประชาชนด้านอุปโภค บริโภค และด้านเกษตร ในพื้นที่ตำบลพลวงทอง อำเภอบ่อทอง จังหวัดชลบุรี ในการนี้ ศูนย์ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เขต 17 จันทบุรี เข้าร่วมสนับสนุนการปฏิบัติงานในครั้งนี้ด้วย ตั้งแต่วันที่ 13 เมษายน 2563 เป็นต้นไป

ข่าวสารสาธารณภัยอื่นๆ