Head
Call Center
หน้าหลัก > ดาวน์โหลด > มุมความรู้
ดาวน์โหลด กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย กระทรวงมหาดไทย

มุมความรู้

รายงานประชาชน ประจำปี 2561
ศูนย์อำนวยการความปลอดภัยทางถนน รายงานประชาชน ประจำปี 2561
ดาวน์โหลด
รายงานประชาชน ปี 61.pdf ( 63.62 MB ) ( ดาวน์โหลด 0 ครั้ง)
มลภาวะและสภาพภูมิอากาศของประเทศไทยโดยรวม
รายการสัมภาษณ์รายการเสียงตามสาย ปภ.ช่วงรายการ "รู้รับ ปรับตัว ฟื้นเร็วทั่ว อย่างยั่งยืน กับภัยพิบัติ" หัวข้อเรื่อง "มลภาวะและสภาพภูมิอากาศของประเทศไทยโดยรวม"
แผนบูรณาการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลสงกรานต์ ปี ๒๕๖๒
สถาบันพัฒนาบุคลากรด้านการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ส่วนวิชาการฯ
ดาวน์โหลด
แผนบูรณาการฯ.pdf ( 0.86 MB ) ( ดาวน์โหลด 70 ครั้ง)
รายงานประชาชนประจำปี ๒๕๖๐
ศูนย์อำนวยการความปลอดภัยทางถนน
ดาวน์โหลด
1.รายงาน -ปชช.rar ( 106.59 MB ) ( ดาวน์โหลด 0 ครั้ง)
Best Practice ผลการปฏิบัติที่เป็นเลิศของจังหวัด
ส่วนคอมพิวเตอร์และเครือข่าย
ดาวน์โหลด
1640.pdf ( 58.68 MB ) ( ดาวน์โหลด 0 ครั้ง)


1 2 3