กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย กระทรวงมหาดไทย
หน่วยงาน
ชื่อ - ชื่อสกุล
ขอร่วมแสดงความยินดี เนื่องในวันคล้ายวันสถาปนา ปภ. ครบรอบ 20 ปี วันที่ 3 ตุลาคม 2565