กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย กระทรวงมหาดไทย

Department of Disaster Prevention and Mitigation. Ministry of Interior. Thailand

กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย

ภารกิจผู้บริหาร กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย กระทรวงมหาดไทย

รองอธิบดีฝ่ายปฏิบัติการ

ปภ. ชี้แจงมาตรการป้องกันอัคคีภัยผ่านรายการโทรทัศน์ Thai PBS

เขียนโดย : สุพรรณี วันที่ : 29/3/2564 จำนวนผู้เข้าชม : 23 ครั้ง
กองเผยแพร่ฯ

(สะดวกรวดเร็วแจ้งเหตุได้ 24 ชม.)