Head
Call Center
หน้าหลัก > ข่าวสาธารณภัย > ทั้งหมด
ข่าวสาธารณภัย

ปี 2560

1 2 3 4 5 ..
Thumbnail รายงานคาดการณ์สถานการณ์ภัยประจำวันที่ ๑๗ ตุลาคม ๒๕๖๐
เขียนโดย : เจตน์
 
วันที่ : 17/10/2560
 
ศูนย์เตือนภัยพิบัติแห่งชาติ
Thumbnail รายงานคาดการณ์สถานการณ์ภัยประจำวันที่ ๑๖ ตุลาคม ๒๕๖๐
เขียนโดย : สุพรรณี
 
วันที่ : 16/10/2560
 
ศูนย์เตือนภัยพิบัติแห่งชาติ
Thumbnail ปภ.ประสาน 34 จังหวัดริมแม่น้ำในพื้นที่ภาคเหนือ ภาคกลาง และภาคตะวันออกเฉียงเหนือ เฝ้าระวังน้ำล้นตลิ่ง น้ำท่วมขัง น้ำไหลหลาก และน้ำท่วมฉับพลันในช่วงวันที่ 15 – 30 ต.ค. 60
เขียนโดย : สุพรรณี
 
วันที่ : 16/10/2560
 
นายชยพล ธิติศักดิ์ อธิบดีกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย (ปภ.) เปิดเผยว่า จากการติดตามและวิเคราะห์สถานการณ์น้ำร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ทั้งปัจจัยเสี่ยงเชิงพื้นที่ ปริมาณน้ำฝน น้ำท่า รวมทั้งการระบายน้ำเพิ่มของเขื่อนอุบลรัตน์ และน้ำทะเลหนุน ทำให้ระดับน้ำในแม่น้ำเจ้าพระยาเพิ่มสูงขึ้นกว่าปกติ โดยสถานการณ์น้ำในหลายพื้นที่อยู่ในระดับเฝ้าระวังและระดับวิกฤต โดยเฉพาะบริเวณแม่น้ำที่มีปริมาณน้ำจากทางตอนบนไหลมาสมทบ หรือมีฝนตกในพื้นที่รับน้ำบริเวณลุ่มน้ำ การเพิ่มขึ้นของระดับน้ำในลำน้ำพอง และลำน้ำชี ส่งผลให้เกิดน้ำล้นตลิ่ง น้ำท่วมขัง น้ำไหลหลากในพื้นที่ลุ่มต่ำริมน้ำ และน้ำท่วมฉับพลันในพื้นที่นอกแนวคันกั้นน้ำของแม่น้ำสายต่างๆ ในช่วงวันที่ 15 – 30 ตุลาคม 2560
Thumbnail รายงานคาดการณ์สถานการณ์ภัยประจำวันที่ ๑๕ ตุลาคม ๒๕๖๐
เขียนโดย : สุพรรณี
 
วันที่ : 16/10/2560
 
ศูนย์เตือนภัยพิบัติแห่งชาติ
1 2 3 4 5 ..