กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย กระทรวงมหาดไทย

Department of Disaster Prevention and Mitigation. Ministry of Interior. Thailand

กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย

ภารกิจผู้บริหาร กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย กระทรวงมหาดไทย

อธิบดี

ปภ. จัดทำแผน ปภ. ชาติ 64 - 68 เสนอ กปภ.ช. เคาะเข้า ครม. พิจารณา

เขียนโดย : สรายุทธ วันที่ : 16/2/2564 จำนวนผู้เข้าชม : 80 ครั้ง
กองเผยแพร่และประชาสัมพันธ์

(สะดวกรวดเร็วแจ้งเหตุได้ 24 ชม.)