กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย กระทรวงมหาดไทย

Department of Disaster Prevention and Mitigation. Ministry of Interior. Thailand

กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย

สรุปสาธารณภัย กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย กระทรวงมหาดไทย

ปี 2565

รายงานสาธารณภัยทั่วไทยประจำวันที่ 12 สิงหาคม 2565

เขียนโดย : สรายุทธ วันที่ : 13/8/2565 จำนวนผู้เข้าชม : 43 ครั้ง
ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร

รูปภาพประกอบ

(สะดวกรวดเร็วแจ้งเหตุได้ 24 ชม.)