Head
Call Center
หน้าหลัก > หนังสือราชการ > หนังสือราชการ
หนังสือราชการ

หนังสือราชการ

ปภ.สข. จัดประชุมสำนักงานฯ ประจำเดือนสิงหาคม 2563

เขียนโดย : สัจจา
วันที่ : 11/8/2563
จำนวนผู้เข้าชม : 213 ครั้ง
วันนี้ ( 11 ส.ค. 63 ) เวลา 09.30 น. นายเชาวลิต นิฒรรัตน์ หัวหน้าสำนักงาน ปภ.จังหวัดสงขลา จัดประชุมเจ้าหน้าที่สำนักงาน ปภ.จังหวัดสงขลา และสำนักงาน ปภ.จังหวัดสงขลา สาขาระโนด และสาขาเทพา ครั้งที่ 1/2563 เพื่อติดตามความก้าวหน้าการดำเนินงานและรายงานผลการดำเนินงานในปีงบประมาณ 2563 โดยมีนายคงศักดิ์ คงปาน หัวหน้าสำนักงาน ปภ.จังหวัดสงขลา สาขาระโนด นายอชิตพล พุ่มเกื้อ หัวหน้าสำนักงาน ปภ.จังหวัดสงขลา สาขาเทพา นางสาวภาศิกา ศิรินุพงศ์ นิลล้วน หัวหน้ากลุ่มงานยุทธศาสตร์และการจัดการ นายจรัญ ย่องนุ่น หัวหน้าฝ่ายสงเคราะห์ผู้ประสบภัย นายสาโรจน์ สุวรรณเจริญ หัวหน้าฝ่ายป้องกันและปฏิบัติการ เจ้าหน้าที่สำนักงาน ปภ.จังหวัดสงขลา และเจ้าหน้าที่สำนักงาน ปภ.จังหวัดสงขลาสาขาระโนด และสาขาเทพา เข้าร่วมประชุม ณ ห้องประชุมสำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดสงขลา ศาลากลางจังหวัดสงขลา (หลังเก่า) ชั้น 2 อำเภอเมืองสงขลา จังหวัดสงขลา