กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย กระทรวงมหาดไทย

Department of Disaster Prevention and Mitigation. Ministry of Interior. Thailand

กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย

บริการข้อมูล กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย กระทรวงมหาดไทย

ผังการใช้เงินทดลองราชการ

Infographic แนวทางการใช้จ่ายเงินทดรองราชการตามระเบียบกระทรวงการคลังฯ พ.ศ. 2562

เขียนโดย : สรายุทธ วันที่ : 9/3/2564 จำนวนผู้เข้าชม : 5,224 ครั้ง
กองช่วยเหลือผู้ประสบภัย

(สะดวกรวดเร็วแจ้งเหตุได้ 24 ชม.)