กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย กระทรวงมหาดไทย

Department of Disaster Prevention and Mitigation. Ministry of Interior. Thailand

กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย

ข่าวสาธารณภัย กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย กระทรวงมหาดไทย

ปี-2566

รายงานแจ้งข่าวแจ้งเตือนสาธารณภัยประจำวันที่ 15 ก.ย. 66

เขียนโดย : สรายุทธ วันที่ : 15/9/2566 จำนวนผู้เข้าชม : 50 ครั้ง
ศูนย์เตือนภัยพิบัติแห่งชาติ

(สะดวกรวดเร็วแจ้งเหตุได้ 24 ชม.)