Head
Call Center
หน้าหลัก > ดาวน์โหลด > งานวิจัย
ดาวน์โหลด กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย กระทรวงมหาดไทย

งานวิจัย

ผลการสำรวจความคิดเห็นของประชาชน (Poll) “ประชาชนคิดอย่างไร กับ การป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย”
ณ วันนี้ ของ กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
ดาวน์โหลด
poll2.pdf ( 2.48 MB ) ( ดาวน์โหลด 6,040 ครั้ง)