กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย กระทรวงมหาดไทย

Department of Disaster Prevention and Mitigation. Ministry of Interior. Thailand

กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย

ข่าวสาธารณภัย กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย กระทรวงมหาดไทย

ปี 2564

รายงานสถานการณ์สาธารณภัย ประจำวันที่ 14 มกราคม 2564

เขียนโดย : สุพรรณี วันที่ : 14/1/2564 จำนวนผู้เข้าชม : 56 ครั้ง
ศูนย์อำนวยการฯ

ติดตามข่าวสาร
อัพเดตข่าวสาร & กิจกรรม จากเรา