Head
Call Center
หน้าหลัก > รอบรั้ว ปภ. > ศูนย์เตือนภัยพิบัติแห่งชาติ
รอบรั้ว ปภ.
ปภ.จังหวัดบุรีรัมย์ปภ.จังหวัดสมุทรสาครปภ.ลำปางปภ.นครศรีธรรมราช สาขาพิปูนปภ.จังหวัดสุพรรณบุรีปภ.จังหวัดฉะเชิงเทราปภ.เพชรบุรีศูนย์ ปภ.เขต14 อุดรธานีปภ.จังหวัดศรีสะเกษปภ.จังหวัดเชียงใหม่ สาขาเชียงดาวปภ.สุราษฎร์ธานี สาขาท่าชนะศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารศูนย์ ปภ.เขต 7 สกลนครปภ.ปทุมธานีปภ.จังหวัดเพชรบูรณ์ปภ.ยโสธรศูนย์ ปภ. เขต 17 จันทบุรีศูนย์เตือนภัยพิบัติแห่งชาติวิทยาเขตปราจีนบุรีปภ.จังหวัดนครศรีธรรมราชปภ.จังหวัดสงขลา สาขาเทพาศูนย์ ปภ.เขต 1 ปทุมธานีปภ.จังหวัดสระบุรีปภ.จังหวัดพระนครศรีอยุธยาปภ.จังหวัดนนทบุรีศูนย์ ปภ. เขต 2 ปภ.จังหวัดสุพรรณบุรีปภ.จังหวัดกาญจนบุรีปภ.จังหวัดกาญจนบุรี สาขาทองผาภูมิปภ.จังหวัดนครปฐมปภ.ราชบุรีศูนย์ ปภ.เขต 3ปภ.จังหวัดปราจีนบุรีปภ.จังหวัดสระแก้วศูนย์ ปภ. เขต 4 ศูนย์ ปภ. เขต 5 ปภ.จังหวัดนครราชสีมาปภ.จังหวัดสุรินทร์ศูนย์ ปภ. เขต 6ปภ.จังหวัดกาฬสินธ์ุปภ.จังหวัดกาฬสินธ์ุ สาขากุฉินารายณ์ ปภ.จังหวัดร้อยเอ็ดศูนย์ ปภ. เขต 7ปภ.จังหวัดสกลนครปภ.จังหวัดนครพนมปภ.จังหวัดมุกดาหารศูนย์ ปภ. เขต 8ปภ.อุทัยธานีปภ.จังหวัดนครสวรรค์ศูนย์ ปภ. เขต 9ปภ.อุตรดิตถ์ศูนย์ ปภ. เขต 10 ปภ.สาขาฝางศูนย์ ปภ.เขต 11ปภ.จังหวัดสุราษฎร์ธานีปภ.จังหวัดสุราษฏ์ธานี สาขาพระแสงศูนย์ ปภ. เขต 12ปภ.จังหวัดยะลาปภ.จังหวัดสตูลปภ.จังหวัดสงขลาปภ.จังหวัดสงขลา สาขาระโนดปภ.จังหวัดนราธิวาสศูนย์ ปภ. เขต 13 ปภ.จังหวัดศรีสะเกษ สาขากันทรลักษ์ปภ.จังหวัดอุบลราชธานีศูนย์ ปภ. เขต 14 ปภ.หนองบัวลำภูปภ.จังหวัดเลยปภ.จังหวัดบึงกาฬปภ.จังหวัดอุดรธานีศูนย์ปภ. เขต 15ปภ.จังหวัดเชียงรายปภ.จังหวัดเชียงราย สาขาเวียงป่าเป้าปภ.จังหวัดเชียงราย สาขาเชียงของศูนย์ ปภ. เขต 16ปภ.ลพบุรีปภ.จังหวัดชลบุรีปภ.จังหวัดระยองปภ.จังหวัดตราดศูนย์ ปภ. เขต 18ปภ. จังหวัดกระบี่ปภ.จังหวัดพังงาปภ.จังหวัดภูเก็ตวปภ.วิทยาเขตขอนแก่นทั้งหมด

ศูนย์เตือนภัยพิบัติแห่งชาติ