Head
Call Center
หน้าหลัก > บริการข้อมูล >
บริการข้อมูล

ศูนย์ ปภ. เขต ๑๓ อุบลราชธานี ร่วมประชุมกองอำนวยการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยกลาง (กอปภ.ก.) กรณีอุทกภัย ๒๕๖๓ ครั้งที่ ๑

เขียนโดย : คณะศักดิ์
วันที่ : 18/5/2563
จำนวนผู้เข้าชม : 108 ครั้ง
ศูนย์ ปภ. เขต ๑๓ อุบลราชธานี

ข่าวสารสาธารณภัยอื่นๆ