กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย กระทรวงมหาดไทย

Department of Disaster Prevention and Mitigation. Ministry of Interior. Thailand

กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย

ข้อมูลสาธารณภัย ปภ.

ภารกิจผู้บริหาร ปภ.

รอบรั้วความเคลื่อนไหว ปภ.

เอกสารสิ่งพิมพ์ ปภ. ได้ที่นี่

สื่อการเรียนรู้จัดการภัย ได้ที่นี่

(สะดวกรวดเร็วแจ้งเหตุได้ 24 ชม.)