Head
Call Center
หน้าหลัก > ดาวน์โหลด > มุมความรู้
ดาวน์โหลด กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย กระทรวงมหาดไทย

มุมความรู้

แผนบูรณาการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลสงกรานต์ ปี ๒๕๖๒
สถาบันพัฒนาบุคลากรด้านการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ส่วนวิชาการฯ
ดาวน์โหลด
แผนบูรณาการฯ.pdf ( 0.86 MB ) ( ดาวน์โหลด 0 ครั้ง)
รายงานประชาชนประจำปี ๒๕๖๐
ศูนย์อำนวยการความปลอดภัยทางถนน
ดาวน์โหลด
1.รายงาน -ปชช.rar ( 106.59 MB ) ( ดาวน์โหลด 0 ครั้ง)
Best Practice ผลการปฏิบัติที่เป็นเลิศของจังหวัด
ส่วนคอมพิวเตอร์และเครือข่าย
ดาวน์โหลด
1640.pdf ( 58.68 MB ) ( ดาวน์โหลด 0 ครั้ง)
หนังสือกรอบการดำเนินงานเซนไดเพื่อการลดความเสี่ยงจากภภัยพิบัติ พ.ศ. ๒๕๕๘ - ๒๕๗๓ (ภาษาไทย - ภาษาอังกฤษ)
สำนักวิจัยและความร่วมมือระหว่างประเทศ
ดาวน์โหลด
หนังสือคำศัพท์ด้านการบริหารจัดการความเสี่ยงจากภัยพิบัติแผนการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยแห่งชาติ พ.ศ.๒๕๕๘ (ภาษาอังกฤษ)
สำนักวิจัยและความร่วมมือระหว่างประเทศ


1 2 3