กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย กระทรวงมหาดไทย

Department of Disaster Prevention and Mitigation. Ministry of Interior. Thailand

กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย

ภารกิจผู้บริหาร กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย กระทรวงมหาดไทย

อธิบดี

ปภ. หารือใช้เงินทดรองราชการ ช่วยผู้ประสบภัยในระดับพื้นที่

เขียนโดย : สรายุทธ วันที่ : 18/2/2564 จำนวนผู้เข้าชม : 79 ครั้ง
กองเผยแพร่ฯ

(สะดวกรวดเร็วแจ้งเหตุได้ 24 ชม.)