Head
Call Center
หน้าหลัก > ดาวน์โหลด > ข้อความสปอตวิทยุ, วิดีทัศน์, ภาพโลโก้
ดาวน์โหลด กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย กระทรวงมหาดไทย

ข้อความสปอตวิทยุ, วิดีทัศน์, ภาพโลโก้

คลิปเสียงผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ (นายสุริยะ ประสาทบัณฑิตย์) กับการปฏิรูปประเทศไทย รายการ "เสียงประชาชน" ออกอากาศทางสถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทย (NBT) เมื่อวันที่ 8 มีนาคม 2558
http://www.ict.moi.go.th/prov_cm.htm
ดาวน์โหลด
รายการ -เสียงประชาชน-.wmv ( 443.41 MB ) ( ดาวน์โหลด 0 ครั้ง)
วีดีโออนิเมชั่นการลดความเสี่ยงจากภัยพิบัติ
ส่วนนโยบายภัยธรรมชาติ
ดาวน์โหลด
EP02 sub thai.zip ( 166.93 MB ) ( ดาวน์โหลด 0 ครั้ง)
EP02 sub eng.zip ( 167.16 MB ) ( ดาวน์โหลด 0 ครั้ง)
EP01 sub thai.zip ( 156.40 MB ) ( ดาวน์โหลด 0 ครั้ง)
EP01 sub eng.zip ( 157.85 MB ) ( ดาวน์โหลด 0 ครั้ง)
สปอตโทรทัศน์ประชาสัมพันธ์การจัดงานมหกรรม "๗ ปี สายใยรักแห่งครอบครัว"
ดาวน์โหลด
13-12-55.pdf ( 0.08 MB ) ( ดาวน์โหลด 490 ครั้ง)
sport15.rar ( 21.78 MB ) ( ดาวน์โหลด 29 ครั้ง)
sport30.rar ( 40.42 MB ) ( ดาวน์โหลด 24 ครั้ง)
ข้อมูลประชาสัมพันธ์เนื่องในโอกาสครบรอบ ๑๐ ปี การก่อตั้งกรม ปภ.
๑. ข้อความหลักในการประชาสัมพันธ์ " ๑ ทศวรรษ ปภ. จากป้องกันภัยเชิงรุก..สู่จัดการภัยพิบัติยั่งยืน " ๒. สัญลักษณ์เนื่องในโอกาสครบรอบ ๑๐ ปี การก่อตั้งกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ๒.๑ สำหรับใช้ในการประชาสัมพันธ์ - ตราประชาสัมพันธ์ ๒.๒ สำหรับนำไปจัดทำตรายาง - ตรายาง ๒.๓ ป้ายประชาสัมพันธ์เนื่องในโอกาสครบรอบ ๑๐ ปี การก่อตั้งกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย - ป้ายประชาสัมพันธ์ ขนาด 8x4 เมตร - ป้ายประชาสัมพันธ์ ขนาด 2x1.2 เมตร หมายเหตุ : เนื่องจากไฟล์มีขนาดใหญ่จึงใช้เวลาในการ Download
ดาวน์โหลด
26-10-55_new1.pdf ( 0.31 MB ) ( ดาวน์โหลด 546 ครั้ง)
ตราประชาสัมพันธ์ ( 0.01 MB ) ( ดาวน์โหลด 508 ครั้ง)
ตรายาง ( 0.01 MB ) ( ดาวน์โหลด 493 ครั้ง)
มอบรอยยิ้มพิมพ์ใจให้กับคนรอบข้างทุกวัน
ดาวน์โหลด
poster_smile.jpg ( 1.17 MB ) ( ดาวน์โหลด 652 ครั้ง)


1 2 3